Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

Alates 01.01.2017 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uus)
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa (uus)
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (uus)

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uus)
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uus)
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit) (uus)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uus)
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uus)

Rahalised lisad:

 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
 • Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
 • Lisa 6 - Õendusabi
2016201520142009 - 20132004 - 2008

Ravi rahastamise lepingud 2016

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (UUS)
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad,

muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (UUS)

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid  
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted 

Rahalised lisad: 

 • Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
 • Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
 • Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
 • Lisa 6 - Õendusabi

Ravi rahastamise lepingud 2015

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

 • Leping
 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Rahalised lisad:

 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
 • Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 6 - Õendusabi

Lepingutele, mis on jõustunud enne 01.01.2014

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 7 - Hambahaiguste ennetus ja hambaravi
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuur
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele

Rahalised lisad:

Ravi rahastamise lepingud 2014

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

Rahalised lisad:

Lepingutele, mis on jõustunud enne 01.01.2014

Rahalised lisad:

2009 - 2013

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

2013

Rahalised lisad:

2012

Rahalised lisad:

2011

Rahalised lisad:

2010 

Rahalised lisad:

2009

Rahalised lisad:

2004 - 2008

2004, 2005, 2006, 2007, 2008

2008

Rahalised lisad:

2007

Rahalised lisad:

2006

Rahalised lisad:

2005

Rahalised lisad:

2004

Ravi rahastamise leping

Ravi rahastamise lepingu rahalised lisad: