Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

Ravi rahastamise lepingud 2020

  Kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad
  • Ravi rahastamise leping
  • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 . Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis
  • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad
  • Lisa 8  . Haiguse ennetuse projektid
  • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid
  • Lisa 18. Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
  • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
  • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
   Rahalised lisad
   Juhendid

   Eelnevalt kehtinud ravi rahastamise leping ja lisad

   • Lisa 1 (kehtinud 01.01.2020 – 25.08.2020) – Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
   • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020 HVA) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
   • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
   • Lisa 2 (kehtinud 01.04.2020 -16.06.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
   • Lisa 2  (kehtinud 16.06.2020-10.09.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
   • Lisa 8  (kehtinud 01.01.2020 -16.06.2020) - Haiguse ennetuse projektid
   • Lisa 20 (kehtinud 01.01.2020-17.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
   • Lisa 20 (kehtinud 18.07.2020-29.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
   • Lisa 21 (kehtinud tagasiulatuvalt 13.03.2020-17.07.2020) - Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal

   Ravi rahastamise lepingud 2019

   Viljatusravi teenuseid osutavatele lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
   • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

   Hambaravi ja ortodontia lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
   • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

   • Lisa 5 - Hambaravi

   • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
   • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

   Alates 01.01.2019 kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad
   • Lisa- ravi rahastamise leping

   • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

   • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

   • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
   • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
   • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend

   • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
   • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
   • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele
   • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
   • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping

   • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

   Rahalised lisad
   • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

   • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

   • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

   • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
   • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
   • Lisa 5 - Hambaravi
   • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa

   Ravi rahastamise lepingud 2018

   Alates 26.06.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

   • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

   Alates 04.05.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

   • Lisa- Ravi rahastamise leping

   • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

   • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
   • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid

   Alates 01.01.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

   • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

   • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uuendatud 28.03.2018)

   Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused

   • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

   • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uuendatud 20.02.2018)

   • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2017)

   • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
   • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
   • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
   • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
   • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
   • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
   • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
   • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)

   • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise lepingu kinnitamine ja sõlmimiseks haldurile volituse andmine

   Rahalised lisad:

   • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

   • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

   • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

   • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
   • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
   • Lisa 5 - Hambaravi
   • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa