Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

  Kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

  • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2022)
  • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.01.2022)
  • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2020)
  • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2022)
  • Lisa 9 (DRG reeglid) ei kuulu alates 01.01.2022 lepingu struktuuri (juhend DRG süsteemi toimimise reeglid on leitav allpool)
  • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021)
  • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021)
   Rahalised lisad
   • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
   • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
   • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2022)
   • Lisa 5. Hambaravi
   • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
   Juhendid

             1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid (alates 01.03.2017):

                        Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele

                        Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

              2. Tagasiulatuva aruande formaat – (haiglavõrgu arengukava haiglatele)           

    

   Taotlus videovastuvõtu tulemustasu

   Taotlusvorm palume saata digiallkirjastatult aadressile kaugvastuvott [at] haigekassa.ee

   Ravi rahastamise lepingud 2021

   • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2021)
   • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2021)
   • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2020)
   • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2021)
   • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (alates 01.04.2021)
   • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021)
   • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021)
    Rahalised lisad
    • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
    • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
    • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2021-31.12.2021)
    • Lisa 5. Hambaravi
    • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa

     

    Eelnevalt 2011. aastal kehtinud lisad
    • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (01.01.2021-30.06.2021)
    • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.04.2021-30.06.2021)
    • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (01.01.2020-19.05.2021)
    • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.01.2021-31.03.2021)
    • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (01.01.2021-31.03.2021)
    • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (01.01.2021-31.03.2021)

    Ravi rahastamise lepingud 2020

    Kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad

    • Ravi rahastamise leping
    • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
    • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis
    • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad
    • Lisa 8 . Haiguse ennetuse projektid
    • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid
    • Lisa 18. Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
    • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
    • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
     Rahalised lisad
     Juhendid

     Eelnevalt kehtinud ravi rahastamise leping ja lisad

     • Lisa 1 (kehtinud 01.01.2020 – 25.08.2020) – Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
     • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020 HVA) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
     • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
     • Lisa 2 (kehtinud 01.04.2020 -16.06.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
     • Lisa 2  (kehtinud 16.06.2020-10.09.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
     • Lisa 8  (kehtinud 01.01.2020 -16.06.2020) - Haiguse ennetuse projektid
     • Lisa 20 (kehtinud 01.01.2020-17.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
     • Lisa 20 (kehtinud 18.07.2020-29.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
     • Lisa 21 (kehtinud tagasiulatuvalt 13.03.2020-17.07.2020) - Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal

     Ravi rahastamise lepingud 2019

     Viljatusravi teenuseid osutavatele lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
     • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

     Hambaravi ja ortodontia lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
     • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

     • Lisa 5 - Hambaravi

     • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
     • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

     Alates 01.01.2019 kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad
     • Lisa- ravi rahastamise leping

     • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

     • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

     • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
     • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
     • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend

     • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
     • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
     • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele
     • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
     • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping

     • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

     Rahalised lisad
     • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

     • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

     • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

     • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
     • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
     • Lisa 5 - Hambaravi
     • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa

     Ravi rahastamise lepingud 2018

     Alates 26.06.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

     • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

     Alates 04.05.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

     • Lisa- Ravi rahastamise leping

     • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

     • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
     • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid

     Alates 01.01.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

     • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

     • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uuendatud 28.03.2018)

     Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused

     • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

     • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uuendatud 20.02.2018)

     • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2017)

     • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
     • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
     • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
     • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
     • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
     • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
     • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
     • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)

     • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise lepingu kinnitamine ja sõlmimiseks haldurile volituse andmine

     Rahalised lisad:

     • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

     • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

     • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

     • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
     • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
     • Lisa 5 - Hambaravi
     • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa