Raviasutusele

 

Pane tähele!

Riigis kehtestatud eriolukorraga seoses on Haigekassa andnud tervishoiuteenuse osutajatele võimaluse jätkata plaaniliste ambulatoorsete teenuste osutamisega kaugvastuvõtu vormis.

Kaugvastuvõtu osutamisel tuleb tervishoiuteenuse osutajatel lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • Kaugvastuvõtt on võrdne alternatiivse füüsilise vastuvõtuga, mis tähendab, et teenuse peamiseks eesmärgiks on patsiendi terviseprobleemi käsitlemine ning tagatakse minimaalselt patsiendi terviseseisundi mittehalvenemine.
  • Kaugvastuvõtu osutamine toimub vaid juhul, kui patsient annab selleks oma suulise nõusoleku.
  • Patsiendi nõusolek dokumenteeritakse teenuse osutaja poolt ning kajastub seejärel patsiendi digiloos.
  • Kaugvastuvõttu osutatakse vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene ning selleks kasutatakse telefoni-, video või veebivestluse võimalusi.

Haigekassa ei tasu töökorralduslike muudatuste kulude  ja administratiivsete kontaktide eest nagu näiteks patsiendiga ühenduse võtmine, et vastuvõtu aega broneerida, muuta või tühistada.

Rohkem infot leiab siit.

Eesti Haigekassa eesmärgiks ja kohustuseks on tagada solidaarses ravikindlustuses heal tasemel arsti- ja õendusabi kogu Eestis. Selleks sõlmib Eesti Haigekassa viieaastased raamlepingud perearstide ning piirkondlike- ja keskhaiglatega ning maakondades tegutsevate üldhaiglatega.

Eelnimetatud piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad on loetletud Vabariigi Valitsuse määruses, millega on paika pandud haiglavõrgu arengukava (HVA).  Nende haiglate kaudu on tagatud arstiabi terviklikkus – ambulatoorne  ja päevaravi ning haiglaravi – kõikjal  Eestis. Samuti on nende haiglate kohustus tagada lisaks plaanilisele arstiabile kindlustunne kõigi erakorraliste haigusjuhtumite puhuks.

Lisaks HVA haiglatele on tervishoiuteenuste pakkujatena olulisel kohal ka teised tervishoiuteenuse osutajad ehk haigekassa valikupartnerid. Need asutused täiendavad haiglate poolt pakutavat ja annavad inimestele täiendavad võimalused tervishoiuteenuste kättesaadavuseks.

Raviasutuste rubriigist leiab kogu haigekassa ja lepingupartnerite koostööd puudutava info.