Üldarstiabi rahastamise lepingud

Alates 01.01.2023 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 

 • Leping

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.07.2022)

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (alates 01.01.2023)

 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid (alates 01.01.2023)

  • Juhend "Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis" (kehtiv alates 01.01. 2022)

 • Lisa 5. Tervisekeskuse moodustamine 

 • Avaldus üldarstiabi lepingu vormistamiseks                                                   Word,  .pdf
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks           Word,  .pdf

   

 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks                                            Word,  .pdf

 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks

   

 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks                                          Word,  .pdf
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks                        Word,  .pdf
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks     Word,  .pdf

Üldarstiabi rahastamise lepingu lisad 2022

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (01.01.2022-31.06.2022)

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (alates 01.07.2022-31.12.2022)

 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid (kuni 31.12.2022)

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2021

Alates 01.01.2021 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 • Leping

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3 Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4. Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
 • Lisa 5. Tervisekeskuse moodustamine 
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks (muudetud 29. 11. 2021)
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2020

Alates 01.01.2020 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 • Leping

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4. Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
 • Lisa 5 A Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil)
 • Lisa 5 B Tervisekeskuse moodustamine
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Taotlus  esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2019

Alates 01.01.2019 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

 • Leping (uuendatud 27.12.2018)
 • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uuendatud 08.01.2019)
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 08.01.2019)
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11  - Teise pereõe taotluse vorm (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 12 -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste koolides  (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (uuendatud 01.02.2019)
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uuendatud 20.12.2018)