Üldarstiabi rahastamise lepingud

Alates 01.01.2018 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

Leping (uuendatud 20.12.2017)

 • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
 • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
 • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
 • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uuendatud 19.01.2018)
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uuendatud 20.12.2017)
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 20.12.2017)
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uuendatud 06.06.2018)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uuendatud 06.06.2018)
2017201620152014

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2017

Alates 01.01.2017 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

 Leping

 •  Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 •  Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
 •  Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uus)
 •  Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 •  Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 •  Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa (kehtetu alates 01.01.2017)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uus)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uus)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uus): eesti keeles ja vene keeles
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uus)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uus)
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 28.06.2017)
  •   2017 I pa kehtinud Lisa 8
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uus)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uus)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uus)

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2016

Kehtivad lepingud alates 01.01.2016

Leping

 • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
 • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
 • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
 • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis:
 • eesti keeles ja vene keeles
 • Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
 • Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
 • Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
 • Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 • Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 • Lisa 12 (doc) - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted

Kuni 2015 kehtinud ÜRL lepingud

Leping

 • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
 • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
 • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
 • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
 • - eesti keeles
 • - vene keeles
 • Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
 • Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
 • Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
 • Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 • Lisa 11 pdf, doc - Teise pereõe taotluse vorm
 • Lisa 12 pdf, doc - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Kuni 2014 kehtinud lepingud

Kehtivuse kaotanud lepingud kuni 2009: