Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping

  • Lisa 1 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu tingimused
  • Lisa 2 - Koolitervishoiu rahatsamise tingimused
  • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
  • Lisa 4- Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
  • Lisa 5 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  • Lisa 6 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  • Lisa 7 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend