Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Alates 01.01.2021 kehtivad koolitervishoiu teenuse rahastamise leping ja lepingu lisad

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (kehtiv alates 01.01.2022)

  • Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu üldtingimused (kehtiv alates 01.01.2023)
  • Lisa 2. Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (kehtiv alates 01.09.2020)
  • Lisa 3. Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid (kehtiv alates 01.09.2022)
  • Lisa 4. Covid- 19 vaktsineerimine koolides (kehtiv alates 01.09.2021)

Koolides teenust osutavad partnerid leiad siit.

 

Varasemalt kehtinud lepingud

Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu üldtingimused (kehtiv alates 01.09.2022-31.12.2022)