Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Alates 01.01.2018 kehtivad koolitervishoiu teenuse rahastamise lepingu lisad:

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (uuendatud 20.12.2017)

  • Lisa 1 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu tingimused
  • Lisa 2 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 4- Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
  • Lisa 5 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  • Lisa 6 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  • Lisa 7 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend