Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Alates 01.01.2019 kehtivad koolitervishoiu teenuse rahastamise leping ja lepingu lisad

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (uuendatud 01.02.2019)

  • Lisa 1 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu tingimused (uuendatud 20.12-2018)
  • Lisa 2 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 4- Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 5 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste koolides (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 6 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  • Lisa 7 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (uuendatud 01.02.2019)
  • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend

  • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat