Arsti- ja õendusabi

Eestis on arstiabi jaotatud kolmele tasandile: esmatasandi ehk perearstiabi, eriarstiabi ja õendusabi.

Arstiabi saamiseks tuleks esmalt reeglina pöörduda perearsti vastuvõtule, kelle poolt on inimestele tagatud kiire nõustamine, vajalikud uuringud ja ravi ning vajadusel järgmisele tervishoiu tasandile suunamine. Erakorralise arstiabi vajaduse korral saab ise pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda välja kiirabi.

Eesti Haigekassa kui riiklikku ravikindlustust korraldav insitutsioon rahastab tervishoiuteenuse pakkujatega sõlmitud lepingute kaudu perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja laste hambaravi. Lisaks rahastame ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning maksame erinevaid rahalisi hüvitisi.

Kirjuta meile

Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

  • esitades e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

  • saates omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga

  • tulles haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga