Arsti- ja õendusabi

Eestis on arstiabil kolm tasandit: perearstiabi, eriarstiabi ja õendusabi.

Arstiabi kaart Teisisõnu on arstiabi nagu kolme astmega trepp: tervisemure lahendamiseks tuleb kõigepealt astuda trepi esimesele astmele ehk pöörduda perearsti juurde. Perearsti juures on inimestele tagatud kiire nõustamine ning vajalikud uuringud ja ravi. Vajadusel suunab perearst inimese trepi järgmistele astmetele ehk eriarstile või õendusabisse.

Kui tervisemure tekib ootamatult ja on väga tõsine – näiteks äge haigestumine, trauma või mürgistus – peab inimene ise pöörduma haigla erakorralise meditsiini osakonda või kutsuma kiirabi.

Kes maksab arstiabi eest?

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada meie ühist ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele erinevaid hüvitisi ja võrdse kvaliteediga arstiabi. Lisaks muudele ülesannetele sõlmib haigekassa  tervishoiuteenuse pakkujatega (perearstid, hambaarstid, haiglad jne) lepingud ja maksab ravikindlustusmaksust laekunud raha eest perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja laste hambaravi eest. Lisaks rahastab haigekassa ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning maksab erinevaid rahalisi hüvitisi.

Kõikidel ravikindlustatud inimestel on võimalik patsiendiportaalis www.digilugu.ee vaadata endaga seotud raviarveid, mille eest on haigekassa tasunud raviasutustele.

 

Kirjuta meile

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel vastamiseks tervishoiu spetsialiste.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

  • esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info [at] haigekassa.ee

  • saata omakäeliselt allkirjastatud taotlus haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

  • tulla haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Tagasiside ja ettepanekud