Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Tutvustus

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.

Meditsiiniseadmete loetelu uuendatakse igal aastal lähtuvalt tootjate ning erialaühenduste ettepanekutest ja tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetest. 

 • Diabeediga patsientidele: glükomeetri testribad, lantsetid, insuliini süstevahendite ühekordsed nõelad ning lisaks alla 19-aastastele lastele: insuliinipump, pideva glükoosimonitooringu komplekt ja lisatarvikud (infusioonivahendid, reservuaarid, glükoosisensorid).
 • Astmaga patsientidele: vahemahutid kuni 10-aastastele astmat põdevatele lastele.
 • Kolo-, ileo- ja urostoomi ning fistuliga patsientidele: stoomikotid, stoomirõngad, stoomi alusplaadid ja nende lisakinnitused, stoomihooldusvahendid (kreemid, pulbrid, pastad, kaitse- ja liimieemaldusvahendid, lõhna neutraliseerivad vahendid), stoomikotivööd.
 • Trahheostoomiga patsiendile: trahheakanüülid, trahheostoomi plaastrid, filtrid ja nahapuhastusplaastrid, trahheostoomi kaitsed.
 • Trauma- või operatsioonijärgselt: esmased proteesid ja proteesi kordushülsid, ortoosid ja tallatoed.
 • Põletushaigetele, lümfitursete või venoose puudulikkusega patsientidele surveriided.
 • Keratopaatia, keratokoonuse ja kuni 6-aastase lapse afaakia raviks ravikontaktläätsed.
 • Haavasidemed venoossete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks.
 • Uneapnoega patsiendile automaatne püsiva positiivrõhu (CPAP)  seade ja positiivrõhu seadme maskid.
 • Raske ihtüoosi korral nahahooldusvahendid. 

Lisaks hüvitame aspiratsioonisonde koduse ventilatsiooniravi, trahheostoomi, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumise korral ning ühekordselt kasutatavad põiekateetreid neuroloogilise patoloogia või ureetra striktuuride korral, vaagnapiirkonna operatsiooni või kiirituse järel ning diagnoosiga N31.0 igapäevast enesekateteriseerimist vajavatele patsientidele. Samuti hüvitame süstevahendi nõelu apomorfiini süsteravil olevatele Parkinsoni tõvega patsientidele ja kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid kasutavatele kasvuhäirega patsientidele.

Täpsemad hüvitamise tingimused on kirjeldatud meditsiiniseadmete loetelus.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst ning vormistab selle soodustingimustel soetamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi.

Meditsiiniseadme kaardiga määrab arst:

 • meditsiiniseadme rühma, millesse kuuluvat seadet on patsiendil õigus soodustingimustel saada;
 • hüvitamistingimuse, mille alusel patsiendil on õigus hüvitisele (sõltuvalt patsiendi vanusest, haiguse raskusastmest jmt hüvitatakse seadmeid erinevates kogustes).

Digitaalne meditsiiniseadme kaart koostatakse retseptikeskuses ja see on rühmapõhine ehk selle alusel saab väljastada kõiki vastavasse rühma kuuluvaid meditsiiniseadmeid. Seejuures saab patsiendil olla ühele meditsiiniseadme rühmale alati ainult üks kaart.

Meditsiiniseadme kaardid on kas korduva või ühekordse limiidiperioodiga. Ühekordse limiidiperioodiga kaardi korral aegub kaart peale limiidiperioodi lõppu. Meditsiiniseadmete korral, kus patsiendi tervislik seisund ehk vajadus võib ajas muutuda või tegu on kallihinnaliste seadmetega, on kaardi kehtivus ühekordne.  Kui patsiendi seisundi hindamisel ilmneb, et vajadus seadme järele on jätkuv ning seejuures patsient järgib ravisoovitusi, võib raviarst välja kirjutada uue kaardi.

Korduva limiidiperioodiga kaartide puhul uueneb õigustatus ehk tekib uus retsept automaatselt, sest suure tõenäosusega patsiendi vajadus ajas oluliselt ei muutu. Korduvad kaardid uuenevad iga limiidiperioodi alguses (enamasti 01.01 ja 01.07).

Vaata tabelist erinevate valdkondade meditsiiniseadme kaartide kehtivusaega ning kas tegemist on ühekordse või korduva kaardiga.

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Seadme ostmisel kellelegi teisele on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostetakse (tema isikut tõendavat dokumenti kaasa ei ole vaja võtta).  Vaata haigekassa meditsiiniseadmete müügipartnereid siit.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse § 48alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja haigekassa.

Lisaks ootab haigekassa iga aasta 1. jaanuariks erialaühendustelt ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel haigekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Erialaühenduste vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile info [at] haigekassa.ee. Küsimuste korral, mis puudutavad haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi, palume ühendust võtta aadressil kart.veliste [at] haigekassa.ee.