Riiklik kontaktpunkt

EU Kaart Kontaktpunktid Rootsi Norra Soome Läti Eesti Leedu Poola Saksamaa Taani Iirimaa Suurbritannia Island Prantsusmaa Hispaania Portugal Itaalia Tšehhi Horvaatia Rumeenia Ungari Austria Šveits Sloveenia Slovakkia Bulgaaria Kreeka Holland Belgia Luksemburg Malta

Tere tulemast!

Olete sattunud riikliku piiriülese arstiabi kontaktpunkti lehele. Siit saate vastused küsimustele, mis riikides ja millist arstiabi Eesti Haigekassa kindlustusega on Euroopas ja ka mujal maailmas võimalik saada. Kuidas abi saamiseks toimida, mis see maksab, kuidas hüvitatakse, mida reisile kaasa võtta jne. Lisaks saavad informatsiooni ka teised Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis.  

Seoses Euroopa Liitu kuulumisega, on Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel mitmeid võimalusi saada EL liikmesriikides viibides arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab EL-s reisides olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart . Samuti on võimalik planeerida külastust mõnda teise EL liikmesriigi raviasutusse ja taotleda haigekassast sealsete ravikulude katteks toetust.

Lisainformatsiooni välismaale minemise kohta on võimalik lugeda ka: