Ravijärjekorra info partnerile

Eriarstiabi järjekordade statistika

  • Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade pikkused ja põhjused on kirjeldatud haigekassa aruannetes.
Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi kättesaadavuse aruanne
HVA haiglate erinevate ravijärjekorra aruannete võrdlus (ambulatoorses eriarstiabis)  

2019

2019

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinna Lastehaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Hiiumaa Haigla

Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla

Jõgeva Haigla

Kuressaare Haigla

Lõuna-Eesti Haigla

Läänemaa Haigla

Narva Haigla

Põlva Haigla

Pärnu Haigla

Rakvere Haigla

Rapla Maakonnahaigla

Tartu Ülikooli Kliinikum

Valga Haigla

Viljandi Haigla

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 91
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Tallinna Lastehaigla SA 42
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Ida-Tallinna Keskhaigla AS 75
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiu maakond Hiiumaa Haigla SA 108
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru maakond Ida-Viru Keskhaigla SA 15
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru maakond Narva Haigla SA 5
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Jõgeva maakond Jõgeva Haigla SA 15
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Järva maakond Järvamaa Haigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne maakond Läänemaa Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva maakond Põlva Haigla AS 96
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Pärnu maakond Pärnu Haigla SA 127
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Rapla maakond Raplamaa Haigla SA 35
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Saare maakond Kuressaare Haigla SA 26
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tartu maakond Tartu Ülikooli Kliinikum SA 86
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Valga maakond Valga Haigla AS 32
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Viljandi maakond Viljandi Haigla SA 23
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Võru maakond Lõuna-Eesti Haigla AS 1
Endokrinoloogia ehk hormonaalsed häired Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 71
Endokrinoloogia ehk hormonaalsed häired Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Ida-Tallinna Keskhaigla AS 55

Perearstiabi ravijärjekorrad

Haigekassa kontrollib perearste külastades perearstidega sõlmitud lepingute täitmist.

Iga perearstikeskust kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel aastal külastatakse ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest.

Lisaks sellele kontrollitakse perearstide tööd ka patsientide kaebuste põhjal või järelkontrollina probleemide ilmnemise järgselt.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku. Tulemused võite leida siit:

Perearstide kättesaadavuse 
kontrolli tulemused

Perearstiabi kättesaadavuse
koondaruanne

2018. aasta I poolaasta 2018. aasta I poolaasta 
2017 aasta2017 aasta
2017. aasta I poolaasta2017. aasta I poolaasta
2016 aasta2016 aasta
2015 aasta2015 aasta

2014 aasta (xls)

2014 aasta

2013 I pa , II pa

2013 I pa , II pa

 

Ravijärjekorra aruandlus

Tsentraalsed ravijärjekorrad

Infotehnoloogia alased küsimused järjekordade kohta: priit.lund [at] haigekassa.ee.

Ravijärjekorra aruande faili struktuur 

NB! Alates 01.03.2017 kehtivad uued ravijärjekorra aruande formaadid:

1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid:

2. Tagasiulatuva aruande formaat – haiglavõrgu arengukava haiglatele

Haigekassa kontaktisik on Sirje Kaldra (sirje.kaldra [at] haigekassa.ee)