Partnerile

    Eesti Haigekassa partnerid tagavad kindlustatutele vajaliku arstiabi

    Haigekassa lepingupartneriteks on haiglad, ambulatoorse eriarstiabi osutajad, perearstid, hambaarstid jt tervishoiuteenuste osutajad, kellega sõlmitakse ravi rahastamise lepingud kindlustatutele raviteenuste osutamiseks. Tihedat koostööd tehakse ka apteekide, meditsiiniliste abivahendite müüjate, erialaseltside ja patsiendiühendustega, terviseedendajate ning sotsiaalministeeriumi ja teiste riigiasutustega.