Inimesele

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust. Meie missioon on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus ning ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Meie kliendid on kõik riikliku ravikindlustusega inimesed ehk enamik Eesti elanikke. Meie kliendid on aga veel ligikaudu 40 000 tööandjate esindajat.

Meie partnerid on haiglad, eriarstid, perearstid, hambaarstid jt. tervishoiuteenuste osutajad. Lepingupartneriks nimetame tervishoiuteenuse osutajaid, kellega on haigekassa sõlminud ravi rahastamise lepingu ehk kellelt haigekassa oma klientide jaoks raviteenust ostab.

Tihedat koostööd teeme ka apteekide ja meditsiiniliste abivahendite müüjatega, erialaseltside ja tervishoiuteenuse osutajate ühendustega, terviseedendajate, sotsiaalministeeriumi ja teiste riigiasutustega.

Eesti Haigekassa on oma seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik organisatsioon, mida juhib nõukogu. Meie ülesanne on organiseerida ravikindlustust Eestis.

Eesti tervisesüsteemi üldise korraldamise eest vastutab sotsiaalministeerium.