Inimesele

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust. Meie missiooniks on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ning rahaliste hüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Meie kliendid on kõik riikliku ravikindlustusega kindlustatud isikud ehk enamus Eesti elanikke. Meie klientideks on aga veel ligikaudu 40 000 tööandja esindajat. Aastas teenindame vahetult ligikaudu 20% tööandjatest ja klientidest, kas telefonitsi või klienditeenindusbüroodes.

Meie partnerid on haiglad, eriarstid, perearstid, hambaarstid jt. tervishoiuteenuste osutajad. Lepingupartneriks nimetame tervishoiuteenuse osutajaid, kellega on haigekassa sõlminud ravi rahastamise lepingu ehk kellelt haigekassa oma klientide jaoks raviteenust ostab.

Tihedat koostööd teeme ka apteekide ja meditsiiniliste abivahendite müüjate, erialaseltside ja tervishoiuteenuse osutajate ühendustega, terviseedendajate, sotsiaalministeeriumi ja teiste riigiasutustega.

Eesti Haigekassa on oma seaduse alusel tegelev avalik-õiguslik organisatsioon, mida juhib nõukogu. Meie ülesandeks on organiseerida ravikindlustust Eestis.

Eesti tervisesüsteemi korraldamise eest üldiselt vastutab Sotsiaalministeerium.