Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Õendusteenus üldhooldekodus

Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2020 kehtiv leping ning vastavad lisad

  • Leping
  • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 . Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
  • Lisa 3 . Õendusteenuse rahaline arvestus
  • Lisa 4 . Pearahasiseste tegevuste koodid
  • Lisa 5 . Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed
  • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks