Õendusteenus üldhooldekodus

Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2020 kehtiv leping ning vastavad lisad

  • Leping
  • Lisa 1  - Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2  - Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
  • Lisa 3 - Õendusteenuse rahaline arvestus
  • Lisa 4  - Pearahasiseste tegevuste koodid
  • Lisa 5  - Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed

 

  • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks