Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Andmepäringud

Hüvitised

Hambaravi
Ravimid ja meditsiiniseadmed

                                 filtrid: 1. retseptid, mille korral Haigekassapoolne kompensatsioon oli >0 EUR,

                                            2. perioodi arvestuseks kasutatud raamatupidamise periood

                                            3. välja on jäetud erandkorras kompenseeritud ravimid (andmekaitse põhimõtete tõttu)

                                            4. välja on jäetud meditsiiniseadmete retseptid

                                filtrid: 1. retseptid, mille korral Haigekassapoolne kompensatsioon oli 0 või enam 0 EUR,

                                            2. perioodi arvestuseks kasutatud retsepti realiseerimise kuupäeva

                                            3. sisse on arvatud ka erandkorras kompenseeritud ravimid

                                            4. välja on jäetud meditsiiniseadmete retseptid

Hüvitatud välisravi
Ajutine töövabastuse hüvitis

Tervishoiuteenuste kasutus ravitüüpide kaupa maakondades

Siia lehele on koondatud haigekassa ja retseptikeskkonna andmekogude andmed avalikuks kasutamiseks. Kui te soovite andmeid, siis esmalt soovitame kasutada siin loetletud avalikke andmeid, mille pealt saate kokku panna teid huvitavad koondandmed.

Oma ravikindlustuse kehtivust, retsepte ja hüvitise andmeid näeb riigiportaalist eesti.ee. Isiklikud terviseandmed leiab patsiendiportaalist digilugu.ee.