Avaldused tööandjale

 

  • Tööandja tõend

pdfdocodt

  • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf, docodt

  • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
docodt
  • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
docodt

NB ! Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.