Avaldused tööandjale

  • Tööandja tõend

pdfdocodt

  • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdfdocodt

  • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
docodt
  • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
docodt