Riiklik kontaktpunkt

Igas Euroopa Liidu liikmesriigis on vähemalt üks asutus, mis aitab inimestel leida infot, kuidas saada välismaal arstiabi. Sellist asutust nimetatakse riiklikuks kontaktpunktiks. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesandeid haigekassa.

Inimeste informeerimiseks oleme oma kodulehele loonud rubriigi „Arstiabi välisriigis“. Siit saab vastused küsimustele, millist arstiabi on võimalik Eesti Haigekassas kindlustatutel Euroopa Liidu riikides, Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis saada ning kuidas abi saamiseks toimida. Lisaks saavad informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis.

Riikliku kontaktpunkti tegevused

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga on kehtestatud eeskirjad patsiendi õigustele saada tervishoiuteenuseid teises EL-i liikmesriigis. Selleks, et hõlbustada patsientide juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele, tegutsevad igas liikmesriigis riiklikud kontaktpunktid, kes jagavad selle teemalist teavet. Samuti edendatakse liikmesriikide tervishoiualast koostööd.

Kontaktpunkti tegevus teabe jagamisel põhineb ka koostööl patsientide organisatsioonide ja muude huvigruppidega. Koostöövõrgustikus osalejate ja kontaktpunkti vahel sõlmitakse vajadusel leping, milles määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused ning muud tingimused. 

Samuti teeb kontaktpunkt koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktide ja ametiasutustega. Täpsed reeglid riikliku kontaktpunkti töö sisule on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Riikliku kontaktpunkti ülesandeid täidab Eesti Haigekassa koostöös sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Ravimiametiga. Kontaktpunkti tööd rahastatakse sotsiaalministeeriumi eelarvest.

Loe lähemalt

Võta meiega ühendust

Pöördu haigekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Haigekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

  • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] haigekassa.ee
  • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn 10113
  • helistad haigekassa infotelefonile +372 669 6630  ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga