Retsept arstile

Tulenevalt ravimiseaduse § 81-st on digiretsepti infosüsteemi kasutamine retsepti väljakirjutamisel kohustuslik kõikidele tervishoiuteenuse osutajatele ning apteekidel on kohustus digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada. 

Digitaalse meditsiiniseadme kaardi küsimustes (sh juhised kaardi loomise, muutmise ja lõpetamise kohta retseptikeskuses) leiate lisainfot siit.

Erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal, jääb arstile endiselt võimalus kirjutada välja paberretsept. Digitaalne meditsiiniseadme kaart tuleb erandolukorra puhul koostada retseptikeskuses esimesel võimalusel ja paluda patsiendil pöörduda apteeki seadme ostmiseks näiteks järgmisel päeval.

Muudatused patsiendipõhiste müügiloata ravimite taotlemisel

Peatselt on muutumas patsiendipõhiste müügiloata ravimite taotlemine ning vastavate retseptide koostamine, menetlemine ja väljastamine.

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud. Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjuseid – müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Müügiloata ravimi kasutamist võib taotleda arst konkreetsele patsiendile, tervishoiuasutus kasutamiseks oma asutuses ning erialaselts kõigile teatud diagnoosiga haigetele Eestis.

Müügiloata ravimi kasutamiseks konkreetsele patsiendile on arstid siiani koostanud Ravimiametile taotluse spetsiaalse vormi alusel või täitnud taotluse Ravimiameti Kliendiportaalis. Taotlus on olnud siiani seotud konkreetse apteegiga, see tähendab, et patsient on ravimi ostmiseks pidanud pöörduma kindla apteegi poole. Lisaks taotlusele on arst pidanud koostama ka retsepti ravimi väljastamiseks.

Alates 03.05.2017 muutub patsiendipõhine müügiloata ravimite taotlemine digitaalseks

 1. Arst koostab digiretsepti müügiloata ravimile ning valib loendist põhjenduse, miks seda teha soovitakse (nt Eestis puudub sama toimeainega ravim vm). Arstide töölauale lisandub loend müügiloata ravimite kasutamise põhjendustest ning mõnel juhul on vajalik valikut arsti selgituse väljas põhjendada.
 2. Müügiloata ravimi retsept-taotlus liigub läbi retseptikeskuse Ravimiametisse.
 3. Ravimiamet menetleb taotlust ning saadab retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise osas.
 4. Ravimiamet teavitab arsti otsusest e-maili teel.
 5. Arst teavitab otsusest patsienti.
 6. Patsient saab minna endale sobivasse apteeki (taotlus ei seo patsienti enam konkreetse apteegiga).
 7. Positiivse otsuse korral  broneerib apteek enda jaoks retsepti,  tellib müügiloata ravimi hulgimüügist ja müüb seejärel ravimi patsiendile. Negatiivse otsusega retsept ei ole apteegist realiseeritav. 

Erialaseltsi taotluse alusel müügiloata ravimi väljakirjutamine

Ravimiamet lubab erialaseltsi taotluse põhjal kasutada müügiloata ravimeid teatud diagnoosiga patsientidel juhul, kui turult puudub vajalik müügiloaga ravim. Taotlus esitatakse praegu ja ka tulevikus läbi Ravimiameti kliendiportaali ning Ravimiamet teeb otsuse lubada kasutada taotletud toimeainet sisaldavaid ravimeid (sh tugevuse ja ravimvormi) kindlal diagnoosil.

Retseptikeskus kontrollib ravimi väljakirjutamisel, kas kõik andmeväljad vastavad Ravimiameti poolt lubatud taotlusele. Kui väljakirjutatav ravim, diagnoos, kontsentratsioon ja ravimvorm vastavad taotlusele, lubatakse retsept välja kirjutada. Kui väljakirjutatav ravim ei vasta taotlusele, ei saa tavaretsepti välja kirjutada ning vajalik on esitada müügiloata ravimi taotlemiseks  vajalikud lisaväljad.

Lisainfo: ravimiameti kodulehelt ja info [at] ravimiamet.ee

Muudatused digiretsepti väljakirjutamisel

Haigekassa on teinud kõikidele ravimite väljakirjutajatele tasuta kättesaadavaks ravimite koostoimete andmebaasi Inxbase-Riskbase. Lisaks koostoimete andmebaasile on sisse viidud mitmeid muudatusi erinevates retsepti teenustes. 

Kui teil tekib küsimusi või probleeme digiretspeti muudatuste osas, siis on võimalik tagasidet anda siit.

Muutunud on:

 • Annustamise märkimine uuenenud retseptivormile
 • Pakendipõhise retsepti asendamatuse põhjuse märkimine
 • Retsepti annulleerimise põhjuse märkimine ja annulleerimise loogika

Arstide infosüsteemid liituvad muudatuste ja uue funktsionaalsusega üleminekuperioodi jooksul oma ajakavas. Infosüsteemide arendajad on haigekassa poolsetest muudatustega kursis ja juhendavad arste, millal ja kuidas on vaja infosüsteeme uuendada. Küsimuste korral palun pöörduge esmalt oma töölaua arendaja poole (asutuse IT kontakt).

 Annustamise märkimine struktureeritud andmeväljadele

Muudatused annustamise märkimise osas on vajalikud, kuna hetkel on oluline osa annustamise infost ebapiisav, et kuvada arstile ainult aktuaalseid ravimite koostoimeid (st mitte arvestada juba lõppenud ravikuure). Samuti on see heaks aluseks kaua oodatud e-ravimilehe väljatöötamisel, sest paraneb annustamisskeemist arusaamine ning ühtemoodi kasutamine. Struktureeritud annustamisskeem hõlbustab ka apteekritel patsiendile ravikuuri seletamist. Vabatekstilisi kirjeid on keeruline analüüsida, neis sisalduvat infot on tihti võimalik märkida struktureeritud väljadele ning sageli saadetakse väljade täitmiseks lihtsalt erinevaid kirjavahemärke või muud kohatut infot nt „skj“, „*“, „#“, „kohalik“, „ravim määratud Eestis viibimise ajaks“ jne, mis oluliselt raskendab apteekrite tööd patsiendile raviskeemi selgitamisel.

Edaspidi märgitakse annustamine alati struktuursetele andmeväljadele. Lisaks jääb retseptile üks vabatekstiväli, kus on võimalik selgitada keerukamaid skeeme. Detailsete ja keerukate skeemide korral (hinnanguliselt alla 10% kõikidest raviskeemidest) tuleb struktuursetele väljadele märkida annustamine esimese raviperioodi kohta ja edaspidist annustamist saab täpsemalt selgitada “arsti selgituse” vabatekstiväljas. Ravikuuri pikkus (kasutuskestvus) märgib summaarset kuuri pikkust päevades. Nii struktuursed andmeväljad kui vabatekst on nähtavad apteegis ja portaalides ning annavad üksteist täiendades ülevaate patsiendi raviskeemist.

Üleminekujärgselt analüüsitakse uute väljadega täidetud annustamisskeeme, kogutakse kasutajatelt tagasisidet, tehakse vajalikud parandused ja liigutakse edasi kauaoodatud ravimilehe väljatöötamisega.

Uue väljana lisandub retseptile ravikuuri tüüp: fikseeritud või pidev

Fikseeritud - kuuri algus ja lõpp on teada Nt. amoksitsilliini kuur 10 päeva või ühekordsele retseptile välja kirjutatud diklofenaki kuur 60  päeva (arst peab märkima kuuri pikkuse)

Pidev - tegemist on pikaajaliselt kasutatava ravimiga. Kuuri pikkus on vaikimisi 90 päeva Nt. metoprolool  (kuuri pikkust päevades ei ole vaja märkida)

Info vajadusel (näiteks sümptomite ilmnemisel) kasutamise kohta saab arst märkida “arsti selgituse” vabatekstivälja.

Näited keerulisemate annustamisskeemide märkimisest struktuursetele andmeväljadele:

 1. Amoksitsiiliin 500 mg 1 kord päevas 10 päeva

  Struktuursed andmeväljad:  fikseeritud 10 päeva 500 mg 1 kord päevas

 2. Varfariin 3 mg 1 tablett 3 korral nädalas (E,K,R) ja 1,5 tabletti 4 korda nädalas (T, N, L,P).

  Struktuursed andmeväljad: pidev 1 tbl 1 kord päevas

  Vabatekst: T,N,L,P võtta 1,5 tbl.

 3. L-Thyroxini25/50µg ja 50/100µg üle päeva, retsept kirjutatakse näiteks 25/50 µg –sele tugevusele

  Struktuursed andmeväljad: pidev 1 tbl 1 kord päevas

  Vabatekst: Üle päeva võtta 2 tbl (50/100 µg)

 4. Salbutamooli nebuliseeritav lahus 2 ml vajadusel hoo korral

  Struktuursed andmeväljad: pidev 2 ml 1 kord päevas

  Vabatekst: Inhaleerida vajadusel hoo korral

 5. Metüülprednisoloon 16 mg hommikul, 16 mg õhtul 7 päeva, edasi 16 mg hommikul 12 mg õhtul 3 päeva, edasi 16 mg hommikul, 8 mg õhtul 3 päeva

  Struktuursed andmeväljad: fikseeritud 13 päeva, 16 mg 2 korda päevas

  Vabatekst: 16 mg hommikul, 16 mg õhtul 7 päeva, edasi 16 mg hommikul 12 mg õhtul 3 päeva, edasi 16 mg hommikul, 8 mg õhtul 3 päeva

 6. Metüülprednisoloon esimesed 2 päeva hommikul 2 mg ja õhtul 1 mg ning edaspidi hommikul 4mg ja õhtul 2 mg.

  Struktuursed andmeväljad: fikseeritud 60 päeva, 2 mg 1 kord päevas

  Vabatekst: esimesed 2 päeva võtta lisaks ka õhtul 1 mg ning edaspidi hommikul 4mg ja õhtul 2 mg

 7. Morfiin 1 tablett (10 mg) 1-6 korda päevas vajadusel.

  Struktureeritud andmeväljad: fikseeritud skeem 30 päeva 1 tbl 1 kord päevas

  Vabatekst: Vajadusel suurendada annust 6 tabletini päevas

 8. Süsteravi: kuupäeval 17.06. – 1mg/im (lihasesisene süste); 20.-22.06. – 0,5mg/im ja 27.06. - 0,5mg/im.

  Struktureeritud andmeväljad: fikseeritud 10 päeva 1 mg 1 kord päevas

  Vabatekst: kuupäeval 17.06. – 1mg/im (lihasesisene süste); 20.-22.06. – 0,5mg/im ja 27.06. - 0,5mg/im.

 9. Ketoprofeen 2,5% geel 5 cm 2 korda päevas

  ​​Struktureeritud andmeväljad: fikseeritud 60 päeva, 5 cm 2 korda päevas VÕI fikseeritud 60 päeva 3 sõrmeotsaühikut 2 korda päevas

Pakendipõhise retsepti asendamatuse põhjuse märkimine

Sotsiaalministri määrusest tulenevalt on arstil kohustus kirjutada retsept toimeainepõhiselt. Ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja ravimvormis sisaldava ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks. Varasem vabatekstiline põhjendus pakendipõhise retsepti koostamisel asendub loendiga, milles sisalduvad erinevad meditsiinilised põhjendused ja mõned erijuhud, mil on lubatud pakendipõhine väljakirjutamine. Arst peab järgmisest loendist valima sobivaima asendamatuse põhjuse, väli ei tohi jääda tühjaks.

 1. Tegemist on bioloogilise ravimiga

 2. Tegemist on kitsa terapeutilise vahemikuga ravimiga
 3. Patsiendil esineb tõendatud ülitundlikkus
 4. Patsient ei ole võimeline kasutama teistsugust ravimi manustamisvahendit, kui see, mis konkreetse preparaadiga kaasas
 5. Konkreetne ravimpreparaat erineb muudest sama toimeainega ravimitest toimekestuse/ravimvormi poolest
 6. Tegemist on toiteseguga
 7. Abiainete koostis tagab toimeaine sellise vabanemiskoha, mis erineb teistest sarnastest ja sama toimeainega ravimitest
 8. Patsiendil on diagnoositud kaasuv psüühika- või käitumishäire
 9. Tegemist on müügiloata/erisoodustuse ravimiga

Retsepti annulleerimisega seotud muudatused

Varasem vabatekstiline põhjendus retsepti annulleerimisel asendub analüüsi tulemusel kehtestatud 6 väärtusega loendiga, mille hulgast peab arst valima sobivaima põhjenduse retsepti tühistamiseks, väli ei tohi jääda tühjaks.

Kordsetest retseptidest ühte eksemplari annulleerides leiab retseptikeskus samasse "komplekti" kuuluvaid teised, veel realiseerimata eksemplarid, ja annulleerib ka need. Varasemalt tuli kõik retseptid ükshaaval annulleerida.

Annulleerimise põhjuste loend:

 1. Raviskeemi muudatus: soovimatu koos- või kõrvaltoime
 2. Raviskeemi muudatus: puudub oodatud ravitulemus
 3. Raviskeemi muudatus: täpsustunud diagnoos
 4. Ravi dubleeriv retsept
 5. Ravi/MS kasutamise lõpetamine: tervenemine
 6. Ekslik vormistamine

Ravimite koostoimete e-teenus

Digiretseptiga seotud ravimite koos- ja kõrvaltoimete andmebaas Inxbase – Riskbase saab peatselt kättesaadavaks ja kasutatavaks kõikidele ravimite väljakirjutajatele. Ravimite koostoimete hindamise eesmärgiks on ravikvaliteedi parandamine ja ohutu ravimikasutuse toetamine. Haigekassa pakub järgneva viie aasta jooksul kõikidele arstidele tasuta võimalust raviskeemi kuuluvate ravimite omavaheliste koostoimete jälgimiseks. Ravimi väljakirjutamise momendil kontrollib süsteem patsiendi retsepte ning annab asjakohaste koostoimete esinemisel arstile automaatse meeldetuletuse. Lisaks meeldetuletustele kasutaja infosüsteemis, on arstidel kasutada veebipõhine andmebaas, kust saab infot ka ravimite kõrvaltoimete kohta.

Automaatsed meeldetuletused juhivad arsti tähelepanu oluliste koostoimetele ning on seega toeks raviotsuste tegemisel. Koostoimed jaotatakse nelja klassi kliinilise olulisuse ja tõenduspõhisuse järgi. D klassi koostoimeid peaks üldiselt vältima, C klassi koostoimete esinemist saab juhtida näiteks annuse vähendamisega.

Seoses koostoimete andmebaasi kasutuselevõtuga muudetakse ka retsepti vormi – edaspidi märgib arst retseptile annustamisskeemi kindla struktuuri järgi, täites etteantud välju (näiteks ravikuuri tüüp ja pikkus). Keerulisemate skeemide selgitamiseks on arstidel endiselt kasutada üks vabatekstiväli. Selline muudatus parandab annustamisskeemi üheselt mõistetavust ja annab võimaluse apteekritele patsientide paremaks nõustamiseks ravimite kasutamise osas. Struktureeritud väljadele märgitud annustamisskeem  ja ravikuuri pikkus on ühtlasi eelduseks koostoimete andmebaasi tööks.

Veebipõhise andmebaasi aadress on www.ravimid.med24.ee. Juurdepääs: IP-aadressiga või Med24 kasutaja kontoga.

Celsius Data koostöös Eesti Haigekassaga viib läbi ravimite koostoimete e-teenuse kasutajakoolitusi, kus tutvustatakse ka muudatusi digiretsepti vormis.  Koolitused toimuvad igas maakonnas.

Ravimite koostoimete e-teenuse kasutajakoolitus annab 1,25 täiendkoolituspunkti, koolitused, mis toimuvad koos e-konsultatsiooni tutvustusega annavad 2,5 täiendkoolituspunkti.

Koolitustel osalejatel palume registreeruda lingil: https://www.med24.ee/koolituskalender

Eestikeelset ravimite koostoimete infovoldikut vaata siit ja venekeelset siit.

Digiretsepti kirjutamine välismaalasele

Milliselt dokumendilt tuleb võtta andmed teises Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kindlustatud isiku (edaspidi EL kindlustatu) puhul?

EL kindlustatu peab oma kindlustuse tõendamiseks esitama Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK kaart), selle asendussertifikaadi või vormikohase tõendi E112 või E123. Nende näidised on siin. Digiretsepti sisestamisel tuleb kõik andmed, kaasa arvatud isikukood, võtta eelpool toodud kindlustust tõendavalt dokumendilt. Eriti oluline on seda meeles pidada Eesti kodanike puhul, kes on kindlustatud mõnes teises EL liikmesriigis.

 Millised andmed tuleb sisestada digiretseptile EL kindlustatu puhul?

Ees- ja perekonnanimi, välisriigi isikukood (kindlustust tõendavalt dokumendilt), kindlustajariik, sugu, sünniaeg ja andmed kindlustust tõendava dokumendi kohta (liik, kehtivus, väljastamise kuupäev, pädeva asutuse kood, ERK kaardi puhul kaardi number).

 Kas juhul, kui EL kindlustatul on olemas ka Eesti isikukood, võib digiretsepti koostamisel kasutada Eesti isikukoodi?

Juhul kui patsient soovib soodustusega ravimit, ei saa kasutada Eesti isikukoodi. Teises EL liikmesriigis kindlustatul on õigus saada soodusravimeid samadel alustel nagu Eesti kindlustatul. Juhul kui teises EL liikmesriigis kindlustatu on Eesti kodanik, tuleb ravimi soodustingimustel väljakirjutamiseks kasutada isikukoodi, mis on kindlustust tõendaval dokumendil, mitte seda isikukoodi, mis on isikut tõendaval dokumendil.

 Kas KELA kaart või mõne muu riigi siseriiklikult kasutatav kaart on aktsepteeritav kindlustust tõendava dokumendina?

Ei ole. EL kindlustatu puhul on kindlustust tõendavateks dokumentideks vaid ERK kaart, selle asendussertifikaat, vorm E112 või vorm E123.

 Milliselt dokumendilt tuleb võtta andmed, kui tegemist on välisriigi kodanikuga, kellel ei ole eelpool nimetatud kindlustust tõendavaid dokumente?

Juhul, kui patsiendiks on välismaalane, kes ei ole EL kindlustatu, siis tuleb sisestada ainult patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi number, mille alusel apteeker retsepti leiab), elukohariik, sugu ja sünniaeg. Andmeväljad kindlustust tõendava dokumendi kohta jäävad täitmata. Kui patsient ei ole EL kindlustatu, saab ta ravimi täishinnaga.

Kui isik on sõjapõgenik Ukrainast ja tal ei ole veel mingisugust dokumenti, tuleb isikukoodi kohale sisestada järgnev „kood“: UKR, millele ilma tühikuteta liita sünniaeg (DDMMYYYY) ja väljakirjutamise kellaaja tund ja minut; näiteks UKR120519731434. Oluline on, et arst annab isikule TÄPSELT sama koodi paberi peal patsiendile kaasa, selle esitab patsient apteekrile ravimi väljaostmiseks. 

Juhend: "Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikute digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel"

Piiriülesest retseptist

Viimasel ajal on sagenenud päringud piiriülese ravimiretsepti osas, mis on mõeldud kasutamiseks teises EL liikmesriigis. Euroopa Komisjoni kodulehel olev informatsioon (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/help-from-the-pharmacy/prescription/index_et.htm), mis väidab, et alates 25. oktoobrist 2013 võivad raviasutused küsida piiriülest retsepti on eksitav, sest kõikides liikmesriikides sh Eestis ei ole kasutusele võetud piiriülest retsepti. Kohaldatud on rakendusdirektiivi 2012/52/EL (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0052&from=ET) ning Eestis paberretseptil olevad andmed on vastavuses rakendusdirektiivis nõutud andmetega (patsiendi andmed, retsepti väljakirjutamise kuupäev ja väljakirjutaja andmed, retseptis kirjeldatud toote andmed).

Nii Eesti kui mistahes teise EL riigi paberretseptiga peab kõikides EL riikides saama ravimeid välja osta, sest

 • Tulenevalt patsiendiõiguste direktiivist (2011/24/EL) on riikidel kohustus tunnustada üksteise retsepte
 • Unikaalne üle-euroopaline vorm puudub, on vaid nõuded miinimum andmetele.

On teada juhtumeid, kus patsiendid ei ole saanud Eesti paberretsepti alusel Soomes ravimit välja osta. Ravimi väljastamiseks nõutavat apteegis spetsiaalset Euroopa retsepti. Nimetatud segadus Soomes võib olla tingitud nende 2014. aasta algusest kohandatud muudatustest, kui hakkas kehtima uus paberretseptivorm (“euroopalainen lääkemäärayslomake”), mis on mõeldud kasutamiseks eelkõige piiriüleses tervishoius aga ka stsenaariumi korral - võõrkeelt kõnelev patsient Soome arsti juures või patsient, kes läheb Soome arsti retsepti realiseerima välismaale. Peamiseks erisuseks võrreldes Soome tavaretseptiga on uus retsept toimeainepõhine ning inglisekeelse tõlkega. Termin “euroopalainen lääkemääräyslomake” tähistab Soomele ainuomast vormi, mida peavad tunnustama teised EL riigid, aga Soome ei saa seda nõuda teistelt riikidelt. Vastav info on jagatud KELA kodulehel ning Soome kolleegid KELAst ja FIMEAst on meile teadaolevalt Soome apteekidele laiali saatnud vastava infokirja ja Eesti paberretseptide näidised.

Välisriigi apteegis hädas olev patsient peaks juhtima apteekri tähelepanu liikmesriikide kohustusele tunnustada EL riikide paberretsepte, suunama apteekrit ammutama täpsustavat infot ja vajadusel vahetama apteeki. Apteekreid ei peaks heidutama inglisekeelse tõlke puudumine retseptilt, kuna toimeainete nimetused on rahvusvahelised ja spetsialistidele ühiselt mõistetavad.

Juhime Euroopa Komisjoni tähelepanu eksitava info muutmiseks komisjoni kodulehel, mis ei ole hetkel kooskõlas direktiivis välja tooduga.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Digiretsept kehtib sama kaua nagu paberretsept ehk tavaline ühekordne retsept kuni 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept maksimaalselt 14 päeva. Arstil on õigus retsepti pikkust piirata.

Paberretseptid ei kao käibelt, need on digiretseptiga samal ajal kasutusel.

Ravimit saab osta kohe, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.

Ravimit saab osta apteegist kohe pärast seda, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud. Ravimi väljaostjal peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Apteeker leiab retseptikeskusest õige retsepti üles patsiendi isikukoodi abil.

Kui retsept on avalik või volitatud, siis peab teise eest ravimit ostev inimene ütlema patsiendi isikukoodi ja esitama enda isikut tõendava dokumendi. Mitme retsepti korral on hea, kui teatakse ka ravimi nime, väljakirjutamise kuupäeva, arsti nime või eriala.

Digiretsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud. Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

Kõiki oma digiretsepte näeb riigiportaalis eesti.ee ja patsiendiportaalis digilugu.ee. Sealt on võimalik näha ka seda, kas ravim on välja ostmata või juba välja ostetud. Kui interneti kasutamise võimalus puudub või pole ID-kaarti, saab retseptide kohta infot ka oma perearstilt või apteekrilt, kes näevad kõiki patsiendile välja kirjutatud digiretsepte.

Infot oma alaealise lapse digiretseptide kohta saab näha patsiendiportaalis digilugu.ee. Selleks peab lapsevanem portaali enda ID-kaardiga sisse logima, avalehel vajutama „Vaheta rolli“ ja valima loetelust esindatavaks enda lapse. Seejärel on võimalik vaadata lapse terviseandmed, sh digiretsepte.

Riigiportaalist eesti.ee oma lapse retseptide vaatamiseks tuleb lapsevanemal riigiportaali sisse logida lapse ID-kaardiga.

Arstid ja apteekrid näevad väljakirjutatud retsepte, kusjuures igast vaatamisest jääb jälg. Inimene saab riigiportaalis www.eesti.ee tutvuda, kes ja millal ta andmeid on vaadanud.

Arst saab vajaduse korral tühistada ainult enda väljakirjutatud retsepti.

Patsient ei jää ravimita. Apteeker saab tehniliste probleemide korral väljastada ravimeid spetsiaalselt loodud operaatoriteenuse abil.

Retsepti soodusmäär arvutatakse Retseptikeskuses ja kui Retseptikeskus on soodusmäära arvutamisega eksinud tuleb ühendust võtta Haigekassaga ning esitada allkirjastatud avaldus koos ravimi ostutšekiga. Kui Retseptikeskus on patsiendi kahjuks eksinud, hüvitab haigekassa tekkinud kahju seadusest tulenevas määras.

Paberretsepti saab välja kirjutada erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal. Ka juhul, kui digiretsepti ei ole otstarbekas koostada, saab arst väljastada paberretsepti.

Eestis väljastatud digiretseptiga ravimi ostmine teises Euroopa Liidu riigis muutus võimalikuks 1.juuni 2020 aastal. Hetkel on Eesti digiretseptiga võimalik ravimit osta ainult Soomes, teised EL-i riigid liituvad piiriülese digiretsepti lahendusega järk-järgult. Retsepti ostma minnes peab inimesel kaasa olema vaid ID-kaart või pass.

Ravimite hüvitamise protsess on samasugune nagu paberretsepti puhul. Soomes tuleb Eestis ravikindlustatud inimesel talle Eestis välja kirjutatud ravimi eest kõigepealt tasuda täishind. Hiljem on võimalik ravimi eest makstud summa tagasi küsida haigekassalt tagasimakse avalduse ja ravimi ostutšeki alusel. Eestis väljakirjutatud retseptide puhul hüvitatakse retsept Eestis kehtivate tingimuste ja piirhinna alusel ja seetõttu toimubki hüvitamine tagantjärgi.

Kui retsept on välja kirjutatud välisriigis, siis kirjutatakse/väljastatakse soodustusega retsept EL kindlustust tõendava dokumendi (EHIC-Euroopa Ravikindlustuskaart, E123, E112) alusel. Retsepti eest tasub välisriigi kindlustus ning hiljem arveldab välisriigi kindlustus inimese koduriigi kindlustusega. Hüvitamisel arvestatakse välisriigi hinnakirja.

Retsepti pikendamiseks võta palun ühendust oma raviarstiga. Telefoni või kirja teel saab pikendada ainult korduvretsepte st, kui kroonilist haigust põdevale patsiendile või pikaajalist ravi vajavale patsiendile on ravim juba eelnevalt määratud.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.