Infopäevad

Partnerite infopäevad 2022

 • Perearstide infopäev 23.novembril 2022 (Salvestus)
  • Vaktsineerimisest- Hanna Jäe- (Slaidid)
  • Terviseameti lao kolimine- Anu Valli (Slaidid)
  • Uued ravijuhendid- Marion Kalju (Slaidid)
  • TVL ja tööõnnetused-Katrina Koha (Slaidid)
  • TVL-de väljastamine ja lõpetamine- Tea Matson (Slaidid)
  • TTL-i muudatused al 01. jaanuar 2023 ja kõnekeskuse kokkuvõte- Silja Vanaisak (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 26.oktoobril 2022 (Salvestus)
  • Tubakast loobumise nõustamine SA TÜK kopsukliinikus- Ülle Ani (Slaidid)
  • Tubakast loobumise nõustamine HVA ja erapartnerite juures, perearstiabis ja koolitervishoius- Reet Luts, Silja Vanaisak (Slaidid)
 • Gripivaktsineerimise infopäev hoolekandeasutustele 06. oktoobril 2022 (Slaidid ja Salvestus)
 • Perearstide infopäev 22. septembril 2022 (Salvestus)
  • Tubakast loobumise nõustamine- Silja Vanaisak (Slaidid)
  • Auditeerimise kokkuvõte 2022- Silja Vanaisak (Slaidid)
  • TVL muudatused- Helje Karus (Slaidid)
  • Perearstiabi järjepidevus- Maarika Liivamäe (Slaidid)
 • Kooliõdede infopäev 25. augustil 2022 (Salvestus)
  • Tubakast loobumise nõustamine, KRL muudatused, Ukraina laste koolieelne tervisekontroll- Silja Vanaisak (Slaidid)
  • KÕKS- Kooliõdede kvaliteedisüsteem- Margit Savisaar (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 15. juunil 2022 (Salvestus)
  • Kvaliteedisüsteemi 2021. aasta tulemused ja apellatsioonid- Anu Valli (Slaidid)
  • Rakendusjuhise ja kvaliteedijuhendi tutvustamine, Läänemaa auditeerimine ja MISP- Elle-Mall Sadrak (Slaidid)
  • Ülevaade kinnitatud juhenditest- Marion Kalju (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 20. aprill 2022 (Salvestus)
  • Õdede pädevuse hindamine- Külli Davel (Slaidid)
  • 2022 auditeerimise vahekokkuvõte- Silja Vanaisak (Slaidid)
  • Arsti pädevuse (re-)sertifitseerimine- Kristjan Krass (Salvestus)
  • Eriala propageerimine, patsiendi tagasiside küsimine, personali koosolekud- Elle-Mall Sadrak (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 23. märts 2022
  • 01.04.2022 jõustuv vanemahüvitise reform- Marjana Lazarenkov Sotsiaalkindlustusametist (Slaidid)
  • Juhend MISP2 portaali kaudu sünnitähtaja edastamine SKAIS-i infosüsteemi (Slaidid)
  • Töövõimetuslehtede väljastamine ja kontrollimine (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 17. veeburar 2022 (Salvestus)
  • Ravikvaliteedi indikaatorite ja ravijuhendite tutvustus (Slaidid)
 • Perearstide infopäev 20. jaanuar 2022 (Salvestus)
  • Perearstide kvaliteedisüsteem (PKS) 2021 ja 2022 aasta/ Pereõdede juhendi muutmine (Slaidid)
  • ÜRL muudatused (Slaidid)
  • Korduma-Kippuvad-Küsimused- kodulehel leitav info (Slaidid)
  • Perearstiabi järjepidevuse tagamine (Slaidid)
  • Perearstikeskuste auditeerimine (Slaidid)

  • Meditsiiniseadmete muudatused (Slaidid)

  • Pereõdede koolitus (Slaidid)

Partnerite infopäevad 2021

Meie lepingupartnerid õendusabis 2021

Õendusteenus üldhooldekodus infopäev märts 2021

Õendusabi infotund veeb. 2021

Partnerite infopäevad 2020

Õendusteenus üldhooldekodus infopäev sept. 2020

Õendusteenus üldhooldekodus infopäev 2020

Partnerite infopäevad 2019

Perearstide infopäevad 2019