Tervishoiuteenuste loetelu

Tervishoiuteenuse loetelus on kõik raviteenused, protseduurid, haiglas vajalikud ravimid jm ravikindlustuse paketti kuuluv koos nende hindade ja nende eest tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenuse eest tasub haigekassa raviasutusele juhul, kui see on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel.

Loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord on määratud Vabariigi Valitsuse poolt. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse kord aastas vastavalt vajadusele ja ravikindlustuse rahalistele võimalustele, et inimene saaks parimat võimalikku ravi, arvestades ravi tõenduspõhisust, sh. meditsiinilist efektiivsust) ja kulutõhusust.

Haigekassa saab tasuda üksnes nende tervishoiuteenuste eest, nendel tingimustel ning maksimaalselt selle hinnaga, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt tervishoiuteenuste loetelu määruses. Teenuste osutamise vahendite nagu seadmete, instrumentide jms maksumused muutuvad ning tervishoius kasutatavad metoodikad ja ravikorraldus arenevad. Seetõttu muutuvad ka kulud ning rahastamine peab sellega kaasas käima. Seega tuleb tervishoiuteenuste valikut ning hindu pidevalt uuendada. Selleks, et teha otsuseid muudatuste tegemiseks, tehakse eelnevalt koostööd erialaspetsialistidega, kaasatakse oma ala eksperte ning tehakse laiapõhjalisi analüüse. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös perearstide, haiglate ja erialaspetsialistidega.

Tutvu ka TTL infopäevade küsimuste ja vastustega.

Juhendid tervishoiuteenuste kodeerimiseks raviarvele:

Täiendavad juhendid:

Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tervishoiuteenuste eest kindlustatutelt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord on sätestatud sotsiaalministri 19.01.2007 määrusega nr 9. Nimetatud määruse lisades 17 ja 18 sätestatud ekspertkomisjonide protokollide vormid asuvad siin:

E-konsultatsiooni kohta vaadake palun vastavalt lehelt.

2015. a Eesti Haigekassa Eriarstiabi tervishoiuteenuste hinnakujundusmetoodika analüüs

2014. a Eesti Haigekassa Eriarstiabi tervishoiuteenuste hinnakujundusmetoodika analüüs

Infopäevade ettekanded