Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Insuldi juhtprojekt

Juhtprojekti mõõdikutega hinnatakse, kas juhtprojekt täitis sellele omistatud eesmärki – kas inimeste insuldijärgne raviteekond muutus terviklikumaks ja kas selle tulemusel tõusis ka insuldijärgne elukvaliteet. Juhtrühm on heaks kiitnud 15 mõõdikut, mis raviteekonna terviklikkust ja elukvaliteeti kõige paremini peegeldavad (vt all).

Mõõdikute puhul, mille väärtusi on võimalik arvutada ka juhtprojekti eelset aja kohta, saab võrrelda juhtprojekti eelset aega juhtprojektiga. Samuti on võimalik võrrelda arendusprojektidesse kaasatud patsiente ülejäänud patsientidega. Mõõdikute puhul, mille väärtusi ei ole võimalik arvutada juhtprojekti eelset aja kohta, saab võrrelda ainult arendusprojektidesse kaasatud patsiente ülejäänud patsientidega.

Sihtväärtused on määratletud statsionaarse ja ambulatoorse taastusravi mõõdikutele (hõlmatus vastavalt 40% ja 15%, intensiivsus vastavalt 45h ja 11h), mis tulenevad insuldijärgse taastusravi ravijuhendist ja osapoolte kokkuleppest. Teiste mõõdikute puhul on kokku lepitud muutuse suund.

 

Mõõdik 

Mõõtmine 

Insuldijärgse elukvaliteedi paranemist näitavad mõõdikud

1. 

Patsiendi hinnatud tervisetulemid (PROMIS-10) ehk elukvaliteet  

Vaimne tervis ja füüsiline tervis vastavalt ICHOM-le, 3 kuud ja 1 aasta pärast insulti 

2. 

Tööle naasmine

1 aasta pärast insulti (2 kuul  pärast 1 aasta möödumist insuldist on olnud tööl vähemalt ühe päeva) 

3. 

Makstud sotsiaalmaksu muutus

1 aasta pärast insulti (sotsiaalmaks 2 kuul enne insulti ja 2 kuul pärast 1 aasta möödumist insuldist) 

4. 

Elukoht pärast insulti

Vastavalt ICHOM-le, 3 kuud ja 1 aasta pärast 

5. 

Funktsionaalne võimekus (smRSq) 

Vastavalt ICHOM-le, 3 kuud ja 1 aasta pärast insulti 

6. 

Suremus 

1 kuu, 3 kuu ja 1 aasta jooksul pärast insulti 

7. 

Elukvaliteediga kohandatud elumuse (QALY) ja kulude suhe

1 aasta pärast insulti 

Raviteekonna terviklikkust näitavad mõõdikud

8. 

Patsiendi hinnatud kogemus (PREM) 

Vastavalt asutuste poolt kogutud informatsioonile 

9. 

Kordusinsultide esinemine  

Isheemilise insuldi esinemine 3 kuu ja 1 aasta jooksul pärast insulti 

10. 

Välditavate tüsistuste esinemine  

Statsionaarravi ajal või 1 kuu jooksul pärast statsionaarselt ravilt välja kirjutamist. Tüsistused metoodika määruse lisas 51 

11. 

Antikoagulantravi määramine ja välja ostmine  

Virvendusarütmiaga patsientidel 1 aasta jooksul pärast insulti 

12. 

Patsientide visiidid perearstiabisse ja eriarstiabisse (neuroloogia, neurokirurgia, sisehaigused, taastusravi)  

3 kuu jooksul pärast insulti (vahemikus 60-120 päeva) 

13. 

Mediaanaeg ravietappide vahetamisel 

Päevade arv, mis jäi esmase aktiivravi lõpukuupäeva ning järgneva ravietapi alguskuupäeva vahele 

14. 

Taastusravile (ambulatoorne ja statsionaarne) jõudnud patsientide osakaal  

6 kuu jooksul pärast insulti 

15. 

Taastusravi  (ambulatoorne ja statsionaarne) intensiivsus tundides  

6 kuu jooksul pärast insulti 

Juhtprojekti mõõdikute tehnilised kirjeldused

 

Projekti tutvustavat videot inglise keeles leiad siit