Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Depressiooni raviteekond

Projekti tutvustus

Eesti Haigekassas on ühe olulise vajadusena sõnastatud vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamine ning sellega seonduvaks eesmärgiks võetud vaimse tervise murega inimese raviteekonna kaardistamine ja arengusuundade väljaselgitamine. 

Vaadates pikemaajalisi levimuse prognoose, on oodata vaimse tervise probleemide jätkuvat suurenemist ühiskonnas, iseäranis meeleolu- ja ärevushäirete osas. Maailma Terviseorganisatsiooni kohaselt on just depressioon enim levinud psüühikahäire, mis põhjustab märkimisväärset tervisekaotust ja töövõime langust kogu maailmas. Kompleksse toetusvajadusega inimesed vajavad tihti tuge mitmelt spetsialistilt ja mitmest süsteemist järjestikku või koguni paralleelselt, kuid kõik neist ei pruugi toimida ühtsete põhimõtete, rahastusmudeli ja töökorralduse alusel. Läbi raviteekonna korralduse parandamise on võimalik jõuda paremate ravitulemuste ning parema teenusekogemuseni. Vaimse tervise murega inimene peab saama talle vajalikku abi õigel ajal ja sobivaimal viisil. Esmajärjekorras keskendub depressiooniga seonduva raviteekonna kaardistus ja analüüs tööealistele inimestele.

Läbi erinevate osapoolte kaasamise on võimalik selgitada praeguse raviteekonna kitsaskohti ja arenguvajadusi.  Kogutud sisendile toetudes saab sõnastada lahendusettepanekuid, mida hiljem ellu viia.