Perearstile

Haigekassa  prioriteediks on kindlustatu tervisele ja raviprotsessile kompleksse ning järjepideva lähenemise ehk tervikliku patsiendikäsitluse toetamine.

Perearstisüsteemi arendamine ning perearsti ja -õe rolli suurendamine meie tervishoiusüsteemis on haigekassa oluline strateegiline eesmärk.

  Üldarstiabi rahastamise lepingud

  Alates 01.01.2019 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

  • Leping (uuendatud 27.12.2018)
  • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 20.12.2018 )
  • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 20.12.2018 )
  • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018 )
  • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uuendatud 08.01.2019)
  •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
  •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2018)
  •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
  •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 08.01.2019)
  •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2018)
  •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
  •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
  •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2018)
  •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (uuendatud 20.12.2018)
  •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste koolides  (uuendatud 20.12.2018)
  •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (uuendatud 01.02.2019)
  •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uuendatud 20.12.2018)
  • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uuendatud 20.12.2018)

  Üldarstiabi rahastamise lepingud 2018

  Alates 01.01.2018 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

  Leping (uuendatud 20.12.2017)

  • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
  • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
  • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
  • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
  • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uuendatud 19.01.2018)
  •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
  •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
  •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uuendatud 20.12.2017)
  •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 20.12.2017)
  •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
  •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
  •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
  •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
  •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
  •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
  •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
  •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)
  • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uuendatud 06.06.2018)
  • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uuendatud 06.06.2018)

  Üldarstiabi rahastamise lepingud 2017

  Alates 01.01.2017 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

   Leping

  •  Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
  •  Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
  •  Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 28.06.2017)
  •  Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 28.06.2017)
  •  Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uus)
  •  Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
  •  Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
  •  Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa (kehtetu alates 01.01.2017)
  • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uus)
  • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uus)
  • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uus): eesti keeles ja vene keeles
  •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
  •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uus)
  •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uus)
  •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 28.06.2017)
   •   2017 I pa kehtinud Lisa 8
  •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
  •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
  •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
  •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
  •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
  •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
  •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
  •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
  •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
  • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uus)
  • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uus)
  • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uus)

  Üldarstiabi rahastamise lepingud 2016

  Kehtivad lepingud alates 01.01.2016

  Leping

  • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
  • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
  • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
  • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
  • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
  • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
  • Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa
  • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis:
  • eesti keeles ja vene keeles
  • Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
  • Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
  • Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
  • Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
  • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
  • Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
  • Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
  • Lisa 12 (doc) - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
  • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
  • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
  • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
  • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
  • Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
  • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted

  Kuni 2015 kehtinud ÜRL lepingud

  Leping

  • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
  • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
  • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
  • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
  • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
  • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
  • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
  • - eesti keeles
  • - vene keeles
  • Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
  • Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
  • Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
  • Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
  • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
  • Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
  • Lisa 11 pdf, doc - Teise pereõe taotluse vorm
  • Lisa 12 pdf, doc - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
  • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
  • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
  • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
  • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
  • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

  Kuni 2014 kehtinud lepingud

  Kehtivuse kaotanud lepingud kuni 2009: