Juhendid

Teenuste raviarvele märkimise juhendid

 

Teenuste kirjeldused

Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tervishoiuteenuste eest kindlustatutelt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord on sätestatud sotsiaalministri 19.01.2007 määrusega nr 9. Nimetatud määruse lisades 17 ja 18 sätestatud ekspertkomisjonide protokollide vormid asuvad siin:

E-konsultatsiooni kohta vaadake palun vastavalt lehelt.

 

Raviarvele kliinilise info kodeerimise juhised  

 

Täiendav rahastamine kriisi ajal

 

Erialade vaheline e-konsultatsioon

 

Lastepsühhiaatria e-konsultatsiooni juhend