Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

DRG

DRG kui üks Eestis kasutatav tasustamismeetod aitab suurendada ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsust, soodustab tervishoiuteenuse osutajate huvi raviprotsessi kulutõhususe ja ravi järjepidevuse suurendamiseks. DRG süsteemi kasutamise strateegiline eesmärk on aidata kaasa ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsuse suurendamisele. DRG-põhine rahastamine suurendab teenuseosutajate motivatsiooni raviprotsessi optimeerida, andes samas võimaluse oma tegevusi ja kulutusi analüüsida ning kontrollida.

NordDRG grupeerimisloogika Eesti versioonid

2020.a grupeerimisloogika - 01.05.2021 (Excel)

2020. a DRG grupeerimisloogika (Excel)

2018. a DRG grupeerimisloogika (Excel)

DRG kaalud

Ülevaade NordDRG 2020.a grupeerimisversiooni rakendamisega kaasnevatest muudatustest 

Ülevaade NordDRG 2018.a grupeerimisversiooni rakendamisega kaasnevatest muudatustest

NCSP

Artiklid

Casemix süsteemidega seotud organisatsioonid 

DRG grupeerimise ja tasustamise reeglid

DRG e. diagnoosipõhise komplekshinna põhise rahastamise protsessis eristatakse kahte etappi:

1. DRG rühmadesse grupeerimine

2. DRG põhine rahastamine

 

1. DRG-sse grupeerimisele kuuluvad:

● Statsionaarsed raviarved (edaspidi RA) ravitüüp 2 (statsionaarne) ja 15 (statsionaarne taastusravi) 

● päevaravi RA (ravitüüp 19), millele on märgitud päevakirurgia voodipäev (kood 3076)  või  teenus Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga, kood 1M2110 või Tehisabort meditsiinilistel näidustustel (kood 1M2104).

2. DRG põhisele rahastamisele ei kuulu järgmiste tunnustega DRG-sse grupeerunud raviarved:  

 ● järgarve;

 ● RA  põhieriala on: 

      - psühhiaatria (RA põhieriala kood 71301101)

      - taastusravi (RA põhieriala kood 71400001)      

      - esmane järelravi (RA põhieriala kood 71301401)          

      - kutsehaigused (RA põhieriala kood 71301307)

      - pulmonoloogia (RA põhieriala kood  71300801),põhihaigus tuberkuloos ja teenuse statistiline kood 9501;

● RA põhidiagnoos on Z51.1 või Z51.2;

● RA, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile) kas

 • kohalikust haiglast piirkondlikku (0007=> 0004), kesk- või üldhaiglasse (0007 => 0005 või 0007 => 0006);
 • üldhaiglast või lepingupartneri juurest piirkondlikku (0006=> 0004 või 0008=> 0004) või keskhaiglasse (0006=> 0005 või 0008=> 0005),
 • keskhaiglast piirkondlikku haiglasse (0005=> 0004) ;

 ● RA, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile)  kas

 • kohalikku haiglasse piirkondlikust (0004=> 0007), kesk- või üldhaiglast; (0005 => 0007 või 0006 => 0007);
 • üldhaiglasse või lepingupartneri juurde piirkondlikust (0004=> 0006 või 0004=> 0008) või keskhaiglast (0005=> 0006 või 0005=> 0008)
 • keskhaiglasse piirkondlikust haiglast; ( 0004=> 0005)

 ● RA, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ning RA-le on märgitud transluminaalse

    endoskoopia protseduuri NCSP kood(id), operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP

    kood või RA-l puudub NCSP kood;

 

 ● RA, millel on üks või mitu järgmistest TTL koodidest:

 • Bioloogilise ravi koodid:

221R     1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi,

psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur

222R     1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral,

               neljanädalane ravikuur

223R     1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikuur

224R     2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi,

psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur

206R     Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

225R     2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral,

neljanädalane ravikuur

226R     2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikuur

242R     Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljanädalane ravikuur

247R     Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuur

253R     Sclerosis multiplex’i ravi kladribiiniga, 10 mg

270R     Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300 mg)

271R     Bioloogiline ravi IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga, kuni 300 mg

345R     Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

346R     Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljanädalane ravikuur

349R     Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

393R     Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord

 

 • Harvikhaiguste ravimikoodid:

332R     Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

251R     Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg

335R     Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

239R     Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50 mg

396R     Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, üks viaal

398R     Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)

260R     Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, üks viaal

269R     X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg

274R     Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg

 

 • Kemoteraapia ravimikoodid:

209R     Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R     Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

228R     Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja

fulvestrant monoteraapia neljanädalane ravikuur)

229R     Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur

238R     Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord

244R     Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

254R     Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga,

kolmenädalane ravikuur

255R     Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane

ravikuur

256R     Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur

257R     Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord

263R     Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur

265R     Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

266R     Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

267R     Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteraapiakuur

268R     Metastaatilise mittelamerakk-mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja

pemetrekseedi kombinatsiooniga

280R     Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal

305R     Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R     Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

307R     Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R     Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

313R     Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

315R     Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

316R     Ajukasvajate kemoteraapiakuur

317R     Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

318R     Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

320R     Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

321R     Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

323R     Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

325R     Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

326R     Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

327R     Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

350R     Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

351R     Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

352R     Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuur

353R     Munandikasvajate kemoteraapiakuur

361R     Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

370R     Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50 mg

371R     Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal

372R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

373R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

374R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

375R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

376R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

377R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

378R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

379R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

380R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

381R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

382R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

383R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

384R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

387R     Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin- tsüklofosfamiid

395R     Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1ravipäev

400R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

401R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

402R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

403R     Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

 

 • Muude haiguste ravimikoodid:

206R     Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

216R     Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

249R     Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

250R     Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

258R     Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

261R     Neeru- või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

262R     Neeru- või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

272R     Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250mg

273R     Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25mg

275R     Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord

282R     Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomiga enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

285R     Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut

329R     Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

336R     Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund

338R     Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi

ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (v.a. itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus

339R     Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur

341R     Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika

rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

354R     Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

355R     Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

356R     Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

357R     Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

358R     Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

368R     Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

386R     Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, 1 ravipäev

397R     Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, -4nädalane

               ravikuur

399R     Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

404R     Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g

480R     Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi

mono- ja polüklonaalsete antikehadega (välja arvatud rituksimab), üks raviannus

487R     Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, ühenädalane ravikuur

488R     Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

489R     Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

490R     Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

492R     Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur

 

 • Lisavahenditega seotud koodid:

2818L Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2520L Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2511L Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2730L Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2680L Alalõualiigese unilateraalne endoprotees            

2681L Alalõualiigese bilateraalne endoprotees

2909L Kusepõiesfinkteri protees

 • Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamisega seotud koodid : 7391 ja 7393
 • Kuulmisimplantatsioonidega seotud koodid: 2288K, 2276K
 • Brahhüteraapia kood: 7436
 • Hematoloogia ravikuuridega seotud koodid: 4081, 4084, 4085,4091, 4094 ja 4095
 • Lennutranspordi koodid: 3072, 3073, 3085, 3086

 

 • Organsiirdamistega seotud teenusekoodid:

1K2228  Perkutaanne endoskoopiline elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

1K2140  Neeru siirdamine

1K2143  Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

0Y2101 Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0J2124  Maksa siirdamine

100407  Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100408  Kopsu siirdamine

1F2108  Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1J2134  Pankrease siirdamine

1Y2102 Surnud doonori pankrease käitlus siirdamiseks (sh eemaldamine)

 

 • Hematoloogiliste haiguste raviga seotud koodid:

8101 Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8102 Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8103 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8104 Luuüdi kogumine

8105 Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8106 Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

66619 HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil

66620 HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil

66621 HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCRmeetodil;

 

 • RA, mille teenustepõhine summa ei jää vastava DRG alumise ja ülemise hinnapiiri vahele (ehk hinnaerandid);

DRG põhise rahastamise korral tasutakse raviarve 70% ulatuses selle DRG piirhinnast, millesse raviarve on grupeerunud ning 30% ulatuses raviarvel olevate teenuste hindade summast..

Muudel juhtudel toimub tasumine 100% raviarve teenustepõhise summa alusel  (ehk DRG-osakaal on null s.t DRG hinnaerand )

 

Grupeerimise ja tasumise tingimuste skeem.