Lepingupartnerite valik

Täiendavaid lepingupartnereid valib haigekassa lähtudes seadusandluses sätestatud põhimõtetest ning rakendades lepingute sõlmimisel sarnaseid üldtingimusi kõigile partneritele. Peame oluliseks, et täiendavate lepingupartnerite valik toimuks üheselt mõistetavatel tingimustel ning tagaks kindlustatutele kvaliteetsete teenuste ühtlase kättesaadavuse.

Valik 2019

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

 • Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Valga maakondades
 • Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.10.2019 -30.06.2022.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Eesti Haigekassa korraldas 15.03.2019 kell 13.30 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit: 

  Lepingupartnerite valik 2018

  Oluline!

  Lisahange eriarstiabis:

  Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis.

  Hanke väljakuulutamise otsus, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäev eriarstiabis on 12.12.2018 kell 14.00.

  Hanke viitenumber on 201741


  Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja kolm hanget tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis, õendusabis ja haiguste ennetuses.

  Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäevad on:

  • Õendusabis - 17.10.2018 kell 14.00
  • Ennetusprojektidele - 29.05.2018 kell 14.00
  • Eriarstiabis - 16.07.2018 kell 14.00

  Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.10.2018 -30.09.2021.


   Praktiline info valikukonkursil osalejale:

  Tulenevalt uuest riigihangete seadusest viiakse tervishoiuteenuste osutajate valikukonkurss läbi riigihankemenetluse põhimõtete järgi, mis tagavad menetluse läbipaistvuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise:

  • Kogu hankel osalemiseks vajalik informatsioon (erialad ja mahud, pakkumuste vormid, pakkumuste esitamise tähtajad) on avaldatud riigihangete registris.
  • Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mille kasutusjuhendid on leitavad rahandusministeeriumi kodulehelt, samalt lehelt saab esitada registrile riigihangete nõustamispäringu; registri kasutajatoega saab kontakteeruda ka e-posti teel register [at] riigihanked.riik.ee ja telefoni teel 611 3703, 611 3693 esmaspäevast reedeni kell 9:00-15:00.
  • Kõik pakkujal tekkivad sisulised küsimused ja kommentaarid haigekassale tuleb samuti edastada kirjalikult riigihangete registri kaudu, kus need on koos haigekassa vastustega avalikud kõikidele registris registreeritud pakkujatele. Telefoni või e-kirja teel pakkujate küsimustele vastamine ei ole riigihangete seadusest tulenevalt  lubatud.

  Lepingupartnerite valik 2017

  Lepingupartnerite valikud laste hambaravis ja ortodontias 2017

  Eesti Haigekassa kuulutas juunis välja täiendava lepingupartnerite valiku laste ortodontia teenuste osutamiseks Valga maakonnas Valga linnas. 

  Sõlmitava lepingu perioodiks on 04.08.2017. a. – 30.06.2019. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse täiendava valiku tulemuste kinnitamise kohta hiljemalt 2. augustil  2017. a.

  Taotlused palume esitada hiljemalt 10. juuliks 2017. a. Eesti Haigekassa vastava osakonna aadressil: tartu [at] haigekassa.ee


   

  Täiendava lepingupartnerite valik laste hambaravi teenuste osutamiseks Saare maakonnas Orissaare vallas.

  Taotlused palume esitada hiljemalt 31. märtsiks 2017. a. Eesti Haigekassa vastava osakonna aadressil: parnu [at] haigekassa.ee

  Valiku tulemus: 

  Juhatuse otsus 12. aprill 2017. a nr 156- Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate täiendava valiku tulemuste ja lepingu sõlmimise kava kinnitamine ning volituste andmine lepingu sõlmimiseksLisa 1Lisa 2