Lepingupartnerite valik

Täiendavaid lepingupartnereid valib haigekassa lähtudes seadusandluses sätestatud põhimõtetest ning rakendades lepingute sõlmimisel sarnaseid üldtingimusi kõigile partneritele. Peame oluliseks, et täiendavate lepingupartnerite valik toimuks üheselt mõistetavatel tingimustel ning tagaks kindlustatutele kvaliteetsete teenuste ühtlase kättesaadavuse.

Valik 2017Valik 2016Valik 2015Valik 2014

Lepingupartnerite valik 2017

Lepingupartnerite valikud laste hambaravis ja ortodontias 2017

Eesti Haigekassa kuulutas juunis välja täiendava lepingupartnerite valiku laste ortodontia teenuste osutamiseks Valga maakonnas Valga linnas. 

Sõlmitava lepingu perioodiks on 04.08.2017. a. – 30.06.2019. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse täiendava valiku tulemuste kinnitamise kohta hiljemalt 2. augustil  2017. a.

Taotlused palume esitada hiljemalt 10. juuliks 2017. a. Eesti Haigekassa vastava osakonna aadressil: tartu@haigekassa.ee


 

Täiendava lepingupartnerite valik laste hambaravi teenuste osutamiseks Saare maakonnas Orissaare vallas.

Taotlused palume esitada hiljemalt 31. märtsiks 2017. a. Eesti Haigekassa vastava osakonna aadressil: parnu@haigekassa.ee

Valiku tulemus: 

Juhatuse otsus 12. aprill 2017. a nr 156- Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate täiendava valiku tulemuste ja lepingu sõlmimise kava kinnitamine ning volituste andmine lepingu sõlmimiseksLisa 1Lisa 2

 

Lepingupartnerite valik 2015

Lepingupartnerite valik laste hambaravis ja ortodontias 2015

Eesti Haigekassa juhatuse 29.04.2015.a. otsus nr 198  „Juhatuse 26. märtsi 2015. a otsuse nr 147 „Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ muutmine

Lisa 1  Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia lõplike valikumahtude määramise alused  

Lisa 2 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ning ortodontia valikukohad ja -mahud 

Eesti Haigekassa kuulutas välja valiku lepingute sõlmimiseks alla 19-aastastele kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks hambaravis ja ortodontias. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2015-30.06.2019

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 15. aprilliks 2015. a. valiku otsuse lisas 2 ja 3 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju@haigekassa.ee Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn
parnu@haigekassa.ee Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
tartu@haigekassa.ee Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru@haigekassa.ee Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Eesti Haigekassa juhatuse 26.03.2015.a. otsus nr 147 „Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ 

Lisa 1 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) valikumahtude ning ortodontia valikukohtade ja -mahtude määramise alused 

Lisa 2 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ning ortodontia valikukohad ja -mahud

Lisa 3 Taotluse esitamise nõuded 

Lisa 4 Taotluse vorm laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuste osutamiseks 

Lisa 5 Taotluse vorm ortodontia teenuste osutamiseks   Täpsustus: Laste ortodontia taotluse märkuses 3 on 06.04.2015 parandatud ebatäpsus: sõnad „laste hambaravi“ asendatud sõnadega „laste ortodontia“.

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“

Juhatuse 30.12.13. a otsusega nr 496 kinnitatud protseduur „Ravi rahastamise lepingute sõlmimine ja haldamine “

Juhatuse 30.12.13. a otsusega nr 495 kinnitatud protseduur “Eesti Haigekassa eelarve koostamine ja täitmise jälgimine“

Konkursil osalemise tingimusi selgitatakse taotlejatele ka haigekassa poolt korraldavatel infopäevadel:

Eesti Haigekassa Harju osakonna infopäev

07.aprill 2015  kell 9.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn)

07. aprill 2015  kell 15.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn)

Eesti Haigekassa Pärnu osakonna infopäev

06. aprill 2015  kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia tn. 2, Pärnu).

Eesti Haigekassa Tartu osakonna infopäev

06.aprill 2015 kell 14.00. Tartus, Puusepa 1a 0-korruse saalis

Eesti Haigekassa Viru osakonna infopäevad

06.aprill 2015 kell 14.00-15.30. AS Rakvere Haigla nõupidamiste saal (Lõuna põik 1, Rakvere) 

07. aprill 2015 kell 14.00-15.30 SA Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Polikliiniku V korruse nõupidamiste saal 

(Ravi 10D, Kohtla-Järve)


Täiendav lepingupartnerite valik laste hambaravis Karksi vallas

● juhatuse otsus 
● täiendava valiku mahud laste hambaravis Karksi vallas 
● taotluse esitamise nõuded 
● taotluse vorm 

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“

Valiku tulemused

 

Juhatuse otsus 19. juuni 2015. a nr. 292

Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine Tallinna ja Keila linnasLisa 1lisa 2.

 

Juhatuse otsus 16. juuni 2015. a nr. 289 

Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine Tartu linnasLisa 1, lisa 2 .

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 283  

„Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste (va laste hambaravi Tallinna ja Keila linnas) kinnitamine.  Lisa 1 , lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 284

Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste kinnitamine.  Lisa 1, lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 285

Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 286

Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste (va laste hambaravi Tartu linnas) kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.

Lepingupartnerite valik 2014

 

Kiirlingid:

Lepingupartnerite täiendav valik laste hambaravis

Õendusabi - valiku tingimused, tulemused

Eriarstiabi - valiku tingimused, tulemusedLepingupartnerite täiendav valik laste hambaravis


Lepingupartnerite valik õendusabis 2014

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks õendusabis. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2014– 30.06.2018. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 22. aprilliks 2014. a. valiku otsuse lisas 2 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju@haigekassa.ee     Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn     
parnu@haigekassa.ee    Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu 
tartu@haigekassa.ee      Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru@haigekassa.ee        Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Eesti Haigekassa juhatuse 31.03.2014.a. otsus nr 145 „Valikule kuuluvate koduõendusteenuste ja statsionaarse õendusabi teenuste ning nende mahu ja osutamise kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ 

Lisa 1 Õendusabi rahastamise lepingute sõlmimise ja teenuse osutamise kohtade määramise alused ning statsionaarse õendusabi ravi rahastamise lepingu miinimummaht

Lisa 2 Õendusabi valiku kohad ja mahud NB! Täpsustus: Koduõenduse ravijuhtude arv perioodiks 01.07.2014-30.06.2015 on  teenuse osutamise kohaga Põlva maakonna muud vallad+ Meeksi 348 ravijuhtu, Tartu linn 1105 ravijuhtu,  Valga linn+Tõlliste+Karula+Taheva vald 279 ravijuhtu, Tõrva linn+Valga maakonna vallad v.a. Tõlliste, Karula, Taheva vald 346 ravijuhtu, Viljandi linn 398 ravijuhtu, Võhma ja Mõisaküla linn+ Viljandi maakonna vallad 510 ravijuhtu, Võru linn 125 ravijuhtu, Võru maakonna vallad 274 ravijuhtu.

Lisa 3 Taotluse esitamise nõuded

Lisa 4 Taotluse vorm koduõendusteenuse osutamiseks

Lisa 5 Taotluse vorm statsionaarses õendusabis

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ 

Täiendav info
Valiku tulemusena sõlmitava lepingupartneritega ravi rahastamise lepingute tingimuste kohta leiab infot ravi rahastamise lepingute lehelt.

Valiku tulemused  

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 245 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine.Lisa 1, lisa 2, lisa 3.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 244 Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 243 Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine . Lisa 1, lisa 2.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 242 Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine . Lisa 1 , lisa 2.

Lepingupartnerite valiku tingimused eriarstiabis 2014
 

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2014– 30.06.2018. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse valiku kinnitamise kohta hiljemalt 26. märtsil 2014. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2014. a valiku otsuse lisas 2, 3 ja 4 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju@haigekassa.ee     Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn     
parnu@haigekassa.ee    Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu 
tartu@haigekassa.ee      Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru@haigekassa.ee        Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Täiendav info
Valiku tulemusena sõlmitakse lepingupartneritega ravi rahastamise lepingud alljärgnevatel tingimustel:

Valiku tulemused


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 143 Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 142 Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 141  Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine kataraktioperatsioonide teenuse osutamiseks. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 140 Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 27.03.2014 nr 139 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4.   


Juhatuse otsus 26.03.2014 nr 134 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud üleriigilise perearsti nõuandetelefoni valiku kinnitamine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks.