Uuringufond

Uuringufond eraldatakse perearstidele patsientidele vajalike uuringute ja protseduuride tegemiseks.

Uuringufondi analüüs on osa perearsti lepingute täitmise jälgimisest. Perearstidele antakse infot erinevate fondide alusel rahastatavate teenuste kasutamise kohta võimaldades võrrelda erinevate perioodide andmeid.

Perearstide ettepanekul muudeti haigekassa kodulehel andmete esitamise sagedust ning alates 2016. aasta maist avaldatakse iga kuu viimase kuupäeva seisuga perioodi lepingu plaan, täitmine ja jääk uuringufondi ning teraapiafondi osas. Tegevuste fondi puhul näidatakse ainult täitmist. Hetkel kuvatakse ka andmed e-konsultatsiooni teenuse kasutamise kohta.

Eraldi tabelina esitatakse poolaasta ja aasta põhiselt ka teenuste kasutamise andmed erinevate teenuste gruppide lõikes.