Uuringufond

Uuringufond eraldatakse perearstidele patsientidele vajalike uuringute ja protseduuride tegemiseks.

Uuringufondi analüüs on osa perearsti lepingute täitmise jälgimisest. Perearstidele antakse infot erinevate fondide alusel rahastatavate teenuste kasutamise kohta võimaldades võrrelda erinevate perioodide andmeid.