Juhendid ja taotlused

Esmatasandi tervisekeskuse juhendid

Perearsti kulumudeli juhend

Immuniseerimiskava rakendusjuhis

Taotlused

 • Avaldus üldarstiabi lepingu vormistamiseks
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks (muudetud 29.11. 2021)
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks
 • Avaldus ajutiseks asendamiseks
 • Avaldus nimistu piirsuuruste muutmiseks
 • Avaldus nimistu teeninduspiirkonna muutmiseks
 • Avaldus nimistust loobumiseks

Töökorralduse muutused eriolukorras

Töökorralduse muutuste põhimõtted

Töökorralduse muudatuste eesmärkideks on välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisus inimestele, selekteerides välja inimesed, kes tuleks hospitaliseerida.
● Perearstikeskuste töös kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
● Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).
● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
● Perearstikeskus peab pakkuma inimestele võimalust konsulteerida ka e-posti teel.
● Perearstikeskusesse palume inimestel pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.
● Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
Isiklik hügieen on ülitähtis: me ei tohi olla nakkusallikateks oma patsientidele ja kolleegidele!

Eriolukorra töökorralduse muudatused leiab Terviseameti kodulehelt.