Perearsti kvaliteedisüsteem

Alates 2006. aastast on Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga välja arendanud perearstide kvaliteedisüsteemi. Perearstide kvaliteedisüsteemi arendamine on haigekassa jaoks väga oluline. Perearsti kvaliteedisüsteemis osalejate arv on alates 2007. aastast pidevalt suurenenud ning saavutanud 2016. aastal 100%-lise  perearstide osaluse. 

Kvaliteedisüsteemi eesmärk on motiveerida perearste tegelema aktiivselt

  • haiguste ennetustööga,
  • nakkushaiguste leviku tõkestamisega,
  • efektiivsemalt jälgima kroonilise kuluga haigusega patsiente
  • innustada perearste osutama kindlustatutele/inimestele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust.

Kvaliteediindikaatorite põhine süsteem aitab perearstil analüüsida oma tegevust ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad. Indikaatorid kvaliteedi jälgimiseks on kokku lepitud Eesti Perearstide Seltsi ja haigekassa koostöös. Süsteem võimaldab jälgida eesmärgi täitmist, seada uusi eesmärke ja ka rahaliselt tunnustada neid, kes eesmärke täidavad.

Kuidas arvestatakse perearstide tulemusi kvaliteedisüsteemis?

Kvaliteedisüsteemis tulemuse saavutamiseks on tarvis täita nõutav hõlmatus ehk teatud arvule oma nimistu patsientidele peab olema kvaliteedisüsteemi tegevused osutatud. Haigete jälgimiseks kinnitavad nimistuga perearstid nimistus olevad sihtrühma kuuluvad isikud haigekassale (näiteks II tüüpida diabeedihaiged). Vastavalt sellele, kui suurele osale sihtrühmast on tehtud indikaatoriga määratud ravi, vastuvõtt või uuring, moodustub hõlmatus.

Erinevatele indikaatoritele on määratud nõutav hõlmatus, enamusel 90%. Krooniliste haiguste puhul liidetakse nõutava hõlmatuse saamiseks eelneva aasta kõigi kvaliteedisüsteemis osalenud perearstide keskmisele hõlmatusele 10% (kuid nõutav hõlmatus ei saa ületada 90%. Pidevalt kasvav nõutav hõlmatus motiveerib arste igal aastal oma tulemust parandama ning püüdlema selle poole, et võimalikult paljud inimesed sihtrühmast oleksid jälgimise all.

Perearsti kvaliteedisüsteemi tulemused:

Perearsti kvaliteedisüsteem 2017. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2016. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2015. aasta

PKS tagasi juhend EHK arvestuse koondandmete vaatamiseks alates 07.2015

Perearsti kvaliteedisüsteem 2014. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2013. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2012. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2011. aasta

Perearsti kvaliteedisüsteem 2010. aasta