Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Töövõimetuslehtede andmed

Töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, makstakse töövõimetuslehe alusel ajutise töövõimetuse hüvitist. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid on haigushüvitis, hooldushüvitis, sünnitushüvitis ja lapsendamishüvitis.

Alljärgnevates tabelites leidub statistika kalendriaastate I ja II poolaastal perearstide poolt väljastatud erinevat liiki töövõimetuslehtede arvu kohta isikute vanusegruppide lõikes (vanusegrupid on toodud 10-aastase intervalliga).