Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Vähi sõeluuringud naistele

Rinnavähi sõeluuring

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.

Rinnavähki on võimalik avastada enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Rinnavähi varajane avastamine on ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt.

Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia. Mammograafia on väikese kiirgusdoosiga, mis on tervisele ohutu.

 • 2021. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971

Rinnauuringule saavad minna naised ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea sõeluuringu sihtrühma kuuluma. Kui soovid uuringule minna, siis tuleb Sul kõigepealt pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab rinnauuringule. Ida-Tallinna KeskhaiglasPõhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Viljandi Haiglas (registreerimine tel: 434 3001) on rinnakabinetid, kuhu saab pöörduda ka ilma saatekirjata. 

 

 

Uuringupäeval tuleks hoiduda deodorandi, kehakreemi ja -puudri kasutamisest, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

 • Uuringu läbiviimiseks koos dokumentide vormistamisega kulub umbes 15–20 minutit
 • Uuringu teostamiseks tuleb ülakeha lahti riietada
 • Kummastki rinnanäärmest tehakse kaks erisuunalist ülesvõtet, mis võib põhjustada ebamugavustunnet, kuid mitte valu
Pärast uuringut
 • Mammograafilise uuringu vastuse saate kokkulepitud viisil, kas e-postiga või kirja teel
 • Kui mammogramm näitab muutusi rinnanäärmekoes, kutsutakse Teid täiendavatele uuringutele. Tagasikutsututele tehakse täiendavaid mammograafilisi ülesvõtteid ning vajadusel uuritakse rinda ultraheliga või võetakse koeproov

NB! Juhime Teie tähelepanu, et tagasikutsumine täiendavatele uuringutele ei tähenda rinnavähi diagnoosi!

Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid  naisi iga viie aasta järel.

Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviiruse (HPV – Human Papilloma Virus) mõningad kõrge riskiga  viirusetüved, mis levivad peamiselt sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ning emakakaelavähk.

Kõrge riskiga viirusetüvede olemasolu organismis saab avastada uuringuga, mida nimetatakse HPV-uuringuks. HPV uuring sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse emakakaela limaskestadelt väikese harjakesega proov.

Regulaarne HPV- testi tegemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi Teie enesetundes.

 • 2021. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik end vaktsineerida. Loe HPV vaktsiini kohta siit.

 • HPV uuringu andmine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse väikese harjakesega proovimaterjal
 • Rakuproov võetakse emakakaela limaskesta pinnalt ja emakakaelakanalist, seejärel uuritakse proovi laboris
 • Protseduur on valutu
 • Kõige sobivam on uuringuproovi anda menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval

NB! Proovi ei saa võtta menstruatsiooni ajal.

Pärast uuringut
 • HPV uuringu järgselt ei ole mingeid piiranguid Teie tavapärasele eluviisile
 • Vastuse edastab uuringut teinud labor Tervise Infosüsteemi, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele
 • Kui teie uuringus ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis olete sõeluuringule oodatud tagasi 5 a pärast ja eraldi teavitust teile ei saadeta
 • Kui selgub, et olete mõne(de) kõrge riskide viirustüvede kandja, siis analüüsitakse laboris samast materjalist võimalikke emakakaela rakumuutusi
 • Kordusuuringute ja lisauuirnvute vajadusest teavitatakse teid personaalselt
 • Juhul, kui Teil avastatakse rakumuutused, osutuvad vajalikuks kordusuuringud, sest paljud rakumuutused on isetaanduvad või selgub nende tulemusena ravivajadus
 • Kordusuuringute vajadusest teavitatakse Teid personaalselt

Emakakaelavähi sõeluuringus viime läbi HPV kodutestimise pilootuuringu, mille käigus pakume sõeluuringu sihtrühma naistele võimalust teha HPV test ise kodus. Pilootuuringu abil saame hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja kuidas oleks seda kõige parem läbi viia. Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus ehk HPV (Human Papilloma Virus). Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel HPV uuring, mis näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb viiruse vähki põhjustavaid alatüüpe. Emakakaelavähki on võimalik sõeluuringu abil ennetada, kuid Eestis osaleb sõeluuringus vaid alla poole kutsututest. Seetõttu otsime viise sõeluuringu osalusmäära kasvatamiseks. Tavapäraselt viiakse sõeluuringuid läbi tervishoiuasutuses. HPV kodutest on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks. Kodutestimine on efektiivne emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel juhendi abil võtta proovi privaatselt ja mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Kodutestimise kasusid näitas ka eeluuring, mille viisime läbi 2020. aastal. 

Sel aastal sõeluuringusse kutsutud naistest, kes meile teadaolevalt ei ole veel uuringus osalenud, valitakse pilootuuringusse juhuvaliku alusel 26 000 naist üle Eesti. Pilootuuringusse sattunud naistele pakutakse võimalust valida, kas anda proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha HPV-kodutest. Kodutesti valik on vabatahtlik ja naistele ei kaasne kulusid. Ülejäänud naised saavad tavapärase sõeluuringu korduskutse juhul, kui nad ei ole veel sõeluuringus osalenud. 2021. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Pilootuuringus osalejad on omakorda jagatud kahte rühma, kes saavad proovivõtukomplekti kahel erineval viisil:

 • Pooltele saadetakse kodusele aadressile HPV kodutesti proovivõtukomplekt, milles sisaldub proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, küsimustik ja eelmakstud tagastusümbrik;
 • Pooltele pakutakse võimalust proovivõtukomplekt tasuta tellida internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu.

Naistel palutakse võtta proov vastavalt juhendile ja postitada see hiljemalt viie päeva jooksul. Lisaks palume naistel täita lühikese küsimustiku ja saata selle koos prooviga laborisse. Laboris tehakse kindlaks, kas naisel esineb nakkus HPV kõrge riski alatüüpidega.

Võrdleme sõeluuringu osalusmäära naiste seas, kes said valida tavapärase sõeluuringuvisiidi ja HPV kodutesti vahel nende naistega, kes said üksnes tavapärase sõeluuringu korduskutse;

Hindame kahe erineva kodutesti viisi toimivust: kas sõeluuringu osalusmäär erineb rühmade vahel, kes said proovivõtukomplekti postiga või võimaluse tellida see veebipõhisest tellimiskeskkonnast;

Analüüsime kodutesti aktsepteeritavust ja proovivõtuvahendi kasutajamugavust, tuginedes küsimustiku andmetele;

Edaspidi saab uuringuandmeid kasutada kodutestimise kulutõhususe hindamiseks.

Uuringu ajakava
Kutsete saatmineTesti ja ankeedi tagastamine Esialgsed tulemused
august kuni oktoober 2021kuni 31. detsember 20212022 a I kvartal
 

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

 

 

 

 

 

 Sõeluuringus osalejale

Esmalt palume veenduda, kas Teie sünniaasta kuulub sel aastal sõeluuringuga hõlmatute hulka, kelleks on naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991. Sõeluuringul saavad osaleda kõik nimetatud sünniaastaga naised sõltumata ravikindlustusest või kutse olemasolust.

Sõeluuringu saatekirja-kutse leiate Patsiendiportaalist . Uuringule on võimalik minna ka ilma kutseta. Broneerige aeg endale sobivas sobivas tervishoiuasutuses, mille loetelu leiate Haigekassa veebilehelt.

Ette ei ole meil võimalik seda infot väljastada. Kas saate tavapärase sõeluuringu korduskutse või kodutestimise võimalusega kutse, sõltub sellest, kas olete sattunud kodutestimise pilootuuringu juhuvalimisse. Seda näete Teile saadetud sõeluuringu kutsest.

Sõeluuringu saatekirja-kutse leiate Patsiendiportaalist . Uuringule on võimalik minna ka ilma kutseta. Broneerige aeg endale sobivas sobivas tervishoiuasutuses, mille loetelu leiate Haigekassa veebilehelt.

Kutsed sõeluuringus osalemiseks saadetakse augustist oktoobrini naistele, kes on sünniaasta järgi sel aastal sõeluuringu sihtrühmas ning ei ole meie andmetel veel sõeluuringul käinud. Selleks, et sõeluuringu kutse kindlasti Teieni jõuaks, soovitame üle kontrollida oma kontaktandmed ja teavituste suunamised Riigiportaalis.

Inimese enda sooviavalduse alusel ei ole meil võimalik HPV-kodutestimise pilootuuringus osalejaid valida. Uuringu valim koostatakse juhuvaliku teel.

Kui Te ei ole kodustestimise pilootuuringu valimisse sattunud, kuid kuulute oma sünniaasta järgi selle aasta sõeluuringu sihtrühma hulka, saate HPV-testi teha tervishoiuasutuses.

Jah, sõeluuringus osalejatele on uuring tasuta, sealhulgas naistele, kellel puudub ravikindlustus.

Kõik kulud tasuvad uuringu korraldajad Tervise Arengu Instituut ja Eesti Haigekassa.

Kodutesti vastus laekub Patsiendiportaali.

Kui Teie analüüsitulemus on positiivne, võetakse Teiega personaalselt ühendust. HPV kõrge riski tüvega nakkuse tuvastamise korral on tarvis teha täiendavaid uuringuid.

Positiivne vastus ei tähenda veel, et teil on vähieelsed muutused, vaid seda, et vajate kindlasti lisauuringuid. Kõik vähieelsed muutused emakakaelal on ravitavad. Kõikide täiendavate uuringute või vajamineva ravi kulud katab Eesti Haigekassa, sealhulgas naistel, kellel puudub ravikindlustus.

Selle otsuse tegemiseks viiaksegi läbi käesolev pilootuuring.

Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel.

Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakakaelavähki tekitab neist vaid osa. Kui naine nakatub kõrge riskiga HPV alatüüpidega, võivad emakakaela rakkudes tekkida muutused ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelne seisund. Emakakaelavähk võib välja kujuneda 10-15 aasta jooksul. Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Paljudel HPV viirusega nakatunud inimestel puuduvad haigusnähud ja/või kaebused ning tavaliselt ei tekita rakumuutused emakakaelal ega vähieelne seisund muutusi enesetundes.

HPV nakkust saab ennetada vaktsineerimise teel. Eestis pakutakse HPV-vastast vaktsineerimist riikliku immuniseerimiskava raames 12-aastastele tüdrukutele.

Vähi ennetamiseks on parim viis osaleda sõeluuringul, mis võimaldab avastada HPV nakkuse ja vähieelsed seisundid ning need välja ravida enne vähi teket. Emakakaelavähi ja selle ennetamise kohta leiab rohkem infot Haigekassa veebilehelt.

 

Kuidas sõeluuringus osaleda?

Sõeluuringule on kutsutud naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma. Nendele naistele saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse.

2019. aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kutse kahjuks adressaadini jõuda. Seepärast on oluline, et iga naine kontrolliks oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis. Saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.digilugu.ee.

Kutsele on märgitud kõikide uuringuid tegevad raviasutuste kontaktid. Kuid uuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb helistada endale sobivasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid on leitavad siit

Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kutset ei saa naised:

 • kel rahvastikuregistris puudub täielik või õige aadress (kuid digitaalse saatekirja leiab patsiendiportaalist digilugu.ee).

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Kõik perearstid saavad aasta alguses info, kes nende nimistu naistest on sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud.

Vähi sõeluuringu kontaktid

Emakakaelavähi sõeluuringu kontaktid

Registreerimisel küsitakse Teie sünniaastat ja kontrollitakse ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Uuringu tulemusest teavitab Teid uuringu teostaja.  Uuringule registreerumiseks palume helistada Teile sobivasse raviasutusse E-R kl. 08-16.00.

*Tervisekeskused ja perearstid teenindavad põhiliselt enda nimistusse kuuluvaid isikuid

RaviasutusedMaakondTegevuskohtAadressTelefon
Albinea SAHarjuTallinn

Linnamäe tee 3, Tallinn

608 2218

Estmedica Tervisekeskus OÜHarjuTallinn

Narva mnt 31, Tallinn

653 0133
Balneom OÜHarjuTallinnPunane tn. 18, Tallinn

605 2715

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Evita Grupp OÜHarjuTallinn

Purje 9, Pirita

601 4331

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Carrara SAHarjuTallinnPunane 16

601 3322

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Medicum Tervishoiuteenused ASHarjuTallinnUus-Sadama 21881 1300, 881 1301
Medicum Tervishoiuteenused ASHarjuTallinnPunane 61

605 0601

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Medita Baltics OÜHarjuTallinnTartu mnt 16

56 458 430

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Ida-Tallinna KeskhaiglaHarjuTallinnRavi tn 18

666 1900

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Ida-Tallinna KeskhaiglaHarjuTallinnHariduse 6

666 1900

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Lääne- Tallinna KeskhaiglaHarjuTallinnPaldiski mnt 68626 1314
Põhja-Eesti RegionaalhaiglaHarjuTallinnJ.Sütiste tee 19

617 1049

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Dr. Parve Naistearstid (Arvenos)HarjuTallinnPaldiski mnt 68

640 5506

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Hiiumaa HaiglaHiiuKärdlaRahu 2462 2795
Albinea SAIda-ViruNarvaKosmonaudi tn 4

3546994

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Narva HaiglaIda-ViruNarva

Haigla tn 1

356 1144

Ida-Viru Keskhaigla Järve polikliinikIda-ViruKohtla-JärveRavi tn 10d331 1133
Ida-Viru Keskhaigla Ahtme polikliinikIda-ViruKohtla-JärveIlmajaama 12331 1133
Jõgeva Haigla                          JõgevaJõgevaPiiri 2776 6220
Põltsamaa Tervis SAJõgevaPõltsamaaLossi 49775 1248, 555 22151
Läänemaa HaiglaLääneHaapsaluVaba 6472 5800
Järvamaa HaiglaJärvaPaideTiigi 8384 8132
Põlva HaiglaPõlvaPõlvaUus 2799 9199, 799 9198
Pärnu HaiglaPärnuPärnuRistiku 1447 3300, 447 3511
Rakvere HaiglaLääne-ViruRakvereLõuna põik 1322 9780
Ciconia OÜLääne-ViruRakvereTuleviku tn 4322 3232
Maie Kõiva EraarstLääne-ViruKundaEhitajate tn. 8322 1677
Marieta OÜPärnuPärnuSeedri 657879066
Marika Jõgi OÜLääne-ViruRakvereTuleviku 1322 3530
KLV Arstikabinet OÜPärnuPärnuMalmö tn 19-2444 5362
Tiina Mäeker OÜLääne-ViruRakvereTuleviku 43223232
Medita Baltics OÜTartuTartuTeguri 37b564 58 430
Tamme Erakliinik ASTartuTartuKungla 40, Tartu

742 8118

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Tartu Ülikooli KliinikumTartuTartuL.Puusepa 8

731 9100

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Ränilinna Perearstikeskus OÜTartuTartuRiia tn 142

58585455

veebiregistratuuris

 

Viljandi HaiglaViljandiViljandiPärna tee 3, Jämejala küla434 3001
Valga HaiglaValgaValgaPeetri 27665100
Raplamaa HaiglaRaplaRaplaAlu tee 1

489 0738, Märjamaal 482 1495

Kuressaare HaiglaSaareKuressaareAia 254520115
Erapolikliinik Praxis OÜRaplaRaplaKoidu 23485 6263, 524 4476
Hanvar ASSaareKuressaareKauba 19453 3380
Heli Tobre Erakliinik OÜViljandiViljandiToome 14-18

433 7672

Broneeri aeg veebiregistratuuris

Valga naistearst Ene Kornet OÜValgaValga Vabaduse 26684 3888
Lõuna-Eesti HaiglaVõruVõruMeegomäe küla786 8466, 786 8542, 786 8569
PMA ASVõruVõruJüri 19a

782 1287

MALL IDAVAINHarjuLoksaPosti 296 031 100
Koosa Perearstikabinet OÜTartuVara valdKoosa küla7 453 141
MÄRJAMAA PEREARSTIKESKUS OÜRaplaMärjamaa valdOru 124 822 232
ÄDALA PEREARSTIKESKUS OÜHarju TallinnMadara 296 567 551
FAVOREK PEREARSTIKESKUS OÜHarju TallinnPärnu mnt 388b6 572 127
Rosenthali Perearstikeskus OÜHarju TallinnKotka tn 126 755 000
SÕMERU PEREARST OÜLääne-Viru Rakvere valdKooli 53 220 518
Kivimäe Perearstikeskus OÜHarju TallinnPõllu 636 572 805
Perearst Irina Fomkina OÜHarju TallinnEhitajate tee 276 775 787
Perearst Pääslane OÜTartu Tartu valdTuuliku 11, Tabivere7 736 336
Pealinna Perearstid OÜHarju TallinnValukoja 76 100 580
Perearst Sirje SaarniitTartu TartuGildi 87 441 869
Kadrina Tervisekeskus OÜLääne-Viru KadrinaViru tn 632 50 920
Tervisekeskus Sinu ArstHarju TallinnVeerenni 53a7 151 700
Tasku MeditsiinikeskusTartu TartuTuru 27 333 099
KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜHarju KeilaKeskvälja 12a6 045 771
Laagri Perearstikeskus OÜHarju Saue valdTervise 2, Laagri6 540 230
JÜRGENSON PAK OÜHarju TallinnSõpruse pst 179/1816 525 250
Paide Arst OÜJärva PaideVee tn 63 851 887
Vändra PerearstidPärnu Vändra alevVihtra tee 444 67 099
Väike-Maarja TervisekeskusLääne-Viru Väike-MaarjaPikk 853 007 415
TABASALU PEREARSTIKESKUS OÜHarju Harku valdTeenuste 26 076 362
Mustamäe TervisekeskusHarju TallinnEhitajate tee 276 598 111
Õismäe TervisekeskusHarju TallinnÕismäe tee 1796 727 185
Rapla TervisekeskusRapla Rapla valdAlu tee 14 855 344
MYMED ETTKHarju TallinnF. R. Kreutzwaldi tn 16 405 030
Ristiku TervisekeskusPärnu PärnuRistiku 14 477 920
Kose TervisekeskusHarju Kose valdPikk 96 756 267
Karulaugu TervisekeskusHarju Viimsi valdRandvere tee 6, Haaberneeme alevik6 300 050
Perekliiniku TervisekeskusHarju TallinnValukoja 7/251 909 216
Perekliiniku TervisekeskusHarju TallinnRavi tn 276 665 534
Perekliiniku TervisekeskusHarju Kiili alevNabala tee 2a6 040 120
Dr Tomson PerearstikeskusHarju TallinnValukoja tänav 7 (Ülemiste Tervisemaja)6 550 020

Rinnavähi sõeluuringu kontaktid

RaviasutusMaakondTegevuskohtAadressKontakt
Mammograaf RinnakliinikHarjumaaTallinn

Estonia pst 1/3

(II korrus)

627 4222

Registratuur avatud: 9.00–16.30

kesklinn [at] mammograaf.ee

Mammograaf RinnakliinikHarjumaaTallinn

Kotka 12

(A korpus)

627 4470; 515 5405

Registratuur avatud: 8.30–17.00

info [at] mammograaf.ee

Põhja-Eesti RegionaalhaiglaHarjumaaTallinnJ. Sütiste tee 19

617 2405, 5300 6334

Registratuur avatud: 8.00–16.00

Ida-Tallinna KeskhaiglaHarjumaaTallinn

Pärnu mnt 104 (Magdaleena radioloogia osakond, C korpus, I korrus)

606 7684

5362 8909

Ida-Viru KeskhaiglaIda-VirumaaKohtla-JärveIlmajaama 14331 1711
Narva HaiglaIda-VirumaaNarvaHaigla 5 357 2737
Läänemaa HaiglaLäänemaaHaapsaluVaba 6

472 5800

Registratuur avatud: 8.00–16.00

Pärnu HaiglaPärnumaaPärnuRistiku 1

447 3561 (8.00–18.00)

447 3300

Üldregistratuur 7.30–18.00

Tartu Ülikooli KliinikumTartumaaTartu

L. Puusepa 8

Kvartali keskus, Riia 2

731 9411

Registratuur avatud: 8.00–16.00

Mammograafiabusside ajakava

Uuringule saate minna, kui kuulute sõeluuringu sihtrühma või kui teil on arsti saatekiri. Oluline on eelnevalt mammograafiabussi aeg broneerida. Võimalusel ja vabade aegade olemasolul saab uuringule minna ka ilma broneeringuta.

Mammograafiat tehakse alates 30. eluaastast rinnakaebustega naistele arsti saatekirja alusel ja alates 45. eluaastast profülaktiliselt iga kahe aasta järel.

 • AS Mammograaf: Registreerimine telefonil 627 4470 tööpäevadel kell 8.30–17.00.
 • Tartu Ülikooli Kliinikum: Registreerimine telefonil 731 9411 tööpäevadel kell 8.00–16.00.
 • Viljandi Haigla: Registreerimine telefonil 600 3155 tööpäevadel kell 8.00–16.00.

Maakond

Asula

Mammograafiabussi asukoht

Millal saab uuringut teha?

Registreerumise telefon

 

HarjumaaTallinn, LasnamäeAS Medicum juures, Punane 6104.01 – 22.01.2021627 4470
TartumaaTartuTartu kaubamaja ees parklas11.01 – 22.01.2021731 9411
HarjumaaMaarduMaardu rahvamaja ees, Karjääri 425.01 – 05.02.2021627 4470
JõgevamaaPõltsamaaPõltsamaa kultuurikeskuse ees, J. Kuperjanovi 125.01 – 05.02.2021731 9411
Ida-VirumaaSillamäeSillamäe ujula kõrval parklas, Kesk 2808.02 – 26.02.2021627 4470
JõgevamaaJõgevaJõgeva kultuurikeskuse ees, Aia 608.02 – 26.02.2021731 9411
JõgevamaaMustveeMustvee Tervis hoovis, Kastani 4001.03 – 09.03.2021731 9411
Ida-VirumaaNarvaAstri kaubanduskeskuse ees, Tallinna mnt 4101.03 – 19.03.2021627 4470
TartumaaKallasteKallaste turismiinfo kõrval, Oja tn10.03 – 12.03.2021731 9411
VõrumaaVärskaSetomaa vallavalitsuse ees, Pikk 1215.03 – 16.03.2021731 9411
PõlvamaaRäpinaRäpina vallavalitsuse ees, Kooli 117.03 – 26.03.2021731 9411
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil22.03 – 01.04.2021600 3155
Lääne-VirumaaRakvereRakvere haigla polikliiniku juures, Tuleviku 122.03 – 23.04.2021627 4470
PõlvamaaPõlvaPõlva haigla juures, Uus 229.03 – 16.04.2021731 9411
SaaremaaMuhuMuhu Liiva Coop kaupluse juures05.04 – 06.04.2021600 3155
SaaremaaOrissaareOrissaare Coop kaupluse juures07.04 – 08.04.2021600 3155
ViljandimaaMustlaMustla turuplatsil12.04.2021600 3155
ViljandimaaKarksi-NuiaNuia perearstikeskus, Kalda 6A13.04 – 15.04.2021600 3155
ViljandimaaAbja-PaluojaAbja vallavalitsuse parklas, Pärnu mnt 30

19.04 – 20.04.2021

600 3155
VõrumaaVõruVõru polikliiniku ees, Jüri 19A19.04 – 14.05.2021731 9411
ViljandimaaMõisakülaMõisakaüla linnavalitsuse juures, Sihveri 421.04.2021600 3155
PärnumaaKilingi-Nõmme

Kilingi-Nõmme Coop kaupluse juures, Pärnu 37

26.04 – 28.04.2021600 3155
HarjumaaTallinn, Põhja-TallinnPelgulinna sünnitusmaja ees, Sõle 2326.04 – 30.04.2021627 4470
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil29.04 – 30.04.2021600 3155
Lääne-VirumaaHaljalaHaljala Grossi poe juures03.05 – 05.05.2021600 3155
SaaremaaKuressaareKuressaare haigla juures, Aia 2503.05 – 28.05.2021627 4470
Lääne-VirumaaTamsaluTamsalu perearstikeskuse juures, Tehnika 1A07.05.2021600 3155
Lääne-VirumaaTapaTapa vallavalitsuse juures platsil10.05 – 12.05.2021600 3155
Lääne-VirumaaTapaTapa vallavalitsuse juures platsil17.05 – 18.05.2021600 3155
VõrumaaAntslaAntsla tervisekeskuse hoovis, Koolitee 1217.05 – 21.05.2021731 9411
HarjumaaTallinnTallink Maijooks, Tallinna vauluväljakul laululava juures22.05.2021600 3155
Lääne-VirumaaVäike-MaarjaVäike-Maarja tervisekeskuse juures, Pikk 824.05 – 27.05.2021600 3155
ValgamaaTõrvaTõrva tervisekeskuse hoovis, Tartu 124.05 – 28.05.2021731 9411
HarjumaaAegviiduAegviidu kultuurikeskuse juures, Pärna 1231.05.2021600 3155
PärnumaaPärnuPort Artur 2 ees, Lai 1131.05 – 04.06.2021627 4470
ValgamaaValgaValga haigla ees, Peetri 231.05 – 11.06.2021731 9411
ViljandimaaSuure-JaaniSuure-Jaani tervisekeskuse juures01.06 – 03.06.2021600 3155
ViljandimaaVõhmaVõhma Konsumi parklas, Tallinna 2607.06.2021600 3155
RaplamaaRaplaRapla haigla juures, Alu tee 107.06 – 09.07.2021627 4470
ViljandimaaKolga-JaaniKolga-Jaani raamatukogu/bussijaama juures08.06.2021600 3155
PärnumaaVändraVändra Konsumi parklas, Pärnu-Paide mnt 2109.06 – 10.06.2021600 3155
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil11.06.2021600 3155
RaplamaaJärvakandiJärvakandi Kandi Konsumi juures14.06.2021600 3155
ValgamaaOtepääOtepää vallavalitsuse ees, Lipuväljak 1314.06 – 25.06.2021731 9411
PärnumaaPärnu-JaagupiPärnu-Jaagupi kaubamaja juures15.06 – 16.06.2021600 3155
PärnumaaSindiSindi Konsumi juures17.06.2021600 3155
PärnumaaToriTori A ja O kaupluse juures, Pärnu mnt 318.06.2021600 3155
PärnumaaHäädemeesteHäädemeeste Konsumi juures28.06.2021600 3155
JärvamaaTüriTüri tervisekeskuse parklas, Viljandi 26

28.06 – 09.07.2021

731 9411
PärnumaaTõstamaaTõstamaa perearstikeskuse juures29.06.2021600 3155
PärnumaaLihulaLihula kultuurikeskuse parklas, Penijõe tee30.06.2021600 3155
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil01.07 – 02.07.2021600 3155
LäänemaaVormsiVormsi perearstikeskuse juures05.07.2021600 3155
PärnumaaVirtsuVirtsu Coop juures07.07.2021600 3155
SaaremaaLeisiLeisi Coop juures08.07 – 09.07.2021600 3155
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil12.07 – 23.07.2021600 3155

Järvamaa

Paide

Järvamaa haigla hoovis, Tiigi 8

12.07 – 23.07.2021

731 9411

HarjumaaKeilaKeila tervisekeskuse juures, Paldiski mnt 1712.07 – 30.07.2021627 4470
JärvamaaAraveteAravete Meie toidupoe juures26.07 – 27.07.2021731 9411
JärvamaaJärva-JaaniJärva-Jaani vallamaja parklas28.07 – 30.07.2021731 9411
HarjumaaTallinn, HaaberstiRocca al Mare McDonald's kõrval, Paldiski mnt 10202.08 – 13.08.2021627 4470
PärnumaaKihnuKihnu perearstikeskuse juures05.08.2021600 3155
Ida-VirumaaKiviõliKiviõli tervisekeskuse juures09.08 – 12.08.2021600 3155
Ida-VirumaaJõhviRakvere 3 Swedbanki ees16.08 – 19.08.2021600 3155
HarjumaaTallinn, Põhja-TallinnPelgulinna sünnitusmaja ees, Sõle 2316.08 – 19.08.2021627 4470
Ida-VirumaaKohtla-JärveVironia kaubanduskeskuse parklas, Järveküla tee 5016.08 – 17.09.2021731 9411
HarjumaaMaarduMaardu rahvamaja ees, Karjääri 423.08 – 27.08.2021627 4470
Ida-VirumaaSillamäeSillamäe kultuurikeskuse juures23.08 – 31.08.2021600 3155
HarjumaaKehraKehra staadioni parklas, Sõpruse väljak ja Staadioni30.08 – 03.09.2021627 4470
SaaremaaKuressaareA. Kitzbergi 2A, autobussi parklas02.09 – 07.09.2021600 3155
Lääne-VirumaaRakvereRakvere haigla polikliiniku juures, Tuleviku 1       06.09 – 01.10.2021627 4470
SaaremaaKärlaKärla Coop kaupluse juures, Pargi 2  08.09.2021600 3155
SaaremaaKihelkonnaKihelkonna A ja O kaupluse juures, Lümanda mnt 209.09.2021600 3155
Ida-VirumaaNarva-JõesuuNarva-Jõesuu Konsumi juures13.09 – 16.09.2021600 3155
JõgevamaaJõgevaJõgeva kultuurikeskuse ees, Aia 620.09 – 24.09.2021731 9411
Ida-VirumaaNarvaNarva kontserdimaja juures20.09 – 30.09.2021600 3155
JõgevamaaPõltsamaaPõltsamaa kultuurikeskuse ees, J. Kuperjanovi 127.09 – 01.10.2021731 9411
Ida-VirumaaIisakuIisaku Grossi toidupoe juures04.10 – 05.10.2021600 3155

Põlvamaa

Põlva

Põlva haigla juures, Uus 2

04.10 – 15.10.2021

731 9411

HiiumaaKärdlaHiiumaa haigla juures, Rahu 204.10 – 15.10.2021627 4470
RaplamaaMärjamaaMärjamaa haigla juures, Lauluväljaku 2606.10 – 07.10.2021600 3155
LäänemaaRistiLääne-Nigula vallavalitsuse Risti teeninduskeskuse juures11.10.2021600 3155
LäänemaaTaeblaVallavalitsuse Taebla teeninduspunkti juures12.10 – 13.10.2021600 3155
LäänemaaNõvaNõva kaupluse juures14.10.2021600 3155
HarjumaaKoseKose Coop juures18.10 – 21.10.2021600 3155
SaaremaaKuressaareKuressaare haigla juures, Aia 2518.10 – 05.11.2021627 4470
VõrumaaVõruVõru polikliiniku ees, Jüri 19A18.10 – 12.11.2021731 9411
HarjumaaKuusaluKuusalu Grossi toidupoe juures25.10 – 28.10.2021600 3155
HarjumaaSaueSaue kaubakeskuse juures01.11 – 05.11.2021600 3155
HarjumaaLoksaLoksa Grossi toidupoe juures08.11 – 10.11.2021600 3155
PärnumaaPärnuPort Artur 2 ees, Lai 1108.11 – 12.11.2021627 4470
ViljandimaaViljandiViljandi turu parkimisplatsil11.11 – 14.11.2021600 3155
JärvamaaPaideJärvamaa haigla juures, Tiigi 815.11 – 19.11.2021627 4470
ValgamaaValgaValga haigla ees, Peetri 215.11 – 03.12.2021731 9411
HarjumaaTallinn, HaaberstiRocca al Mare McDonald's kõrval, Paldiski mnt 10222.11 – 26.11.2021627 4470
HarjumaaTallinn, Põhja-TallinnPelgulinna sünnitusmaja ees, Sõle 2329.11 – 03.12.2021627 4470
TartumaaElvaElva Kesklinna apteegi juures, Kesk 2306.12 – 10.12.2021731 9411
HarjumaaTallinn, LasnamäeAS Medicum juures, Punane 6106.12 – 30.12.2021627 4470
JärvamaaPaideJärvamaa haigla hoovis, Tiigi 813.12 – 23.12.2021731 9411
SaaremaaSalmeSalme Coop kaupluse juures16.12 – 17.12.2021600 3155
Ida-VirumaaKohtla-JärveIda-Viru keskhaigla taga, Ravi 1027.12 – 31.12.2021731 9411