Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Tervise edendamine

Eesti Haigekassa arengukava 2019-2022 järgi on haigekassa üheks strateegiliseks eesmärgiks kujundada inimeste terviseteadlikkust ja suunata tervisekäitumist.

Tervis on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine.Üha isiklikum lähenemine kindlustushüvitiste pakkumisel eeldab iga inimese suuremat terviseteadlikkust ja informeeritust ravikindlustuse poolt pakutavatest võimalustest, hüvitiste kättesaadavusest ja terviklikust raviprotsessist.

Haigekassa aitab inimesel olla oma tervise teadlik edendaja, millele aitavad kaasa erinevad terviseteadlikkust tõstvad projektid ja sotsiaalkampaaniad.

Terviseteadlikkuse tõstmisel lähtume teemadest, kus näeme puudujääke. Meie jaoks on oluline, et inimesed oleksid terviseteadlikud ning oskaksid ennetada tõsiseid haigusseisundeid.

Valdkondadest on meile prioriteetsed laste ja noorte tervis, kus keskendume peamiselt suutervisele, seksuaaltervisele, vaimsele tervisele ning turvalisusele ja heaolule haridusasutustes.

Teine prioriteetne valdkond hõlmab täiskasvanud elanikkonda, seal on peamisteks teemadeks sõeluuringutest teavitamine, kus eesmärgiks on tõsta sõeluuringutel käimise hõlmatust, seda selleks, et avastada haigus võimalikult varajases staadiumis.

Kolmandaks prioriteediks on teavitus kogu elanikkonnale. Siia blokki kuuluvad kõik teemad, mis peaksid kõnetama inimest sõltumata vanusest. Sellisteks teemadeks on: perearsti nõuandetelefon, euroopa ravikindlustuskaart, mõistlik ravimikasutus ja südame tervis.

 

Rahvatervise komisjon

Eesti Haigekassa rahastab haiguste ennetamise ja tervise edendamise sihtotstarbelisi projekte. Projektidel on selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid. Arvestatakse ka ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid, et vähendada haigekassa kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile.

Lähtuvalt Haigekassa arengukavast  keskendume inimeste teadlikkuse tõstmisele ning tervisekäitumise suunamisele. Kavas on laiaulatuslikud teabekampaaniaid, kvaliteedi ja tervishoiusüsteemi edendamine, kavas on jätkata teavitamist kasvajate tekkega seotud riskidest ning sõeluuringutel osalemise kasulikkusest. Keskendume ka laste tervislikule arengule ning teeme koostööd patsiendiühenduste ja erialaseltsidega. Tegevused teostatakse Eesti rahvastiku tervise arengukava osana.

Haigekassa juhatust nõustab rahvatervise komisjon, mille ülesandeks on anda nõu ja soovitusi rahvastiku tervise huve silmas pidades. Komisjoni tegevuse eesmärk on elanikkonna tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervisekäitumise kujundamine kooskõlas haigekassa arengukavas sätestatud tegevustega. Rahvatervise komisjoni tööd administreerib haigekassa tervishoiuosakond.

Komisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

Organisatsioon

Komisjoni liige

Eesti Haigekassa

Maivi Parv

Sotsiaalministeerium

Katrin Karolin

Tervise Arengu Instituut

Tiia Pertel

Eesti Perearstide Selts

Le Vallikivi

Eesti Tervisedenduse Ühing

Lea Saul

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut

Anneli Uusküla

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Eha Rüütel ja Sirje Vaask

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond

Dagmar Kutsar

Maakonna tervisenõukogude esindaja

Lea Saul

Eesti Hambaarstide Liit

Marek Vink

Eesti Pereõdede Seltsing

Katrin Kippar