Kliinilised auditid

Kliiniline audit on kvaliteedi parendamise protsess, mille eesmärk on parendada patsientide ravi ja ravitulemusi, hinnates neid süstemaatiliselt kindlate kriteeriumitega ning rakendades vajalikke muudatusi kas üksikisiku, struktuurüksuse/asutuse või teenuse tasemel.

Kliiniline audit on üks võimalik viis arendada tervishoiukvaliteeti. Kliiniliste auditite abil on võimalik soodustada parimat praktikat tervishoius ning parendada nii teenuse osutamise sisemist korraldust kui ka selle tulemit kasutajate jaoks. Kliinilise auditi käigus hinnatakse patsientide ravi ja ravitulemusi kindlate kriteeriumite alusel ja lõpptulemusena koostatakse auditi lõppraport. Kliinilise auditi tulemusi tutvustatakse tagasisideüritusel ja planeeritakse järeltegevused lähtuvalt auditi soovitustest. Kliiniliste auditite kokkuvõtteid hakati süstemaatiliselt avaldama alates 2008. aasta II poolaastast.

Haigekassa tellib aastas erialaspetsialistidelt 5 kliinilist auditit. Kliiniliste auditite teemad kinnitab haigekassa juhatus. Teemade valikul lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • erinevused tervishoiuteenuse osutajate ravitegevuses;
 • suurenenud kulud;
 • hindamaks raijuhendite või järelauditis esitatud soovituste rakendumist;
 • tõstatunud kvaliteediprobleemid.

Kliiniliste auditite käsiraamat (eesti keelesvene keeles)

Auditeerimise keskkond 

Kliiniliste auditite kokkuvõtteid hakati süstemaatiliselt avaldama alates 2008. aasta teisest poolaastast. Eesti Haigekassa kodulehel on kokkuvõtted avaldatud kliiniliste auditite alustamise aastate alusel. Kokkuvõtteid lisatakse kodulehele jooksvalt.

Auditid 2014-2017Auditid 2007-2013

Auditite kokkuvõtted 2014-2017

2017

 1. Taastusravi teenuste kvaliteet ja võrdlus kattuvate teenustega
 2. Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodis käsitlus

2016

 1. Südamepuudulikkusega patsientide ravi kvaliteet
 2. Ärevushäire käsitlus esmatasandil
 3. Astma käsitlus esmatasandil
 4. Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil
 5. Eksperthinnang „Raseduskriisi nõustamise kvaliteet“. Kokkuvõte.

2015

 1. Teist tüüpi diabeedi käsitlus esmatasandil. Kokkuvõte
 2. Kliiniline audit „Iseseisva statsionaarse õendusabi kvaliteet ja põhjendatus“. Kokkuvõte
 3. Kliiniline audit "Alaseljavaluga patsiendi diagnostika ja ravi kvaliteet esmatasandil". Kokkuvõte.
 4. Kliiniline audit  „Depressiooni diagnostika ja ravi esmatasandil“. Kokkuvõte
 5. Kliiniline audit  „Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet“. Kokkuvõte

2014

 1. Emakakaelavähi ja munasarjavähi patsientide diagnostika ja ravi kvaliteet aastatel 2012-2013. Kokkuvõte.
 2. Sepsise ravi kvaliteet. Kokkuvõte.
 3. Kliiniline audit "Ägeda kõhu diagnostika ja ravi kvaliteet".  Kokkuvõte.
 4. Prostata kartsinoomi (C61) ravi aastal 2014. Kokkuvõte.
 5. Kliiniline audit „ Virvendusarütmiaga patsiendi käsitlus Eesti Haiglates“. Kokkuvõte.

Auditite kokkuvõtted 2007 - 2013

2013 

 1. Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet. Kokkuvõte.
 2. Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet. Kokkuvõte
 3. Bariaatrilise ravi kvaliteet. Kokkuvõte 
 4. Naha melanoomi diagnostika ja ravi 2012.a esmashaigestunud patsientidel. Kokkuvõte
 5. Kõrgvererõhktõvega (I10) patsientide nõustamine perearstikeskustes. Kokkuvõte

2012

 1. Ortodontilise raviteenuse hindamine (II etapp) – kokkuvõte auditi aruandest 
 2. Prostata kartsinoomi ravi hindamine (II etapp) - kokkuvõte auditi aruandest 6.12.2012
 3. Järelaudit - Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates. Kokkuvõte auditi aruandest
 4. Kuni 7aastaste laste antibakteriaalse ravi põhjendatus perearstiabis. Kokkuvõte auditi aruandest
 5. Äge pankretatiit - järelauditi kokkuvõte

2011

 1. Kokkuvõte veresoontekirurgia järelauditist
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist „Koduõendusteenuse kvaliteet“ 
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Intensiivraviteenuse osutamise kvaliteet“

2011. aastal teostati ka auditite „Prostata kartsinoomi (C61) ravi hindamine“ ja „Ortodontiliste raviteenuste hindamine“ I etapid. Kokkuvõtted tulemustest avalikustatakse 2012. aastal.

2010

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Pärasoolevähi ravi kvaliteet”

 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearstide uuringufondi kasutamine, II osa"

 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "2. tüübi diabeedi diagnostika ja ravi"

 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Ägeda kõhu diagnostika ja ravi kvaliteet"

 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse psühhiaatrilise ravi kvaliteet ja põhjendatus"

2009

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet"
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Saatekirjade kvaliteet"
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearsti uuringufondi kasutamine"
 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates”
 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Günekoloogiliste kasvajate ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas”

2008

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Psühholoogilise kompleksteenuse (kood 7610) osutamise põhjendatus ja kvaliteet statsionaarsel ravil viibivale täiskasvanud patsiendile” 
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Logopeedilise teenuse (tervishoiuteenuse koodid 3014 ja 7611) osutamise kvaliteet” 
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Veresoontekirurgia kvaliteet veresoontekirurgia osakondades”

2007

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse hooldusravi põhjendatus ja kvaliteet"