Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Ravikvaliteedi indikaatorid

Ravikvaliteedi indikaatorite alla kuuluvad kliinilised ja tervishoiuteenuse osutajale tagasiside indikaatorid.

Kliinilised indikaatorid töötab välja indikaatorite nõukoda kaasates erialaseltsid. Indikaatorid arvutatakse välja haigekassa raviarvete andmebaasi, retseptikeskuse ning riiklike registrite andmete põhjal.

Tervishoiuteenuse osutajale tagasiside indikaatorid töötab välja haigekassa koostöös ravikvaliteedi töörühmaga. Indikaatorite tulemused arvutatakse välja samuti tuginedes haigekassa raviarvete ja retseptikeskuse andmetele. 

Indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte ning hindavad esmatasandi ja eriarstiabi integreeritust ning koostööd. Indikaatorid on tööriistaks raviasutustele ja valdkonna ekspertidele, võimaldades märgata kitsaskohti ja analüüsida kvaliteedi ning efektiivsuse parandamise vajadusi ja võimalusi, samuti võrrelda tulemusi raviasutuste vahel.

Tulemused arvutatakse kord aastas ning koondatakse ravikvaliteedi aruandesse. Haigekassa kodulehel avaldatakse nii ravikvaliteedi aruanne kui ka tabelid detailsema infoga (näiteks tulemused vanusrühmiti).   

Tulemuste tõlgendamisel on oluline meeles pidada, et üksnes indikaatorite tulemuste alusel ei saa anda hinnanguid raviasutuse tegevusele. Tulemused sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest nagu näiteks ravi rahastamise lepingud, kodeerimispraktika, haigla teeninduspiirkonnas arstiabi eri tasandite vaheline koostöö, patsientide käsitlus jne. Seega ei ole niivõrd oluline näitajate numbrilised väärtused, vaid just klinitsistide ja haiglajuhtide tõlgendus, arvestades oma raviasutuse konteksti ja kasutatavaid praktikaid. Selle tõttu on näiteks kliiniliste indikaatorite tulemustele lisanud oma kommentaarid vastavate erialade spetsialistid.