Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Meditsiiniseadmete müügilepingu sõlmimine

Kui esindate ettevõtet, kes soovib müüa meditsiiniseadmeid haigekassa soodustusega, siis on oluline silmas pidada järgmist:

 • veendu, et Teie esindatavad meditsiiniseadmed kuuluvad haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete loetellu. Meditsiiniseadme müügilepingu alusel saab soodustusega müüa ainult neid tooteid, mis on kehtivas meditsiiniseadmete loetelus. Loetelu kohta leiad rohkem infot siit.
 • kui Teie esindatavad meditsiiniseadmed loetellu ei kuulu, siis on esmalt vaja taotleda nende loetellu lisamist. Loetelu muutmise protsessi kohta leiad rohkem infot siit.
 • kui Teie esindatavad meditsiiniseadmed juba kuuluvad loetellu, on haigekassaga müügilepingu sõlmimiseks vajalik teha järgmist:
  • esitada haigekassa juhatuse esimehe nimele vabas vormis avaldus, mis on äriühingu juhatuse liikme/te poolt digitaalselt allkirjastatud. Avalduses palume lühidalt iseloomustada oma ettevõtet: milliste meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate toodete soodustingimustel väljastamisega soovite tegeleda, kuidas on toodete valmistamine/müük ja toodete väljastamine korraldatud, millist tarkvara kasutate ning mitu inimest ja millise ettevalmistusega sellega tegelema hakkab jmt;
  • avaldusele palume lisada selgitus (kinnitus), kuidas on tagatud lepingu objektiks olevate toodete kättesaadavus (kas olete konkreetsete toodete esindaja Eestis või ostate neid mõne teise edasimüüja käest – viimasel juhul ootame sellelt ettevõttelt kinnitust, et ta varustab teid kõne all olevate seadmetega);
  • registreerida end Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus  seadmete levitajaks. Levitajaks registreerimine ei ole I riskiklassi seadmete puhul kohustuslik, kuid on soovitatav. Levitaja info olemasolu parandab toodete kättesaadavust patsientidele, sest annab nii patsientidele, nõustavatele spetsialistidele kui ka haigekassale operatiivsema ülevaate, kes konkreetse meditsiiniseadme müügiga tegeleb.
  • Juhime tähelepanu, et haigekassaga müügilepingu sõlmiva ettevõtte tegevusalade hulka peaks kuuluma meditsiiniseadmete müük või kinnitus, et vastav muudatus ettevõtte tegevusalade hulgas tehakse koos järgmise majandusaasta aruande esitamisega.
 • kui haigekassal ei ole lepingu sõlmimise osas vastuväiteid, sõlmitakse ettevõtte ja haigekassa vahel meditsiiniseadmete eest tasumise leping koos lisadega ning antakse asutusele ja konkreetsetele volitatud isikutele õigused Retseptikeskuse kaudu toodete soodustingimustel väljastamiseks. Haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete väljakirjutamine ja väljastamine toimub ainult digitaalselt isikule väljastatud meditsiiniseadmekaardi alusel läbi Retseptikeskuse.
 • Juhised, kuidas müüke praktikas tehniliselt läbi viia, leiate siit lõigust "Apteegile ja meditsiiniseadme müüjale".

 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda haigekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] haigekassa.ee.