Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Digiretsept ja operaatorteenus

E-ravimileht

Arstile

Digiretsepti infosüsteemi kasutamine retsepti väljakirjutamisel on kohustuslik kõikidele tervishoiuteenuse osutajatele. Lisainfo digiretseptist tervishoiuteenuse osutajatele ja meditsiiniseadme kaardi koostajale.

Erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal, jääb arstile endiselt võimalus kirjutada välja paberretsept. Digitaalne meditsiiniseadme kaart tuleb erandolukorra puhul koostada retseptikeskuses esimesel võimalusel ja paluda patsiendil pöörduda apteeki seadme ostmiseks näiteks järgmisel päeval.

Juhend: "Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikute digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel"

Arstid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte koostada, vaadata ja tühistada läbi veebipõhise portaali aadressil https://misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Apteegile ja meditsiiniseadme müüjale

Kõigil apteekidel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.
Ravim tuleb väljastada digiretsepti alusel ning selliselt müüdud ravimite kohta saab koostada Retseptikeskuses ka haigekassale esitamiseks koondarve. Juhul kui patsient tuleb apteeki ainult paberretseptiga, siis peab apteek talle müüma ravimi ka ainult selle alusel ning hiljem retsepti koos koondarvega haigekassale esitama. Kõigil apteekidel ja mitteapteekidest meditsiiniseadmete müüjatel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.

Retseptikeskuse mindi täielikult üle 2011.aastal ja sellest alates tuleb apteekides digitaliseerida kõik soodustusega väljastatud ravimite paberretseptid. Alates 2012 asuti digitaliseerima ka täishinnaga väljastatud ravimite paberretsepte. Palume lugeda selle kohta lisaks kirjast apteekidele.

Meditsiiniseadme retsepti numbrid isiku retseptide loetelus algavad 9-ga.
Apteegid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali https://misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Juhised meditsiiniseadme retsepti müümiseks.

Operaatorteenus apteekidele

Operaatorteenus aitab tehniliste tõrgete korral (nt häired internetiühenduses) apteekril müüa patsiendile digiretsepiga välja kirjutatud ravimit.

Numbrile 606 0909 saab helistada:
E-R 8.00-17.00

Kõik operaatoriteenusele tehtud kõned salvestatakse.

Kui apteegis puudub ajutiselt internetiühendus, aitab operaator süsteemist üles leida patsiendi digiretseptid ja retsept apteegile broneerida ravimi väljastamiseks. Kui internetiühendus on taastunud, tuleb apteegil retsepti müük ka süsteemis lõpetada. Broneeritud retseptid leiab retseptikeskusest patsiendi ja ostja isikukoodi sisestamisel.

Retsepti broneerimiseks teatage operaatorteenusele järgmised andmed:

 1. Apteegi tegutsemiskoha kood - leitav ravimiameti kodulehelt

 2. Proviisori või farmatseudi kood - leitav terviseameti kodulehelt

 3. Ravimi väljaostja isikukood

 4. Patsiendi isikukood

 5. Retsepti väljakirjutamise aeg

 6. Oma salasõna (valitakse ise ja sisestatakse spetsiaalse teenuse abil, mille kirjeldus on lisatud allpool)

Kui patsiendil on mitmeid retsepte, tuleb lisaks teada:

 1. Ravimi või toimeaine nimi
 2. Väljakirjutanud arsti nimi või eriala
 3. Digiretsepti number (kui on teada)

Kui olete leidnud vea, saate sellest operaatorit teavitada. Palume esitada järgmised andmed:

 • Veateate tekst ja teate kood (juhul, kui on näha).
 • Teie sisestatud andmed või muu, mida operaator peab vajalikuks täpsustada.

Retseptikeskuse üldiste tõrgete korral teavitatakse apteekreid SMSi teel. Teavituse saamiseks esitage palun taotlus haigekassa mailiaadressile info [at] haigekassa.ee

Arendajale

 1. Digiretsepti liidestusjuhend 3.10 (uuendatud 15.03.2018)

 2. Retseptikeskuse WSDL 
 3. Teenuste „rets.retseptide_info_arst.v1“ ja „rets.retseptide_info_apteek.v1“ kirjeldus
 4. Juhend e-ravimilehe kujundamiseks. Prototüübi failid.
 5. E-ravimilehe koondanalüüs
 6. Koostoimeteenuse kirjeldus, apteekide arendus (uuendatud 09.11.2017)
 7. Juhised koostoimete info kuvamiseks ja kasutajaliidese kujundamiseks
 8. HL7 päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 9. SOAP päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 10. HL7 XML skeema laiendus
 11. Müügiloata ravimite analüüs arendajale
 12. Soodustuse arvutamise teenus TRH realiseerimiseks
 13. Retseptide vaatamise teenus seaduse alusel retsepti pärimise õigust omavatele asutustele