Otsing

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust. Meie missiooniks on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ning rahaliste hüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Inimesele

Kindlustatu õigused ja võimalused. Info kindlustuse taotlemise, ravijärjekordade, rahaliste hüvitiste, soodusravimite jpm kohta.

Tööandjale

Tööandja rubriigist leiab infot selle kohta, kuidas taotleda töötajale ravikindlustust, kuidas esitada kindlustusandmeid ja töövõimetuslehti jpm.

Partnerile

Siin rubriigis on vajalik info raviasutustele, perearstidele, apteekidele ning ravimite ja meditsiiniseadmete müüjale.

Haigekassa

Haigekassa organisatsioon ja eesmärgid, majandusaruanded, uuringud, kehtivad õigusaktid, dokumendiregister.
Uudised
26.05.2015 @ 13:16

Uuring: kaks kolmandikku elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks

Eesti elanikest peab 70% arstiabi kvaliteeti heaks ning ligikaudu pooled inimestest on rahul arstiabi kättesaadavusega. See selgus Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tellitud uuringust „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014“, mille viis läbi uuringufirma TNS EMOR.

Neli viiendikku elanikest on viimase aasta jooksul pöördunud oma terviseprobleemiga mõne arsti poole. Kõige enam ehk 68% inimestest külastas perearsti ja eriarsti juures käisid aasta jooksul pooled vastanutest. Kõige rohkem ollakse rahul hambaarsti (97%) ja pereõega (95%). Rahulolu hambaarstiteenusega on küll kõrge, ent soovitusliku sagedusega käib hambaarsti juures endiselt liiga vähe inimesi. Perearsti puhul mõjutab patsiendi rahulolu kõige tugevamalt see, kuidas perearst temaga suhtleb ja kui arusaadavalt suudab ta selgitada erinevaid ravivõimalusi. Eriarsti puhul mõjutab rahulolu kõige enam eriarsti asjatundlikkus.

Kirjuta meile

Kui Teil on küsimusi tervishoiuteenuste, nende rahastamise või muu haigekassa tööd puudutava kohta, kirjutage meile aadressil info@haigekassa.ee.