Ravimikomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

20. oktoober 2021
 • Empagliflosiin
 • Venetoklaks
 • Lastearstide ettepanek lehmapiimavalgu allergia ja talumatuse korral kasutatavate imikute toitesegude väljakirjutamise diagnoosikoodide laiendamiseks
30. september 2021
 • Iksasomiib
 • Ofatumumab
 • Betaiin
 • Nintedaniib
 • Kariprasiin
 • PCSK9 inhibiitorid
2. september 2021
 • Risdiplaam

Ravimikomisjoni protokoll 02.09.2021

8. juuli 2021
 • Lenalidomiid
 • Dapagliflosiin
 • Ursodeoksükoolhape

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2021

15. aprill 2021
 • Darolutamiid
 • Entrektiniib
 • Nintedaniib
 • Glekapreviir + pibrentasviir

Ravimikomisjoni protokoll 15.04.2021

18. märts 2021
 • Abematsikliib
 • Atsikloviir
 • Empagliflosiin
 • Dapagliflosiin
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimus: Taotlus välisravi rahastamiseks

Ravimikomisjoni protokoll 18.03.2021

Kokkuvõte ravimikomisjoni 2020. a tööst 

17. veebruar 2021
 • Akalabrutiniib
 • Alfa-2b-ropeginterferoon
 • Siponimood
 • Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud hulgiskleroosi ravimite väljakirjutamise tingimuste ühtlustamine
 • Ravimi Mavenclad (kladribiin) üleviimine tervishoiuteenuste loetelust ravimite loetellu
 • Ravimi Advagraf (takroliimus) väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 17.02.2021

14. jaanuar 2021
 • Alirokumab ja evolokumab
 • Ruksolitiniib
 • Abematsikliib
 • Talasopariib
 • Siponimood
 • Lameda lihheni ravivõimaluste laiendamisest
 • Treprostiniili väljakirjutamise laiendamisest

Ravimikomisjoni protokoll 14.01.2021

15. oktoober 2020
 • Alirokumab
 • Evolokumab
 • Emitsizumab
 • Fremanezumab
 • Nirapariib
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib ja palbotsikliib
 • Haigekassa ettepanek C-hepatiidi ravimite hüvitamise tingimuste laiendamiseks
 • Riskijagamise digilahendusega seotud preparaatide väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 15.10.2020

10. september 2020
 • Siponimood
 • Apalutamiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2020

13. august 2020
 • Busorumab

Ravimikomisjoni protokoll 13.08.2020

8. juuli 2020
 • Apalutamiid
 • Budesoniid
 • Raltegraviir

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2020

19. mai 2020
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 19.05.20

23. aprill 2020
 • Lenvatiniib DTC

 • Lenvatiniib HCC

 • Regorafeniib

 • Palbotsikliib

 • Olapariib

 • Sapropteriin

 • Burosumab

 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 23.04.20

12. märts 2020
 • Burosumab
 • Kaltsipotriool + beetametasoon
 • Naatriumpikosulfaat + magneesiumoksiid + sidrunhape
 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.20

21. jaanuar 2020

Ravimikomisjoni protokoll 21.01.20

10. detsember 2019
 • Pitolisant
 • Obetikoolhape
 • Olapariib
 • Venetoklaks
 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud
 • Eesti Haigekassa ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 10.12.19

16. oktoober 2019
 • Ensalutamiid
 • Midostauriin
 • Erenumab
 • Kariprasiin

Ravimikomisjoni protokoll 16.10.19

11. september 2019
 • Valsartaan+sakubitriil
 • Dabrafeniib/trametiniib
 • Seleksipaag
 • Edoksabaan (KVA)
 • Edoksabaan (VTE)
 • Ensalutamiid
 • Isavukonasool

Ravimikomisjoni protokoll 11.09.19

22. august 2019
 • Ulipristaalatsetaat

 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 22.08.19

19. juuni 2019
 • Midostauriin

 • Palbotsikliib

 • Kabosantiniib

 • Roflumilast

Ravimikomisjoni protokoll 19.06.2019

30. aprill 2019
 • Matsitentaan
 • Deltafollitropiin
 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 30.04.2019

14. märts 2019

Ravimikomisjoni protokoll 14.03.2018

31. jaanuar 2019
 • Ertugliflosiin ja ertugliflosiin+metformiin
 • Semaglutiid
 • Toitesegu
 • Palbotsikliib
 • Ribotsikliib
 • Ranolasiin
 • Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi taotlus
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 31.01.2019

5. detsember 2018
 • Vilanterool + umeklidiinium + flutikasoonfuroaat 

 • Vortioksetiin
 • Metotreksaat 

 • Apremilast
 • Osimertiniib

 • Lisaküsimused 

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2018

29. oktoober 2018
 • Alfaefmoroktokog
 • Midostauriin
 • Osimertiniib
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 29.10.2018

1. oktoober 2018
 • Ibrutiniib
 • Ensalutamiid
 • LHRH agonistid
 • Bromofenak
 • Enteraalne toitesegu
 • Tiotroopium
 • Taotlus varasemast komisjonist: formoterool+glükopürroonium+beklometasoon
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 01.10.2018

10. september 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kariprasiin
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2018

21. august 2018
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 21.08.2018

2. juuli 2018
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 02.07.2018

4. juuni 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kabosantiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 04.06.2018

7. mai 2018
 • Venetoklaks
 • Vinorelbiin
 • Trifluridiin + tipiratsiil

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 07.05.2018

9. aprill 2018
 • Apremilast

 • Glekapreviir + pibrentasviir

 • Sofosbuviir + velpatasviir  

 • Nintedaniib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 09.04.2018

12. märts 2018
 • Dapagliflosiin
 • Degareliks
 • Kabosantiniib
 • Ravimite nintedaniib ja pirfenidoon väljakirjutamise tingimuste muutmise ettepanek
 • Lisaküsimused (memo: Ravimite ISDN-RATIOPHARM, INDOMET-RATIOPHARM, ATENOLOL-RATIOPHARM, DICLOFENAC-RATIOPHARM (spp) ja DICLOPRAM hinnastamisest ja hüvitamisest; O. Laius doktoritöö „Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia“; ravimikomisjoni 2017. a. kokkuvõte, EHK ülevaade 2017. a. kuludest)

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.2018

15. jaanuar 2018
 • Dulaglutiid

 • Iksasomiib
 • Ulipristaalatsetaat
 • Elbasviir + grasopreviir
 • Tikagreloor 60mg

Ravimikomisjoni protokoll 15.01.2018

 

2017. aasta protokollid:

20. november 2017

 • Everoliimus
 • Evolokumab
 • Vilanterool+flutikasoonfuroaat
 • Degludek-insuliin 
 • Taotlused varasematest komisjonidest (glargiin-insuliin + liksisenatiid; valsartaan + sakubitriil)
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 20.11.2017

 

16. oktoober 2017

 • Osimertiniib
 • Glargiin-insuliin + liksisenatiid
 • Empagliflosiin
 • Panobinostaat
 • Taotlused varasematest komisjonidest (trametiniib, pomalidomiid)

Ravimkomisjoni protokoll 16.10.2017

 

4.september 2017

 • Dimetüülfumaraat

 • Abirateroon

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 04.09.2017

10.juuli 2017

 • Sakubitriil + valsartaan

 • Solifenatsiin

 • Pomalidomiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.07.2017

22.mai 2017

 • Tsüklosporiin

 • Mannitool

 • Stiripentool

 • Trifluridiin + tipiratsiil

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 22.05.2017

03.aprill 2017

 • Siroliimus

 • Trametiniib

 • Taotlused eelmisest komisjonist (salbutamool + beklometasoon , idebenoon)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 03.04.2017

06.märts 2017

 • Elbasviir + grasopreviir

 • Salbutamool + beklometasoon

 • Tikagreloor 60mg

 • Tikagreloor 90mg

 • Abirateroon

 • Taotlused eelmistest komisjonidest (bimatoprost, idebenoon, olapariib)

Ravimikomisjoni protokoll 06.03.2017

2016. aasta protokollid:

05.detsember 2016

 • Idebenoon

 • Olapariib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2016

07.november 2016

 • Valsartaan+sakubitriil 

 • Trametiniib

 • Nintedaniib

 • Olapariib

 • Taotlus eelmisest komisjonist (ibrutiniib)

Ravimikomisjoni protokoll 07.11.2016

05.september 2016

 • Bimatoprost

 • Ibrutiniib

 • Taotlus eelmistest komisjonidest (dulaglutiid)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 05.09.2016

27.mai 2016

 • Lomitapiid

 • Olapariib

 • Taotlused eelmistest komisjonidest (apomorfiin, sorafeniib, regorafeniib, dimetüülfumaraat)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 27.05.2016

  18. aprill 2016

  • Apomorfiin

  • Brimonidiin+timolool

  • Flutikasoonfuroaat+vilanterool

  • Sonditoidud

  • Bosutiniib

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 18.04.2016

  7. märts 2016

  • Metotreksaat

  • Fingolimood

  • Takroliimus

  • Naloksegool

  • Regorafeniib

  • Pomalidomiid

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 7.03.2016

  1. veebruar 2016

  • Tiotroopiumbromiid+olodaterool

  • Beeta-1a-peginterferoon

  • Dimetüülfumaraat

  • Ibrutiniib

  • Sorafeniib

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 1.02.2016

  2015. aasta protokollid

  7. detsember 2015

  • Flutikasoon+aselastiin

  • Dulaglutiid

  • Treprostiniil

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 7.12.2015

  2. november 2015

  • Dabrafeniib

  • Ruksolitiniib

  • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin

  • Mirabegroon

  • Treprostiniil

  • Sorafeniib

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 2.11.2015

  4. september 2015

  • Nintedaniib

  • Pirfenidoon

  • Timolool+tafluprost

  • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin

  • Olapariib

  • Lisaküsimus

  Ravimikomisjoni protokoll 4.09.2015

  7. august 2015

  • Ruksolitiniib

  • Lenalidomiid

  • Botsepreviir

  • Simepreviir

  • Tiotroopiumbromiid

  • Atomoksetiin

  • Epinefriini väljakirjutamise tingimused

  Ravimikomisjoni protokoll 7.08.2015

  8. juuni 2015

  • Vortioksetiin

  • Brinsolamiid + brimonidiin

  • Talidomiid

  • Pirfenidoon

  • Dabrafeniib

  • Lisaküsimus

  • Taotlused eelmistest komisjonidest

  Ravimikomisjoni protokoll 8.06.2015

  4. mai 2015

  • Klindamütsiin + tretinoiin

  • Epinefriin

  • Pomalidomiid

  • Lurasidoon

  • Metotreksaat

  • Brimonidiin + timolool

  • Umeklidiinbromiid + vilanterool 

  Ravimikomisjoni protokoll 4.05.2015

  9. märts 2015

  • Simepreviir

  • Flutikasoonfuroaat+vilanterool

  • Formoterool+beklometasoon

  • Astmaravimid

  • Lisaküsimus

  Ravimikomisjoni protokoll 9.03.2015

  13. veebruar 2015

  • Riotsiguaat

  • ATH ravimid

  • Dabrafeniib

  • Lenalidomiid

  • Taotlused eelmistest komisjonidest

  Ravimikomisjoni protokoll 13.02.2015

  2014. aasta protokollid

  8. detsember 2014

  • Ranolasiin

  • Teriflunomiid

  • Pirfenidoon

  • Romiplostiim

  • Hüübimisfaktorid

  • Lisaküsimus      

  Ravimikomisjoni protokoll 8.12.2014

  14. november 2014

  • Everoliimus

  • Imikvimood

  • Naftidrofurüül

  • Ivabradiin

  • Empagliflosiin

  • Lisaküsimused

  Ravimikomisjoni protokoll 14.11.2014

  12. september 2014

  • Toitesegud

  • Abirateroon

  • Dienogest+östradioolvaleraat

  • Lenalidomiidi väljakirjutamistingimuste muutmine

  Ravimikomisjoni protokoll 12.09.2014

  11. august 2014

  • Dapagliflosiin

  • Dienogest+östradioolvaleraat

  • Flutikasoon + aselastiin

  • ATH ravimite soodustingimuste muutmine

  • Lisaküsimus

  Ravimikomisjoni protokoll 11.08.2014

  16. mai 2014

  • Aksitiniib

  • Nepafenak

  • Alogliptiin

  • Flutikasoon+vilanterool

  • Ulipristaal

  • Nalmefeen

  • Sotsiaalministeeriumi algatus

   Ravimikomisjoni protokoll 16.05.2014

  11. aprill 2014

  • Gosereliin, triptoreliin

  • Abirateroon

  • Aksitiniib

  • Pasopaniib

  • Hüübimisfaktorid

   Ravimikomisjoni protokoll 11.04.2014

  10. märts 2014

  • Dapaglifosiin

  • Liksisenatiid

  • Vildagliptiin

  • Metformiin+vildagliptiin

  • Denosumab

  • Apiksabaan/dabigatraan/rivaroksabaan

  • Agomelatiin

  • Vemurafeniib

   Ravimikomisjoni protokoll 10.03.2014

  10. veebruar 2014