Arstiabi Euroopas õppijale

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama haigekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse aadress;
  3) õppija ees- ja perekonnanimi;
  4) õppija isikukood või sünniaeg;
  5) õppeperioodi kestus;
  6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

  Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal.

  Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Kindlustuse taotlemise dokument tuleb saata klienditeenindusbüroosse posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale.  

  Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused välismaal õppides?
  Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist või helistades haigekassa klienditelefonile  +372 669 6630.