Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

  • tuua kohale piirkondlikku haigekassasse; 
  • saata postiga 
  • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

pdfdocodt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

pdf, doc, odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

doc

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. 

Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf, doc, odt

● Avaldus Eesti digiretseptiga Euroopa Liidus ostetud retseptiravimi kulu tagasimakseks

pdf, doc, odt
● Avaldus vormi E104 saamisekspdf, doc, odt

● Avaldus töövõimetushüvitise dokumentide edastamiseks teise EL liikmesriigi kindlustusasutusele

Avaldus tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf, odt

● Taotlus tõendi S1 saamiseks

pdf, doc , odt

● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf, doc, odt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

pdfdocodt