Euroopa ravikindlustuskaart

Puhkusele minnes tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. 

 

 • Telli tasuta Euroopa ravikindlustuskaart siit

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. Vajamineva arstiabi peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst peab arvesse võtma eeldatavat ravil viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Vajamineva arstiabi alla kuuluvad ka rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Samuti sellised krooniliste haiguste jaoks vajalikud teenused nagu neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst. Euroopa ravikindlustuskaardi võimalused ei kehti neile, kes lähevad teise riiki eesmärgil end seal ravida.

Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid ainult riiklikes raviasutustes.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hindades. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata riikidevahelise transpordi kulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Soovitame reisile minnes sõlmida erakindlustusfirmas ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib patsiendi enda tehtud kulutused. 

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda haigekassast ja selle saab kätte hiljemalt 10 päeva jooksul (enamasti 4–5 tööpäeva jooksul) avalduse esitamisest. Seetõttu soovitame aegsasti enne reisile minemist endale Euroopa ravikindlustuskaardi tellida. Euroopa ravikindlustuskaardi saab tellida, kui kaardi saaja kindlustus haigekassas kehtib veel vähemalt kolm kuud.

Mida teha, kui viibid väljaspool Eestit mõnes teises EL-i liikmesriigis ja tekib ootamatu vajadus arstiabi järele, kuid Sul pole Euroopa ravikindlustuskaarti kaasas?

Sel juhul saad haigekassast tellida asendussertifikaadi. Asendussertifikaadi saamiseks palume saata taotlus aadressile info [at] haigekassa.ee või helistada klienditelefonile +372 669 6630. E-kirja või telefoni teel tellitud asendussertifikaadi saab vastavalt tellija soovile kätte e-kirja või posti teel. 

NB! E-kirja teel esitatud asendussertifikaadi taotluses palume ära märkida isikuandmed (isikukood, nimi), kellele asendussertifikaati soovitakse ja telefoninumbri. 

  Euroopa ravikindlustuskaart

  Kaardi näidis (jsp)

  Teiste riikide kaartide näidised (jsp)

  Euroopa ravikindlustuskaardiga saab vajaminevat arstiabi järgmistest riikides:


  Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari

  • Infot tervishoiukorralduse kohta nendes riikides näeb kaardilt.

  Kuidas kaarti taotleda?

  Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv ravikindlustus.

  Taotleda saab:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu;
  • saates taotluse haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info [at] haigekassa.ee;
  • saates taotluse postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144;

  Taotluse vormi saab haigekassa koduleheküljelt.

  Ravikindlustuskaardi saab tellida lihtkirjaga rahvastikuregistri aadressile või enda valitud postiaadressile.
  Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene. Lapsele saab kaardi taotleda ka kuni 19. eluaastani lapsevanem või esindaja. Seadusjärgsele esindatavale kaarti tellides tuleb haigekassale esitada paberil või digitaalselt allkirjastatud avaldus. Avaldusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument.

  Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 19-aastastele viieaastase kehtivusajaga, kuid mitte kauemaks kui kindlustuse kehtivuse lõpuni. Üle 19-aastasele väljastatakse ravikindlustuskaart kolmeks aastaks.