Blanketid

Palume blankettide saamise, täitmise  ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistada meie klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee

Blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindused. Lisaks väljastavad klientide poolt kõige enam kasutatavaid haigekassa blankette Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused Haapsalus, Jõgeval, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Rakveres, Raplas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Täpsema info leiate siit.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postiga,  digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

 

 

 

 

Blanketid inimesele

● Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

● Hambaproteeside hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).

pdf

doc

odt

● Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

● Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus

  • e-teenus Ravimihüvitise vaatamine. Teenus võimaldab kontrollida retseptide kogumaksumust, kompenseerimise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat ja hüvitatud summat.

  • e-teenus Retseptid. Teenuses näeb oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte, mille alusel on ravim välja ostetud ning andmed apteegis süsteemi sisestatud.

pdf

doc

odt

● Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

 doc 

● Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt

 

Euroopa Liidu blanketid

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

 

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Rüütli 40a, Pärnu, 80010.

pdf

doc

odt

 

Blanketid tööandjale

● Tööandja tõend

pdf

doc

odt

● Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf

doc

odt

 

Blanketid partnerile

● Taotlus-ankeet kasutajanimele ja paroolile

pdf

doc

odt

● Retseptiblankettide tellimusvorm

pdf

doc

odt

● Avaldus perearstile

pdf

doc

odt

● Arstitõend raseduse kohta

pdf

doc

odt

● Saatekirja vorm

pdf

doc

odt

● Ravimite erandkorras kompenseerimine

pdf

doc

odt

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Vorm E116

pdf

-