Blanketid

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

Blanketid inimesele

Palume blankettide saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistades meie klienditelefonile +372 669 6630 või kirjutades e-kirja aadressile info@haigekassa.ee.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postigadigitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

pdfdocodt

Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).​​​​

pdf

doc

odt

Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija, ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus (kuni 31.12.2017 ostetud ravimite eest)

pdf

doc

odt

Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks docodt

Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

 doc 

Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus (kuni 31.12.2017 ostetud ravimite eest)

pdf

doc

odt

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt

 

Euroopa LiitTööandjalePartnerile

Euroopa Liidu blanketid

 

Euroopa Liidu seotud blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.
Vajalikud dokumendid võib:
- tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda; 
- saata postiga 
- saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

 

Euroopa Liidu blanketid

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

 

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

 

 

doc

odt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144

pdf

doc

odt

Blanketid tööandjale

 • Tööandja tõend

pdf

doc

odt
 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf

doc

odt
 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
 docodt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
 docodt

Avaldused partnerile

 • Avaldus kasutajanime ja parooli saamiseks

pdf

doc

odt

 • Retseptiblankettide tellimusvorm

pdf

doc

odt

 • Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (esitatakse perearstile, mitte haigekassale)

pdf

doc

odt

 • Arstitõend raseduse kohta

pdf

doc

odt

 • Saatekirja vorm

pdf

doc

odt

 • Ravimite erandkorras kompenseerimine

pdf

doc

odt

 • Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

 • Vorm E116

pdf

-

 

 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks


Alates 01.02.2018 saab õiendi arsti, hambaarsti või ämmaemanda poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks haigekassale esitada ainult digitaalselt allkirjastatud dokumendina. Palume digiallkirjastatud dokumendi saata e-posti aadressile info@haigekassa.ee. Kirja pealkirjaks palume teemareale märkida „TVL parandus“.

 

doc

odt

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid failivorminguid (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.