Välisriigi elukohaga töötaja registreerimine

Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine EL liikmesriik 

  • Välisriigi töötaja registreerimisel palume tähelepanu pöörata sellele, millisesse riiki peab laekuma isiku sotsiaalmaks ning valima töötamise registreerimisel töötamise registris vastava liigi või TSDl vastava väljamakseliigi. Sotsiaalmaksu tasumisega Eestisse kaasneb ravikindlustus Eestis ja seetõttu võib isikul tekkida topelt-ravikindustus mitmes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi (edaspidi EL liikmesriik), mis ei ole seadusandlusega lubatud 1.
  • Isik, kes töötab korraga mitmes EL liikmesriigis, peab taotlema elukohariigi sotsiaalkindlustusasutusest vormi A1 või E101. Kui vormile märgitud kindlustajariik ei ole Eesti, siis kohaldatakse isiku suhtes teise EL liikmesriigi õigusakte ning tal ei ole õigust Eesti ravikindlustusele 2.
  • Isiku suhtes, kes on sõlminud töölepingu Eesti tööandjaga, kuid kes töötab teises EL liikmesriigis, kohaldatakse üldjuhul töökohariigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Sellisel juhul tasutakse sotsiaalmaks teise EL liikmesriiki ning ravikindlustus vormistatakse samuti teises riigis 3.
  • Piirialatöötaja, kes töötab Eesti territooriumil, kuid kes elab teises EL liikmesriigis, kuhu ta naaseb korrapäraselt iga päev või vähemalt kord nädalas, saab taotleda Eesti Haigekassast vormi E106, mille alusel on tal õigus vormistada ravikindlustus elukohariigis 4.

1(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 1);

2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta  art 13);

3 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 3);

4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 17).