Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Välisriigis haigestumise korral palun pöörduge ajutise töövõimetuse tõendamiseks kohaliku raviasutuse poole.

Haigekassa maksab kindlustatud inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm on kättesaadav siit) ja esitab dokumendid haigekassasse. Haigekassa võib nõuda, et välisriigi arsti väljastatud tõendile lisataks vandetõlgi kinnitatud eestikeelne tõlge.

Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.

Välisriigis väljastatud töövõimetuslehe saab esitada:

  • e-postiga aadressile info [at] haigekassa.ee;
  • posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113;
  •  tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse.

 Haigekassa kannab hüvitise inimese poolt viimati esitatud kontole.

Andmete muutumisest tuleb haigekassat informeerida. Selleks on kaks võimalust: