Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täiedetava vormi leiad siit) ja esitab dokumendid haigekassasse.

Välisriigis väljastatud töövõimetuslehe saab esitada:
● e-postiga aadressile info@haigekassa.ee;
● posti teel Harju osakonna aadressile Lastekodu 48, 10144 Tallinn;
● tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto. Sellega seonduvalt juhime tähelepanu, et kui haigekassale on esitanud rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, hambaraviteenuse hüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate pankade kontode andmeid, siis kõik väljamaksmata rahaliste hüvitiste ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Hüvitise saajal on võimalik oma arvelduskonto andmeid kontrollida ja muuta riigiportaali isikuandmete rubriigis või haigekassa klienditelefoni 669 6630 vahendusel. 

Samuti saab kodanikuportaalis arvelduskonto andmeid muuta. Muudatuse edastamiseks võib kasutada ka haigekassa kodulehel olevat "Kontoandmete muutmise avaldus" blanketti ning edastada see haigekassale tavapostiga või e-maili teel. Haigekassa kontaktid leiate kodulehelt

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.