Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm on kättesaadav siit) ja esitab dokumendid haigekassasse. Haigekassa võib nõuda, et välisriigi arsti väljastatud tõendile lisataks vandetõlgi kinnitatud eestikeelne tõlge.

Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.

Välisriigis väljastatud töövõimetuslehe saab esitada:
● e-postiga aadressile info [at] haigekassa.ee;
● posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113;
● tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse.

Haigekassa kasutab ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui inimene on haigekassale esitanud hüvitise saamiseks erinevate arvelduskontode andmed, siis kõik ülekanded tehakse inimese poolt viimati esitatud kontole.

Andmete muutumisest tuleb haigekassat informeerida. Selleks on kaks võimalust:

  1. Riigiportaali eesti.ee teenuse „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas“ vahendusel või esitades haigekassale avalduse.
  2. Paberil avalduse saab tuua haigekassa klienditeenindusse, digiallkirjaga avalduse võib saata aadressile info [at] haigekassa.ee.