Taotluse menetlemine

6.1.    Menetletakse vaid veebilehe või dokumendivahenduskihi kaudu esitatud taotlusi.

6.2.    Taotluse menetlemine koosneb järgmistest sammudest:

·              Taotluse registreerimine

·              Taotluse, taotleja ja partnerite nõuetele vastavuse hindamine

·              Nõuetele vastavate taotluse hindamine

·              Toetuse andmise otsuse tegemine

6.3.    Taotluse menetlemise aeg on 40 tööpäeva taotluse esitamise kuupäevast.

6.4.    Haigekassa võib menetlemise aega pikendada kuni 10 tööpäeva, millest taotlejat teavitatakse.

6.5.    Menetlemise käigus võidakse taotlejalt paluda taotluse selgitamist või täiendamist.

·              Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 10 tööpäeva

·              Puuduste kõrvaldamise aja võrra pikeneb taotluse menetlemise aeg

6.6.    Taotlus jäetakse rahuldamata seda sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puuduseid kõrvaldanud.

6.7.    Taotlejale saadetakse teateid taotluses toodud projektijuhi e-posti aadressil.

7.1.    Taotluse hindamiseks peavad taotlus, taotleja ja partnerid vastama nõuetele.

7.2.    Vastavaks hinnatakse taotlus, kus:

·              Taotlus on esitatud nõutud vormidel

·              Taotlemisel esitatud kõik nõutavad dokumendid

·              Taotlus on saanud positiivse eelhinnangu

·              Taotleja on kõrvaldanud näidatud puudused

7.3.    Taotlus jäetakse rahuldamata seda sisuliselt hindamata, kui taotlus, taotleja või partner tunnistatakse nõuetele mittevastavaks.