Täiendav ravimihüvitis

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse kindlustatud isikule rahalise hüvitisena lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele. 

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava
ravimihüvitise 
alussumma

NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud
summa

Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.


-

Kohustuslik omaosalus retsepti kohta. Ühe retsepti kohta: 
- 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot;
- 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta
+

Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda.

 

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt (valige õige periood)

Enne 01.01.2015 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Alussumma
(vt p 1)

Haigekassa hüvitab …

Näide

Alla 384 eurot

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

384 - 640 eurot

384 eurot ületavast osast 50%

Nt. alussumma 500 eurot - hüvitise summaks on (500-384) x 50% = 58 eurot

640 - 1300 eurot

Vahemiku 384-640 eurot eest 50% ehk 128 eurot ja lisaks 640 eurot ületavast summast 75%

Nt. alussumma 1000 eurot - hüvitise summaks on 128 + (1000-640) x 75% = 398 eurot

Üle 1300 euro

1300 eurot ületavate summade eest täiendavat hüvitist ei maksta - sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 623 eurot

Nt. alussumma 1500 eurot - hüvitatakse maksimaalmääras 623 eurot

Pärast 01.01.2015 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Alussumma
(vt p 1)

Haigekassa hüvitab 

Näide

Alla 300 eurot

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

300 – 500 eurot

300 eurot ületavast osast 50%

Nt. alussumma 400 eurot - hüvitise summaks on (400-300) x 50% = 100 x 50% = 50 eurot

üle 500 eurot

500 eurot ületavast osast 90%

Nt. alussumma 1000 eurot - hüvitise summaks on ((500-300) x 50%) + ((1000 – 500) x 90%) = 100 + 450 = 550 eurot

 

Hüvitise saamiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.Täiendava ravimihüvitise avalduse esitamine 

Avaldust saate esitada:

Avalduse blanketti saab haigekassa koduleheküljelt, klienditeenindustest ning Saare, Viljandi ja Valga maavalitsustest. NB! Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.

Kui isiku- või pangaandmed muutuvad, palume haigekassat sellest teavitada.Täpsem info: siit.

Täiendava ravimihüvitise väljamaksmine

Väljamakse jaoks võetakse andmed haigekassa andmekogust umbes 1 kuu enne väljamakse tähtaega.

Hüvitise saamise õiguse tekkimisel kannab haigekassa hüvitise inimese pangakontole 25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks.

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega (Vt õigusakte sotsiaalministri määrus nr 135 "Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord")

Infot oma täiendava ravimihüvitise arvutamise kohta saab vaadata riigiportaalis eesti.ee teenuses „Ravimihüvitised(haigekassa)“.