Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

13. august 2020

 • Luteetsium(177LU)oksodotreotiid, 1392
 • 177Lu-PSMA-RLT, 1394
 • Letermoviir, 1427
 • Kaplatsizumab, 1428
 • Rituksimab, 1390
 • Dupilumab, 1411
 • Alfavelmanaas, 1435

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 13.08.20

8. juuli 2020

 • Atesolizumab + nabpaklitakseel, 1417
 • Trastuzumabemtansiin, 1418
 • Pikatoimelised somatostatiini analoogid, 1422
 • Dupilumab, 1401
 • Lanadelumab, 1396
 • Ranibizumab, 1407

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 08.07.20

18. juuni 2020

 • Atesolizumab ja durvalumab, 1382 ja 1437
 • Pembrolizumab + karboplatiin + (nab)paklitakseel, 1383
 • Pembrolizumab + aksitiniib, 1386
 • Nivolumab + ipilimumab, 1387
 • Pembrolizumab, 1416
 • Ipilimumab + nivolumab, 1419
 • Atesolizumab, 1420
 • Pembrolizumab, 1421

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 18.06.20

19. mai 2020

 • Inotuzumabosogamitsiin, 1398
 • Blinatumomab, 1409
 • Brentuksimabvedotiin, 1423
 • Polatuzumabvedotiin, 1424
 • Daratumumab, 1425
 • Rekombinantne von Willebrandi faktor, 1426

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 19.05.20

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 16.10.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 22.08.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 19.06.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 29.05.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 01.10.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 10.09.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 21.08.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 31.07.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 02.07.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 04.06.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 07.05.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 09.04.18