Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

02. september 2021

 • onasemnogeen abeparvovek, 1440
 • nusinerseen, 1302
 • bioloogiline haigust modifitseeriv ravi psoriaasi korral, 1381
 • bioloogiline haigust modifitseeriv ravi psoriaasi korral, 1452
 • upadatsitiniib, 1454
 • ravulizumab, 1471
 • esketamiin, 1467
 • pembrolizumab, nivolumab, 1366

Haiglaravimite koosoleku protokoll 02.09.21

08. juuli 2021

 • Atesolizumab, 1420
 • Pembrolizumab, 1421
 • Atesolizumab + bevatsizumab, 1462
 • Nivolumab, 1463
 • Ribotsikliib + fulvestrant, 1464
 • Eribuliin, 1470
 • Atesolizumab

Haiglaravimite koosoleku protokoll 08.07.21

09. juuni 2021

 • Obinutuzumab, 1449
 • Tisageenlekleutseel, 1459
 • Tisageenlekleutseel, 1458
 • Asatsitidiin, 1472
 • Gemtuzumabosogamitsiin, 1461
 • Gemtuzumabosogamitsiin, 1448
 • Ravulizumab, 1453

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 09.06.21

18. märts 2021

 • Pembrolizumab, 1416

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 18.03.21

17. veebruar 2021

 • Lamivudiin + dolutegraviir
 • Durvalumab, 1437

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 17.02.21

14. jaanuar 2021

 • Durvalumab, 1437
 • Remdesiviir

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 14.01.21

15. oktoober 2020

 • Teenuse 266R „Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur“ kaasajastamine
 • Teenuse 229R "Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur" hinnakujunduse muutmine, 1434

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 15.10.20

10. september 2020

 • Brigatiniib, 1334
 • Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid, 1389
 • Luteetsium(177LU)oksodotreotiid, 1392
 • Kaplatsizumab, 1428
 • Alfavelmanaas, 1435

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 10.09.20

13. august 2020

 • Luteetsium(177LU)oksodotreotiid, 1392
 • 177Lu-PSMA-RLT, 1394
 • Letermoviir, 1427
 • Kaplatsizumab, 1428
 • Rituksimab, 1390
 • Dupilumab, 1411
 • Alfavelmanaas, 1435

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 13.08.20

8. juuli 2020

 • Atesolizumab + nabpaklitakseel, 1417
 • Trastuzumabemtansiin, 1418
 • Pikatoimelised somatostatiini analoogid, 1422
 • Dupilumab, 1401
 • Lanadelumab, 1396
 • Ranibizumab, 1407

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 08.07.20

18. juuni 2020

 • Atesolizumab ja durvalumab, 1382 ja 1437
 • Pembrolizumab + karboplatiin + (nab)paklitakseel, 1383
 • Pembrolizumab + aksitiniib, 1386
 • Nivolumab + ipilimumab, 1387
 • Pembrolizumab, 1416
 • Ipilimumab + nivolumab, 1419
 • Atesolizumab, 1420
 • Pembrolizumab, 1421

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 18.06.20

19. mai 2020

 • Inotuzumabosogamitsiin, 1398
 • Blinatumomab, 1409
 • Brentuksimabvedotiin, 1423
 • Polatuzumabvedotiin, 1424
 • Daratumumab, 1425
 • Rekombinantne von Willebrandi faktor, 1426

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 19.05.20

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 16.10.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 22.08.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 19.06.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 29.05.19

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 01.10.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 10.09.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 21.08.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 31.07.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 02.07.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 04.06.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 07.05.18

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 09.04.18