Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Eesti Haigekassa

Organisatsioon

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus.

Haigekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Haigekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Haigekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
 • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
 • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Haigekassa strateegilised eesmärgid 2022. aastani:

 • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida.
 • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt.
 • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendiga tegelemise.
 • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon.

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas.

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane. 

 

 

Juhatus ja nõukogu

Juhatus

juhatus


 

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

 • Tervise- ja tööminister - Tanel Kiik
 • Rahandusminister- Keit Pentus-Rosimannus

Kindlustatute huvide esindajad

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees - Monika Haukanõmm
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu liige - Jüri Lember

Tööandjate huvide esindajad

 • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
 • Eesti Tööandjate Keskliidu liige - Anne Mere

Kontakt

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame  kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Haigekassasse saab pöörduda   

Pane tähele!

Meie klientide ja töötajate tervise kaitseks ning viiruse leviku piiramiseks on haigekassa esindused suletud. Palume kasutada haigekassa e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee. Samuti olete oodatud meiega ühendust võtma e-kirja teel info [at] haigekassa.ee või helistades klienditelefonile +372 669 6630. Vastamise ajad: E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.30-14.00. 

Dokumendid ja avaldused palume postitada aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113 või  tuua haigekassa esinduste postkastidesse 

Tallinn, Lastekodu 48

Jõhvi, Nooruse 5

Tartu, Riia 142

Pärnu,  Suur-Jõe 63

Hoiame meie kõigi tervist!

 • Klienditelefonile +372 669 6630 helistamise kõne hind on paketipõhine, täpse info saate oma teenusepakkujalt. Kõned salvestatakse teeninduskvaliteedi parendamise eesmärgil.

 • Isiku tuvastamise teenus klienditelefonil (kuidas kasutada ja millist teavet väljastame)
 • Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.

Haigekassa keskkontor ja postiaadress

Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10113. Telefon: 669 6630

E-post: info [at] haigekassa.ee

Haigekassa registrikood: 74000091


Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga Lastekodu 48, Tallinn 10113

NB! Tundlikku teemat (nt terviseandmed) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüpteeritult või tähtkirjaga.


Haigekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati

 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Võta meiega ühendust

Pöördu haigekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Haigekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] haigekassa.ee
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn 10113
 • helistad haigekassa infotelefonile +372 669 6630  ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga 

Haigekassa töötajad

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille liikmed esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Haigekassa igapäevatööd juhib neljaliikmeline juhatus. 2020. aasta seisuga on haigekassas 200 töötajat.

Kõik töötajad

NimiAmetinimetusOsakondE-mail
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond aime [dot] ruusalu [at] haigekassa [dot] ee
Aimi Mägi Spetsialist Partnersuhtluse osakond aimi [dot] magi [at] haigekassa [dot] ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond alice [dot] kivistik [at] haigekassa [dot] ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond anna [dot] kuning [at] haigekassa [dot] ee
Anne Ehrstein Konsultant Ravikindlustuse osakond anne [dot] ehrstein [at] haigekassa [dot] ee
Anne Kaldas Usaldusarst Partnersuhtluse osakond anne [dot] kaldas [at] haigekassa [dot] ee
Anne Seli Spetsialist Järelevalve osakond anne [dot] seli [at] haigekassa [dot] ee
Anneli Uus Spetsialist Finantsosakond anneli [dot] uus [at] haigekassa [dot] ee
Annika Lasn Spetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond annika [dot] poder [at] haigekassa [dot] ee
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond anu [dot] audse [at] haigekassa [dot] ee
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond anu [dot] valli [at] haigekassa [dot] ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Finantsosakond arda [dot] laisaar [at] haigekassa [dot] ee
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond argo [dot] aug [at] haigekassa [dot] ee
Ave Jüriöö Spetsialist Avalike suhete ja tervise edenduse osakond ave [dot] jurioo [at] haigekassa [dot] ee
Ave Kontson Spetsialist Finantsosakond ave [dot] kontson [at] haigekassa [dot] ee
Avely Raid-Lelov Osakonna juhataja Ravikindlustuse osakond Avely [dot] Raid-Lelov [at] haigekassa [dot] ee
Boriss Karabanov Spetsialist Finantsosakond boriss [dot] karabanov [at] haigekassa [dot] ee
Brigitha Kask Projektijuht Arendusosakond brigitha [dot] kask [at] haigekassa [dot] ee
Deniss Andrijevski Peaspetsialist Arendusosakond deniss [dot] andrijevski [at] haigekassa [dot] ee
Eda Palm Peaspetsialist Ravikindlustuse osakond eda [dot] palm [at] haigekassa [dot] ee

Õigusosakond

EP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseaudit

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

ET

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Infoturbe osakond

KP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Osakonna juhataja Kristo Kapten

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Eriarstiabi teenuste osakond

TS

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Esmatasandi teenuste osakond

KF

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja med. seadmete osakond

EL

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Kvaliteedi edenduse osakond

SK

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustushüvitiste ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll.

Tartu, Riia 142, 50411

Järelevalve osakond

Jelena Kont

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Raamatupidamise osakond

Marina Laanevali

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa raamatupidamise korraldamine, tööprotsesside arendamine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Pearaamatupidaja Marina Laaneväli

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Ravikindlustuse osakond

AVR

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

Pärnu, Suur-Jõe 63, 80047

Analüütika osakond

KHK

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

IT halduse osakond

Jüri-August Kirch

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Innovatsiooni osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub uute digitaalsetel lahendustel põhinevate arendusprojektide kirjeldamine ja läbiviimine ning projektiga juurutatavate süsteemide testimise korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

SV

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Süsteemiarenduse juht Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Teabehalduse osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

Siseauditi funktsioon

Järelevalve osakond