Eesti Haigekassa

Organisatsioon

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele erinevaid hüvitisi, arstiabi ja võimalusi haiguste ennetamiseks. Meie eesmärk on pakkuda tervisekindlustust, mis on inimestele abiks nende tervise hoidmisel ja tervisemurede lahendamisel.

Haigekassa missioon on korraldada ravikindlustust selliselt, et tagada kindlustatute võrdne kohtlemine ja vajadusele vastavate kvaliteetsete kulutõhusate tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ning rahaliste hüvitiste õigeaegne kättesaadavus.

Haigekassa visioon on tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Eesti tervishoiusüsteemis on kesksel kohal solidaarne ehk ühine ravikindlustus, mille abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Haigekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus- praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Solidaarsed on omavahel põlvkonnad laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Solidaarsed on vastastikku ka töötajad, kelle eest makstav rahaline panus kindlustusse sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist ja kes saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda panusest;
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine-tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 •  võimalikult suur osa rahvastikust peab olema ravikindlustusega kaetud;
 • ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku ja terviklikku, tänapäevast tervishoiuteenuste paketti;
 • ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Haigekassa strateegilised eesmärgid 2022. aastani:

 • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
 • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt
 • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendikäsitluse
 • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate huve, kindlustatute huve ja riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16.10.2017 Rain Laane. 

Alates 13.detsemberist 2017 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2015 sertifikaadi omanik. Standard ISO 9001:2015 on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase riski- ja protsessijuhtimise. Põhjalik sertifitseerimise audit viidi haigekassas läbi AS Metrosert poolt 28.-30 november 2017. 

Metro Sert logo

 

Nõukogu ja juhatus

Juhatus

 • Rain Laane

juhatuse esimees
+ 372 620 8430

 • Karl-Henrik Peterson

juhatuse liige

+ 372 620 8430

 • Maivi Parv

juhatuse liige
+ 372 744 7449

 • Pille Banhard 

juhatuse liige
+ 372 620 8430Klienditelefon: (+372) 669 6630

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

 • Sotsiaalminister- Tanel Kiik
 • Rahandusminister- Martin Helme

Kindlustatute huvide esindajad

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige- Ulvi Tammer-Jäätes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees- Jüri Lember

Tööandjate huvide esindajad

 • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
 • Swedbank AB vanemkrediidijuht - Priit Perens

Kontakt

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame  kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Haigekassasse saab pöörduda:

Tallinn, Lastekodu 48, 10144

Tartu, Põllu 1a, 50303

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Lahtiolekuajad:

 • E, T, K, N  8.30–16.30
 • R 8.30–14.00

Haigekassa klienditelefoni +372 669 6630 ja info [at] haigekassa.ee pöördumistele vastamise ajad: E, T, K, N  8.30–16.30; R 8.30–14.00

Pärnu kontor asub uuel aadressil: Suur-Jõe 63 (II korrus)

Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.


Haigekassa keskkontor:

Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10144. Telefon: 669 6630

E-post: info [at] haigekassa.ee

Haigekassa registrikood: 74000091


Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga
 • tuled haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Haigekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti

 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Kirjuta meile

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel vastamiseks tervishoiu spetsialiste.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info [at] haigekassa.ee

 • saata omakäeliselt allkirjastatud taotlus haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

 • tulla haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Tagasiside ja ettepanekud

NimiAmetinimetusOsakondAsukohtE-mail
Ado Viik Osakonna juhataja Klienditeeninduse osakond Tallinn ado [dot] viik [at] haigekassa [dot] ee
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Jõhvi aime [dot] ruusalu [at] haigekassa [dot] ee
Aimi Mägi Spetsialist Kvaliteedi edenduse osakond Jõhvi aimi [dot] magi [at] haigekassa [dot] ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn alice [dot] kivistik [at] haigekassa [dot] ee
Andres Kivivare Spetsialist Finantsosakond Tartu andres [dot] kivivare [at] haigekassa [dot] ee
Anett Lilleväli Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn anett [dot] lillevali [at] haigekassa [dot] ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond Tartu anna [dot] kuning [at] haigekassa [dot] ee
Anne Ehrstein Konsultant Ravikindlustuse osakond Pärnu anne [dot] ehrstein [at] haigekassa [dot] ee
Anne Kaldas Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Pärnu anne [dot] kaldas [at] haigekassa [dot] ee
Anne Seli Menetlusspetsialist Nõuete osakond Jõhvi anne [dot] seli [at] haigekassa [dot] ee
Anneli Uus Spetsialist Finantsosakond Pärnu anneli [dot] uus [at] haigekassa [dot] ee
Annika Põder Spetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn annika [dot] poder [at] haigekassa [dot] ee
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond Tallinn anu [dot] audse [at] haigekassa [dot] ee
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond Tartu anu [dot] valli [at] haigekassa [dot] ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Finantsosakond Tallinn arda [dot] laisaar [at] haigekassa [dot] ee
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn argo [dot] aug [at] haigekassa [dot] ee
Ave Jüriöö Spetsialist Avalike suhete ja tervise edenduse osakond Tallinn ave [dot] jurioo [at] haigekassa [dot] ee
Ave Kontson Spetsialist Finantsosakond Tallinn ave [dot] kontson [at] haigekassa [dot] ee
Avely Raid-Lelov Osakonna juhataja kt Ravikindlustuse osakond Tallinn Avely [dot] Raid-Lelov [at] haigekassa [dot] ee
Boriss Karabanov Spetsialist Finantsosakond Jõhvi boriss [dot] karabanov [at] haigekassa [dot] ee

Juriidiline osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Personaliosakond

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Kontaktid

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juhatus

Juhatus vastutab haigekassa üldjuhtimise eest. Juhatus seisab hea selle eest, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi. Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise eest. Selleks organiseerib ta sisemist töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, organisatsiooni struktuuri ja eesmärkide paikapanek) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Kontaktid

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infoturbe osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Strateegianõunik

Organisatsiooni tegevuste strateegiline nõustamine ja strateegilise arengu juhtimine.

Kontaktid

Strateegianõunik Kaie Mõtte

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Eriarstiabi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Esmatasandi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Kontaktid

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Klienditeeninduse osakond

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Kontaktid

Osakonna juhataja Ado Viik

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Partnersuhtluse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Põllu 1a, 50303

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Finantsosakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Kvaliteedi edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustushüvitiste ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll.

Kontaktid

Osakonna juhataja Sirje Kree

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõuete osakond

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Kontaktid

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Raamatupidamise osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa raamatupidamise korraldamine, tööprotsesside arendamine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marina Laaneväli

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravikindlustuse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Analüütika osakond

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infrastruktuuri osakond

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Innovatsiooni osakond

Osakonna pädevusse kuulub uute digitaalsetel lahendustel põhinevate arendusprojektide kirjeldamine ja läbiviimine ning projektiga juurutatavate süsteemide testimise korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Süsteemiarenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Kontaktid

Osakonna juhataja Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Teabehalduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Kontaktid

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10144