Kontrollide plaan 2019 II pa

Ravidokumentide kontroll

 • Astmahaige käsitlus esmatasandil
 • Eriarsti vastuvõttude kvaliteedi hindamine ühe päeva lõikes
 • Jämesoolevähi ennetuse lisatasu põhjendatus
 • Soodusravimi Lynparza (olapariib) väljakirjutamise tingimuste täitmine
 • Vältimatu hambaravi ja hambaravihüvitis samal päeval põhjendatus
 • Õe iseseisva vastuvõtu (teenuse kood 3035) kodeerimise põhjendatus
 • Ärevushäirega patsiendi käsitlus esmatasandil

Standardpäringud

 • Raviarvetel esitatud andmete õigsust hindame päringutega umbes kümnel erineval teemal

 

Kontrollide plaan 2019 I pa

Ravidokumentide kontroll

 • Teenuse 7142 e sidumine statsionaaris põhjendatus

 • Tervishoiuteenuste kood 7607 (kliinilise psühholoogi konsultatsioon) ja kood 7616 (kognitiivse funktsiooni uuring) põhjendatus

 • Alla 19 - aastaste kindlustatute hambahaiguste  ennetustegevuste efektiivsus ja osutamise põhjendatus
 • Esmaste hoolduslehtede väljastamise põhjendatus
 • Ravimiteenuse 244R (luumetastaaside ravi 223-raadiumiga) TTL-is sätestatud kulujagamise kokkuleppe täitmise hindamine
 • Ravimiteenuse 352R (Neerukasvajate kemoteraapia, 2-nädalane ravikuur) TTL-is sätestatud kodeerimissageduse  hindamine
 • Dubleerivate radioloogiliste teenuste 72h jooksul samale isikule tegemise põhjendatus

Standardpäringud

 • Raviarvetel esitatud andmete õigsust hindame päringutega kümnel erineval teemal