Arstiabist välisriigis

Siit saate vastused küsimustele, millist arstiabi on võimalik Eesti Haigekassa kindlustusega Euroopas ja ka mujal maailmas saada. Samuti leiate infot, kuidas abi saamiseks toimida, mis see maksab, kuidas hüvitatakse, mida reisile kaasa võtta jne. Lisaks saavad informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis.  

Seoses Eesti kuulumisega EL-i on Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel mitmeid võimalusi saada  EL-i liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna riigis või Šveitsis viibides arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab EL-is reisides olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart. Samuti on võimalik planeerida külastust mõnda teise EL-i liikmesriigi raviasutusse ja taotleda haigekassast sealsete ravikulude katteks hüvitist.

Lisainformatsiooni välismaale minemise kohta on võimalik lugeda ka: