Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Arstiabist välisriigis

Siit saab infot selle kohta, millist arstiabi on võimalik Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel Euroopas saada. Lisaks saavad informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis.  

Euroopa kaardil huvipakkuva riigi nimel klõpsates või rippmenüüst riigi nime valides saab infot, kuidas selles riigis arstiabi saamiseks toimida. Samuti on ära toodud iga riigi riikliku kontaktpunkti kontaktandmed, kust saab vastava riigi tervishoiusüsteemi ja arstiabi kohta täpsemat infot. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesannet haigekassa.

Kes ja kuidas Euroopas arstiabi saavad?

Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel on mitmeid võimalusi saada Euroopa Liidu riikides, Euroopa Majanduspiirkonna riikides või Šveitsis viibides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab EL-is reisides olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart. Samuti on võimalik minna mõne teise EL-i liikmesriigi raviasutusse plaanilisele ravile ja taotleda haigekassast sealsete ravikulude katteks hüvitist.