Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

  • tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda; 
  • saata postiga 
  • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid avaldusi leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

 

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Taotlus tõendi S1 saamiseks

 docodt

● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144

pdf

doc

odt