Ravimite kompenseerimine

Kompenseerimise põhimõtted ja loetelu

Eesti Haigekassa soodusravimite loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega ja see muutub neli korda aastas. Loetellu on kantud need Eestis kehtivat müügiluba omavad ravimid, mille apteegist ostmisel kehtib patsiendile soodustus.

Ravimite piirhinnad kehtestatakse ravimitele juhul, kui soodusravimite loetelus on olemas teine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravim teiselt ravimitootjalt (100%, 75% või 50%).

Hinnakokkulepped sõlmitakse selleks, et tagada ravimite stabiilset turustamist ja vältida hindade tõusu. Hinnakokkulepetega on kaetud:

  • ainsad sama toimeaine ja manustamisviisiga soodusravimite loetellu kantud ravimid
  • need piirhinnagruppidesse kuuluvad ravimid, mis on piirhinnast odavamad või sellega võrdsed.

Sotsiaalministeeriumi ülevaatetabel arstile ja apteekrile ravimite loetelust, väljakirjutamispiirangutest, piirhindadest ja hinnakokkulepetest

Soodusmäärad ja soodustuse arvutamine

Soodustus 100%

Kantakse ravimite loetellu ainult need ravimid, mis on mõeldud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks.

Patsient tasub omaosaluse 2,50 eurot ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%.  

Rakendatakse alla 4-aastaste laste puhul NB! ei kehti raudprelaatide ja toidesegude väljakirjutamisel, sel juhul kehtivad ravimite loetelu eraldi toodud vanuse ja diagnooside tingimused.

Soodustus 90%

Kantakse ravimite loetellu ainult need ravimid, mis on mõeldud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks.

Kehtib ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75 kantud ravimite väljakirjutamisel, kui

  • ravimite kirjutatakse välja kuni 16-aastaste (k.a.) laste,
  • riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspensioni saavate inimeste,
  • ning vähemalt 63-aastaste kindlustatutule

Soodustus 75%

Kantakse ravimite loetellu ainult need ravimid, mis on mõeldud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks.

Patsient tasub omaosaluse 2,50 eurot, 25% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 75% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast. 

Soodustus 50%

Patsient tasub omaosaluse 2,50 eurot, 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ning piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast. 

Täpset infot oma retseptide ja soodustuste kohta saate kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses Retseptid.

Kõigile soodusravimitega seotud küsimustele vastavad ka haigekassa klienditelefon 669 6630 või perearsti nõuandetelefon 634 6630.