Haigekassa hüvitised

Haigekassa maksab kindlustatud isikutele mitmeid rahalisi hüvitisi nagu töövõimetushüvitised, täiendav ravimihüvitis ning hambaraviteenuste ja kunstliku viljastamise hüvitised.

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid:

  • Haigushüvitis on hüvitis, mida makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatule, kellel on töölt ajutine töövabastus. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta asub siin.
  • Hooldushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikutele, kes põetavad haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Sünnitushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkuse korral. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Lapsendamishüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikule alla 10 aastase lapse lapsendamisel. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Hambaravihüvitist saavad  ravikindlustatud täiskasvanud, pensionärid , osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastastele ravikindlustatud , rasedad,  alla 1-aastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed. Täpsem info hambaraviteenuse hüvitamise ja tingimuste kohta.
  • Proteesihüvitist saavad üle 63-aastased ravikindlustatud inimesed, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.
  • Täiendavat ravimihüvitist  saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Täiendavat ravimihüvitist makstakse juhul, kui on täidetud hüvitise maksmise tingimused.
  • Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitist makstakse kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ja ravimite kulude hüvitamiseks. Täpsem info.